Auteurs- en sprekersregister betreffende "Anciaux Bert" (Legislatuur 2010-2014)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2010-2011)      
  Benoeming van de heer Bert Anciaux tot quaestor van de Senaat
5-4
p. 9 5-4 p. 9 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2011-2012)      
  Benoeming van de heer Bert Anciaux tot quaestor van de Senaat
5-33
p. 6 5-33 p. 6 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2012-2013)      
  Benoeming van de heer Bert Anciaux tot quaestor van de Senaat
5-75
p. 4 5-75 p. 4 (PDF)
  Ontslag van de heer Bert Anciaux als quaestor van de Senaat
5-81
p. 35 5-81 p. 35 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (BZ 2010)      
  Benoeming van de heer Bert Anciaux tot quaestor van de Senaat
5-3
p. 7 5-3 p. 7 (PDF)
"Evidence based medicine" - Voorschrijfgedrag - Farmaceutische industrie - Studies - Wetenschappelijke criteria - Onderzoeksdata (5-5776)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5776
"Sociaal label" - Overheidslabel voor menswaardige productie - Stand van zaken - Evaluatie - Onderzoeks- en informatiecentrum van de verbruikersorganisaties (5-6564)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6564
"War on drugs" - Resultaten - Rapport van het International Centre for Science in Drug Policy - Evaluatie (5-10009)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-10009
ADHD - Hoge Gezondheidsraad - Gebruik van stimulantia bij kinderen - Advies (5-2293)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-2293
ADHD - Hoge Gezondheidsraad - Gebruik van stimulantia bij kinderen - Advies (5-4530)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4530
ADHD en het overdadig en gevaarlijk medicatiegebruik (Attention-deficit hyperactivity disorder - Psychotica - Rilatine - Hypoallergeen dieet) (5-473)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-64 COM
p. 5-8 5-64 COM p. 5-8 (PDF)
Aankoop van bankgegevens door overheden - Aanpassing wetgeving - Gegevensuitwisselingen tussen belastingadministraties - Contacten met Duitsland (5-7702)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-7702
Aansprakelijkheid van revisoren bij controle van jaarrekeningen van vzw's en stichtingen - "Bevestigingsbrief" - Ontlasting aansprakelijkheid van de revisor - Meerwaarde attest van een revisor (5-9774)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-9774
Aantal ambtenaren - Evolutie (5-7792)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-7792
Aardbevingen - Gevaar in BelgiŽ en omstreken - Noodplan - Situatie van de kerncentrales (5-1876)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-1876
Aardbevingen - Gevaar in BelgiŽ en omstreken - Noodplan - Situatie van de kerncentrales (5-4787)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4787
Actieplan " De strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel " - Vaststellen van feiten in de mensenhandel - Opstellen van een draaiboek voor politieambtenaren (5-2520)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-2520
Actieplan "De strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel" - Begeleiding van de slachtoffers bij terugkeer naar het land van herkomst - Jaarverslagen van ambassades en consulaten (5-2553)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-2553
Actieplan "De strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel" - Bundeling van gegevens (5-2498)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-2498
Actieplan "De strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel" - Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie - Richtlijn - Gedetecteerde minderjarigen - Uitwisseling van gegevens (5-2544)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2544
Actieplan "De strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel" - Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie - Richtlijn - Gedetecteerde minderjarigen - Uitwisseling van gegevens (5-4675)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4675
Actieplan "De strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel" - Misbruik of gebruik van authentieke documenten voor het reizen met of van kinderen - Richtlijn aan de medewerkers van de burgerlijke stand (5-2541)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2541
Actieplan "De strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel" - Misbruik of gebruik van authentieke documenten voor het reizen met of van kinderen - Richtlijn aan de medewerkers van de burgerlijke stand (5-2542)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-2542
Actieplan "De strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel" - Misbruik of gebruik van authentieke documenten voor het reizen met of van kinderen - Richtlijn aan de medewerkers van de burgerlijke stand (5-4673)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4673
Actieplan "De strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel" - Onderzoeken en veroordelingen - Regelmatige organisatie van perscontacten (5-2505)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-2505
Actieplan "De strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel" - Onderzoeken en veroordelingen - Regelmatige organisatie van perscontacten (5-2506)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2506
Actieplan "De strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel" - Opvolgingsprocedure van slachtoffers - Verbetering (5-2518)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-2518
Actieplan "De strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel" - Opvolgingsprocedure van slachtoffers - Verbetering (5-2519)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-2519
Actieplan "De strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel" - Richtlijn over het opsporen en vervolgen van mensenhandel - Specifieke indicatoren kinderhanden - Risicoanalyse kinderhandel (5-2540)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2540
Actieplan "De strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel" - Richtlijn over het opsporen en vervolgen van mensenhandel - Specifieke indicatoren kinderhanden - Risicoanalyse kinderhandel (5-4672)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4672
Actieplan "De strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel" - Risico op kinderhandel - Bewustmaking van eerstelijnsactoren op de luchthaven (5-2516)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-2516
Actieplan "De strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel" - Risico op kinderhandel - Bewustmaking van eerstelijnsactoren op de luchthaven (5-2517)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-2517
Actieplan "De strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel" - Tussenpersonen voor mensenhandel - Bestraffing van de opdrachtgevers (5-2499)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-2499
Actieplan "De strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel" - Tussenpersonen voor mensenhandel - Bestraffing van de opdrachtgevers (5-2500)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2500
Actieplan "De strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel" - Tweejaarlijks verslag van de federale regering - Vragenlijst - Opname van een luik "financiŽle onderzoeken" (5-2539)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2539
Actieplan "De strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel" - Tweejaarlijks verslag van de federale regering - Vragenlijst - Opname van een luik "financiŽle onderzoeken" (5-4671)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4671
Actieplan "De strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel" - Werkgroep belast met het schrijven van een omzendbrief - Toekenning van een verblijfstitel aan slachtoffers - Richtlijnen in verband met interviews van minderjarigen (5-2543)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2543
Actieplan "De strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel" - Werkgroep belast met het schrijven van een omzendbrief - Toekenning van een verblijfstitel aan slachtoffers - Richtlijnen in verband met interviews van minderjarigen (5-4674)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4674
Actieplan "De strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel"- Proces en veroordeling van de daders - Feedback aan de onderzoekers (5-2507)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2507
Actualiteitendebat : de politieke hervormingen en de overgang naar de democratie in de Arabische wereld      
  Volksopstanden - Bloedige onderdrukking - Noord-Afrika - Midden-Oosten - LibiŽ - Toetreding van LibiŽ tot de VN-Mensenrechtenraad - Wapenleveringen door FN Herstal aan LibiŽ - EU
   Debat
5-13
p. 22-36 5-13 p. 22-36 (PDF)
Acute problemen van de griffiers van de arbeidsrechtbanken (Bijkomende werkdruk door de collectieve schuldregeling) (5-1065)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-90 COM
p. 26-29 5-90 COM p. 26-29 (PDF)
Adellijke titels - Toekenning - Adviescommissie voor de adellijke gunsten (5-5496)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-5496
Adoptie door homoparen - Tegenwerken van ziekenhuizen - Maatregelen (5-1584)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-1584
Adoptie door homoparen - Tegenwerking van ziekenhuizen - Maatregelen (5-2454)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2454
Adoptie door homoparen - Tegenwerking van ziekenhuizen - Maatregelen (5-2455)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 5-2455
Adopties - Toezicht en controle - Misbruiken - Fraude - Zwendel - Strafrecht (5-3705)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3705
Adopties - Toezicht en controle - Misbruiken - Fraude - Zwendel - Strafrecht (5-4709)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4709
Afghanistan - "Collaterale schade" - Burgerslachtoffers - Vernieling van eigendommen (5-6121)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-6121
Afghanistan - Belgische F-16's - Hit percentage (5-3030)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   dossier afgesloten
SV 5-3030
Afghanistan - Belgische F-16's - Hit percentage (5-4921)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-4921
Afghanistan - Luchtoperaties - Precisiebommen - Hitpercentages - Collateral damage (5-5791)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-5791
Afghanistan - NAVO-bondgenoten - Hitpercentages - Geheimhouding (5-6120)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-6120
Afghanistan - Oorlog - Aantal slachtoffers - OfficiŽle gegevens (5-1601)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-1601
Afghanistan - Oorlog - Aantal slachtoffers - OfficiŽle gegevens (5-1602)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-1602
Afsluiten van gas- en elektriciteitsvoorziening - Wanbetaling - Stand van zaken - Voorwaarden (5-6247)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-6247
Agentschap voor Buitenlandse Handel - Oprichting - Samenwerkingsakkoord - Federale overheid en gewesten (5-1120)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-1120
Alcohol- en snelheidscontroles - Bekendmaking - Ontwijking - Gebruik van apps en twitteraccounts - Wettelijke bestrijding (5-7640)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7640
Alcohol- en snelheidscontroles - Bekendmaking - Ontwijking - Gebruik van apps en twitteraccounts - Wettelijke bestrijding (5-8681)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-8681
Alcoholcontroles - Toestel - Betrouwbaarheid bij extreme koude - Oplossing (5-5544)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5544
Alcoholslot - Bestelwagens, vrachtwagens, autobussen - Nut in BelgiŽ - Kosten (5-1730)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-1730
Alcoholslot - Gebruik - Evaluatie (5-3035)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3035
Alcoholslot - Gebruik - Evaluatie (5-3036)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   dossier afgesloten
SV 5-3036
Alcoholslot - Introductie - Mislukking (5-3102)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   dossier afgesloten
SV 5-3102
Alcoholslot - Introductie - Mislukking (5-4899)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-4899
Alcoholverslaving - Bestrijding - Opvangplaatsen voor verslaafden - Beschikbare middelen - Overleg met de gemeenschappen (5-1123)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-1123
Alcoholverslaving - Bestrijding - Opvangplaatsen voor verslaafden - Beschikbare middelen - Overleg met de gemeenschappen (5-4515)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4515
Algemene Dienst inlichting en veiligheid van de Krijgsmacht - Werking - Parlementaire controle (5-1350)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-1350
Algemene directie Toezicht op het welzijn op het werk - Onderbemanning - Maatregelen (5-2307)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-2307
Allergie voor cannabis - Correlatie met andere allergieŽn - Onderzoek - Maatregelen (5-7122)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7122
Ambachten - Bakkers - Terugloop van ambachtelijke bakkers - Onderzoek - Beleid (5-5714)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5714
Ambassades - Inzet van de politie - Kostprijs - Eventuele terugvordering (5-2026)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-2026
Ambassades - Spionagenetwerken - Spionageapparatuur - Personneel - Persona non grata (5-10417)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10417
Ambassades - Spionagenetwerken - Spionageapparatuur - Personneel - Persona non grata (5-10418)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-10418
Ambtenaar - Federale administratie - Niet-Belgen - Voorwaarden (5-5908)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-5908
Ambtenaren - Disponibiliteit - Aantallen en duurtijd - Kostprijs (5-1832)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-1832
Ambtenaren - Disponibiliteit - Aantallen en duurtijd - Kostprijs (5-1833)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 5-1833
Ambtenaren - Disponibiliteitsregime - Aantallen - Vervanging (5-1835)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-1835
Ambtenaren - Disponibiliteitsregime - Aantallen - Vervanging (5-4770)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-4770
Ambtenaren bij FinanciŽn - Gelijktijdige aanwervingen - Gevolgen - Kostprijs (5-6566)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
SV 5-6566
Anti - drugbeleid - Algemene Cel drugs - Evaluatie (5-2166)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-2166
Anti - drugbeleid - Algemene Cel drugs - Evaluatie (5-4527)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4527
Antibiotica - Overmatig gebruik - Mogelijke nieuwe kwalijke gevolgen (5-3037)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3037
Antibiotica - Overmatig gebruik - Mogelijke nieuwe kwalijke gevolgen (5-4547)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4547
Antibiotica - Resistentie - CPE-bacterie - Hoge Gezondheidsraad - Aanbevelingen (5-5170)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5170
Antidepressiva - Gebruik door jongeren - Evaluatie - Maatregelen (5-7121)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7121
Antidepressiva - Minderjarigen - Registratie - Beleid (5-3840)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3840
Antidepressiva - Minderjarigen - Registratie - Beleid (5-4577)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4577
Antidepressiva - Stijgend gebruik - Redenen - Maatregelen (5-1887)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-1887
Antidepressiva - Voorschrift - Gebruik - Registratie - Evolutie - Monitoring - Beleid (5-3841)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3841
Antidepressiva - Voorschrift - Gebruik - Registratie - Evolutie - Monitoring - Beleid (5-4578)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4578
Antipsychotica - Voorschriften - Gebruik - Stijging - Evolutie - Onderzoek - Monitoring (5-3892)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3892
Antipsychotica - Voorschriften - Gebruik - Stijging - Evolutie - Onderzoek - Monitoring (5-4582)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4582
Antwerpen - Centraal Station - Tentoonstellingen - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) (5-3317)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-3317
Antwerpen - Centraal Station - Tentoonstellingen - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) (5-4748)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-4748
Antwerpse Procureur-generaal - Voorstel van registratie van DNA-stalen van baby's - Juridisch kader (5-10431)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-10431
Arbeidsmarkt - Illegaliteit - Processen - Arbeidsinspectie - Synergie Politie en Justitie - Toiletfraude - Oost-Europese werknemers - Uitbuiting - Beleid (5-3483)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3483
Arbeidsmarkt - Illegaliteit - Processen - Arbeidsinspectie - Synergie Politie en Justitie - Toiletfraude - Oost-Europese werknemers - Uitbuiting - Beleid (5-4888)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-4888
Arbeidsongevallen - Dodelijke arbeidsongevallen - Oorzaken - Evolutie - Bijkomende regelgeving (5-3819)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3819
Arbeidsongevallen - Dodelijke arbeidsongevallen - Oorzaken - Evolutie - Bijkomende regelgeving (5-4893)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-4893
Arbeidsongevallen - Verzekeraars - Weigeringsgronden - Fonds voor Arbeidsongevallen - Stand van zaken (5-8453)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-8453
Arbeidsrecht - Vrijwilligerswerk - Bescherming van vrijwilligers (5-1349)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-1349
Arbeidsrechtbanken - Werkdruk - Werking - Middelen (5-2001)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2001
Arbeidsrechtbanken - Werkdruk - Werking - Middelen (5-4640)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4640
Armoede - Invaliden - Inhaalpremie - Vatbaarheid voor inbeslagname (5-2495)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-2495
Armoede - Invaliden - Inhaalpremie - Vatbaarheid voor inbeslagname (5-4534)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4534
Armoede - Winkeldiefstallen gericht op voedingswaren - Evolutie - Maatregelen (5-7497)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7497
Armoedebestrijding - Leefloon van gezinnen - Aanpassing aan de concrete gezinssamenstelling (5-666)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-666
Armoedebestrijding - Leefloon van gezinnen - Aanpassing aan de concrete gezinssamenstelling (5-667)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-667
Armoedebestrijding - Prijsstijgingen voor basisproducten (5-1000)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-1000
Armoedebestrijding - Prijsstijgingen voor basisproducten (5-999)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 5-999
Armoedebestrijding - Project ervaringsdeskundigen in de armoede - Stand van zaken - Uitbreiding (5-9575)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-9575
Armoedebestrijding - Sociale rechten - Automatische toekenning - Resultaten - Beleidsplannen (5-3570)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-3570
Armoedebestrijding - Sociale rechten - Automatische toekenning - Resultaten - Beleidsplannen (5-3571)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3571
Armoedebestrijding - Sociale rechten - Automatische toekenning - Resultaten - Beleidsplannen (5-3572)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 5-3572
Armoedebestrijding - Sociale rechten - Automatische toekenning - Resultaten - Beleidsplannen (5-3573)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-3573
Armoedebestrijding - Sociale rechten - Automatische toekenning - Resultaten - Beleidsplannen (5-3574)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten
SV 5-3574
Armoedebestrijding - Sociale rechten - Automatische toekenning - Resultaten - Beleidsplannen (5-3596)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3596
Armoedebestrijding - Sociale rechten - Automatische toekenning - Resultaten - Beleidsplannen (5-4560)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4560
Armoedebestrijding - Sociale rechten - Automatische toekenning - Resultaten - Beleidsplannen (5-4752)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-4752
Armoedebestrijding - Sociale rechten - Automatische toekenning - Resultaten - Beleidsplannen (5-4814)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4814
Armoedebestrijding - Sociale rechten - Automatische toekenning - Resultaten - Beleidsplannen (5-4815)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4815
Armoedebestrijding - Sociale rechten - Automatische toekenning - Resultaten - Beleidsplannen (5-4900)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-4900
Artsen - Hulpverleners - Tuchtmaatregelen - Nederland - BelgiŽ - Gegevensuitwisseling (5-7178)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-7178
Artsen - Wachtzalen - Commercieel geÔnspireerde medische informatie - Farmaceutische reclame (5-6369)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-6369
Artsen - Wachtzalen - Commercieel geÔnspireerde medische informatie - Farmaceutische reclame (5-6370)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-6370
Artsen afkomstig uit het buitenland - Homologatie - Erkenning door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) (5-1427)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-1427
Asbestfonds - Werking (5-5659)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-5659
Asiel - Toekenning van het statuut van vluchteling - Seksuele geaardheid (5-1351)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-1351
Asiel en migratie - Cijfers en gegevens - Wachtregister - Terugkeer (5-3917)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-3917
Asiel en migratie - Gesloten centra - Klachtenprocedure (5-2637)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 5-2637
Asiel en migratie - Gesloten centra - Klachtenprocedure (5-4804)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4804
Asiel en migratie - Verwijderingsbeslissing - Administratieve vrijheidsberoving - Controle (5-2728)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-2728
Asiel- en migratiebeleid - Verwijderingsoperaties - Extern controlesysteem - Oprichting (5-2639)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-2639
Asielaanvragen - Ontradingscampagnes - Aantallen, kostprijs en inhoud - Effectiviteit (5-573)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-573
Asielbeleid - Ontradingscampagnes - Doelgroepen - samenwerking met landen van herkomst (5-2164)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-2164
Asielcentra - Overbevolking - Protestmanifestatie personeel - Statuut personeel - Fedasil (5-3886)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3886
Asielcentra - Overbevolking - Protestmanifestatie personeel - Statuut personeel - Fedasil (5-4818)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4818
Asielcentrum 127bis in Steenokkerzeel - Brandstichting - Rol van de organisatie "Stemmen Zonder Grenzen" (5-1540)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-1540
Asielzoekers - Illegale vreemdelingen - Vrijwillige terugkeer - Beschikbare middelen (5-1008)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-1008
Asielzoekers - Illegale vreemdelingen - Vrijwillige terugkeer - Beschikbare middelen (5-1009)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-1009
Asielzoekers - Inplanting van opvanginitiatieven - Reacties omwonenden - Gevolgen - Analyse (5-6563)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6563
Asielzoekers - Nakende opvangcrisis - Maatregelen en ontrading - Effect van de gebeurtenissen in TunesiŽ en LibiŽ (5-1979)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-1979
Asielzoekers - Nakende opvangcrisis - Maatregelen en ontrading - Effect van de gebeurtenissen in TunesiŽ en LibiŽ (5-1980)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-1980
Asielzoekers - Opvang - Studie Jan Hertogen - Wachtregister - Openbaarheid van bestuur (5-6725)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6725
Asielzoekers - Opvang in hotels - Rol Fedasil - Inspecties - Vergoedingen en budget - Follow-up en begeleiding - Verblijfplaats - Arbeidskaart (5-3563)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3563
Asielzoekers - Opvang in hotels - Rol Fedasil - Inspecties - Vergoedingen en budget - Follow-up en begeleiding - Verblijfplaats - Arbeidskaart (5-4812)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4812
Asielzoekers - Opvang in hotels - Controle - Follow-up en begeleiding (5-575)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-575
Asielzoekers - Steenokkerzeel - Nieuw transitcentrum - Strenger regime (5-1728)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-1728
Asielzoekers - Steenokkerzeel - Nieuw transitcentrum - Strenger regime (5-1729)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-1729
Asielzoekers - Vrijwillige terugkeer - Toerbus - Opvolging (5-8005)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8005
Asielzoekers - Vrijwillige terugkeer - Verplichte terugkeer - Voorrang (5-2735)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-2735
Aspirinegebruik - Oogaandoeningen - Maculadegeneratie - Correlatie - Informatiecampagne (5-3352)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3352
Aspirinegebruik - Oogaandoeningen - Maculadegeneratie - Correlatie - Informatiecampagne (5-4553)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4553
Assisenjuryleden - Verzekeringen (5-3145)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-3145
Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) - Voorschrijfgedrag van Rilatine - Territoriale verschillen (5-2448)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-2448
Auteursrechten - Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (Sabam) - Niet toegewezen middelen - Sociologische verdeelsleutel (5-1068)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 5-1068
Auteursrechten - Belgische vereniging van auteurs, componisten en uitgevers (Sabam) - Wijze van inning - Controles - Weinig transparante manier van werken (5-1069)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 5-1069
Auteursrechten - Billijke Vergoeding - Inning -Verdeling van niet toegewezen geÔnde bedragen (5-2315)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 5-2315
Auteursrechten - Billijke vergoeding - Inning - Verdeling per gewest (5-2314)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 5-2314
Autisme - Mogelijke behandeling - Onderzoek - Belgische deelname - Cijfermateriaal (5-6312)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-6312
Auto - Reservewiel - Herstelkit - Gevolgen - Beleid (5-5368)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-5368
Auto's - Beveiliging tegen inbraak - Ontwikkelingen (5-5171)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5171
Auto's - Rookverbod - Voordelen - Nadelen (5-3759)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   dossier afgesloten
SV 5-3759
Auto's - Rookverbod - Voordelen - Nadelen (5-3768)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3768
Auto's - Rookverbod - Voordelen - Nadelen (5-4574)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4574
Auto's - Rookverbod - Voordelen - Nadelen (5-4904)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-4904
Auto's - Veiligheidsgordel - "Biepstopper" - Legaliteit - Belgisch Instituut voor de verkeersveiligheid - Maatregelen (5-7920)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-7920
Autobussen - Buschauffeurs - Gezondheidscontrole - Leeftijdscriteria (5-6310)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-6310
Autoconstructeurs - Hogere veiligheidseisen - Nut in BelgiŽ - Kosten (5-1726)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-1726
Automatische externe defibrilators - Verspreiding (5-2122)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-2122
Automatische snelheidsbegrenzers - Nut in BelgiŽ - Kosten (5-1737)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-1737
Autosnelweg - Files - Parkings - Bypass - Bestraffing - Wettelijke bepalingen (5-10495)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-10495
Autosnelweg - Files - Parkings - Bypass - Bestraffing - Wettelijke bepalingen - Initiatieven (5-10496)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-10496
Aziatische tijgermug - Aanwezigheid in BelgiŽ Ė Instituut voor Tropische Geneeskunde - Maatregelen (5-10863)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-10863
BNP Paribas - Voedselspeculatie - Terugtrekking Duitse banken (5-7460)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
SV 5-7460
BOB-Zomercampagne - Regionale verschillen in het aantal alcoholtests - Hoge aantal tests in de provincie Antwerpen (5-3136)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-3136
BOB-Zomercampagne - Regionale verschillen in het aantal alcoholtests - Hoge aantal tests in de provincie Antwerpen (5-4831)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4831
BTW - Ontwijking - Oorzaken - Remedies (5-9922)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-9922
BTW - Wetboek van BTW - Artikel 12 ß2 - Interpretatie - Appartementsgebouwen - Ingebruikname (5-11251)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-11251
Baarmoederhalskankervaccinatie - Kostprijs (5-5315)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5315
Baby's - Gewicht - Fijn stof - Impact - Ondergewicht (5-10103)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-10103
Baby's - Reflux - Medicatie - Beleid - Preventie (5-4956)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4956
Bahrein - Gevechtswapens - Verkoop - Advies (5-3012)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-3012
Bahrein - Gevechtswapens - Verkoop - Advies (5-3013)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   dossier afgesloten
SV 5-3013
Bahrein - Gevechtswapens - Verkoop - Advies (5-4599)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-4599
Bahrein - Gevechtswapens - Verkoop - Advies (5-4920)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-4920
Banken - Fraude bij internetbankieren - Vergoeding van de schade - Febelfin (5-7875)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-7875
Banken - Overname - Europese Richtlijn - Kandidaten verwerver - Begrip van "reputatie" - Objectiviteit - Meting - Juridische bepaling - Controle naleving wettelijke bepalingen (5-3822)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-3822
Banken - Overname - Europese Richtlijn - Kandidaten verwerver - Begrip van "reputatie" - Objectiviteit - Meting - Juridische bepaling - Controle naleving wettelijke bepalingen (5-4610)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-4610
Banken - Wettelijke bepalingen - Reputatie (5-5393)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-5393
Banken op de perrons van de NMBS-stations (5-1476)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-107 COM
p. 21-23 5-107 COM p. 21-23 (PDF)
Bankencrisis - Reddingsactie van de banken - Inspanningen van de Europese landen - Bedragen (5-1110)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-1110
Bankencrisis - Steun aan financiŽle instellingen - Terugbetaling en return - Stand van zaken (5-459)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-459
Bankgegevens - Duitse tegoeden in Zwitserland - Aankoop van gegevens door Duitse overheden - Belgisch standpunt - Uitwisselingen (5-7495)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-7495
Bankrekening - Recht - Europese Commissie - Bankrekening voor alle Europeanen - Plan van aanpak (5-3741)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten
SV 5-3741
Bankrekening - Recht - Europese Commissie - Bankrekening voor alle Europeanen - Plan van aanpak (5-4939)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-4939
Bankrekening - Recht op - Niet beschikken over - Doelstelling Europese Commissie (5-2840)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-2840
Bankrekening - Recht op - Niet beschikken over - Doelstelling Europese Commissie (5-2841)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-2841
Bankrekening - Recht op - Niet beschikken over - Doelstelling Europese Commissie (5-4874)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
SV 5-4874
Bedankingen voor mevrouw Inge Vervotte, uittredend minister      
  5-107 COM
p. 13-14 5-107 COM p. 13-14 (PDF)
  5-107 COM
p. 15 5-107 COM p. 15 (PDF)
  5-107 COM
p. 22-23 5-107 COM p. 22-23 (PDF)
Bedenkingen bij het gemengd karakter van verdrag 5-576 (5-576)      
  5-9
p. 7-9 5-9 p. 7-9 (PDF)
Bedienaars van de erediensten - Aantallen - Vergoedingen (5-1992)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1992
Begrafenisondernemer - Beroep - Reglementering - Vrijheid van beroep (5-3149)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-3149
Begrafenisondernemer - Beroep - Reglementering - Vrijheid van beroep (5-4832)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4832
Begrafenisvergoeding voor rechthebbenden van gepensioneerde rijksambtenaren - Afschaffing - Wetsontwerp (5-9398)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-9398
Belasting over de toegevoegde waarde (BTW) - Verlaging van het tarief voor de horeca - Effect op de tewerkstellingsgraad (5-2501)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-2501
Belasting over de toegevoegde waarde (BTW) - Verlaging van het tarief voor de horeca - Effect op de tewerkstellingsgraad (5-4800)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-4800
Belasting over de toegevoegde waarde (BTW) - Verlaging van het tarief voor de horeca - Terugverdieneffect (5-1421)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-1421
Belastingcontrole op politici - Specifieke belastingdienst - Werking (5-8101)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
SV 5-8101
Belastingdiensten - Communicatie met dove burgers - Richtlijnen - Doventolken - Analyse - Maatregelen (5-10967)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-10967
Belastinginkomsten - Aftrekposten - Derving van inkomsten - Gebrek aan transparantie (5-1168)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-1168
Belastinginkomsten - Aftrekposten - Derving van inkomsten - Gebrek aan transparantie (5-4764)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
SV 5-4764
Belastingplichtigen die geen aangifte doen - Aanpak - Vrijstellingen van aangifte (5-1765)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-1765
Belastingsaangifte - Vooraf door de fiscus ingevulde aangiftes - Criteria - Overleg met het middenveld (5-1862)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-1862
Belastingskantoren - Sluiting - Verhuis ambtenaren - Effecten (5-3560)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-3560
Belastingskantoren - Sluiting - Verhuis ambtenaren - Effecten (5-4877)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-4877
Beledigen van een gezagsdrager in zijn functie - Vrije meningsuiting - Bestraffing (5-1786)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1786
Beleidscellen - Betaalkaarten - Gebruik (5-926)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-926
Beleidscellen - Betaalkaarten - Gebruik (5-927)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-927
Beleidscellen - Betaalkaarten - Gebruik (5-928)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-928
Beleidscellen - Betaalkaarten - Gebruik (5-929)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-929
Beleidscellen - Betaalkaarten - Gebruik (5-930)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-930
Beleidscellen - Betaalkaarten - Gebruik (5-931)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vanhengel, vice-eersteminister en minister van Begroting
   Antwoord
SV 5-931
Beleidscellen - Betaalkaarten - Gebruik (5-932)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 5-932
Beleidscellen - Betaalkaarten - Gebruik (5-933)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-933
Beleidscellen - Betaalkaarten - Gebruik (5-934)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-934
Beleidscellen - Betaalkaarten - Gebruik (5-935)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   dossier afgesloten
SV 5-935
Beleidscellen - Betaalkaarten - Gebruik (5-936)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten
SV 5-936
Beleidscellen - Betaalkaarten - Gebruik (5-937)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
SV 5-937
Beleidscellen - Betaalkaarten - Gebruik (5-938)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 5-938
Beleidscellen - Betaalkaarten - Gebruik (5-939)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 5-939
Beleidscellen - Betaalkaarten - Gebruik (5-940)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-940
Beleidscellen - Betaalkaarten - Gebruik (5-941)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   dossier afgesloten
SV 5-941
Beleidscellen - Betaalkaarten - Gebruik (5-942)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-942
Beleidscellen - Betaalkaarten - Gebruik (5-943)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   dossier afgesloten
SV 5-943
Beleidscellen - Betaalkaarten - Gebruik (5-944)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-944
Beleidscellen - Betaalkaarten - Gebruik (5-945)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 5-945
Beleidscellen - Betaalkaarten - Gebruik (5-946)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-946
Beleidscellen - Betaalkaarten - Gebruik (5-947)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-947
Beleidscellen - Samenstelling - Verloop (5-584)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-584
Beleidscellen - Samenstelling - Verloop (5-585)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-585
Beleidscellen - Samenstelling - Verloop (5-586)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-586
Beleidscellen - Samenstelling - Verloop (5-587)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-587
Beleidscellen - Samenstelling - Verloop (5-588)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-588
Beleidscellen - Samenstelling - Verloop (5-589)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vanhengel, vice-eersteminister en minister van Begroting
   Antwoord
SV 5-589
Beleidscellen - Samenstelling - Verloop (5-590)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 5-590
Beleidscellen - Samenstelling - Verloop (5-591)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-591
Beleidscellen - Samenstelling - Verloop (5-592)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-592
Beleidscellen - Samenstelling - Verloop (5-593)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   dossier afgesloten
SV 5-593
Beleidscellen - Samenstelling - Verloop (5-594)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 5-594
Beleidscellen - Samenstelling - Verloop (5-595)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
SV 5-595
Beleidscellen - Samenstelling - Verloop (5-596)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 5-596
Beleidscellen - Samenstelling - Verloop (5-597)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 5-597
Beleidscellen - Samenstelling - Verloop (5-598)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-598
Beleidscellen - Samenstelling - Verloop (5-599)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Vraag zonder antwoord
SV 5-599
Beleidscellen - Samenstelling - Verloop (5-600)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-600
Beleidscellen - Samenstelling - Verloop (5-601)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 5-601
Beleidscellen - Samenstelling - Verloop (5-602)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-602
Beleidscellen - Samenstelling - Verloop (5-603)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 5-603
Beleidscellen - Samenstelling - Verloop (5-604)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-604
Beleidscellen - Samenstelling - Verloop (5-605)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-605
Beleidscellen - Wagens - Merk - Verbruik - Uitstoot - Kostprijs (5-904)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-904
Beleidscellen - Wagens - Merk - Verbruik - Uitstoot - Kostprijs (5-905)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-905
Beleidscellen - Wagens - Merk - Verbruik - Uitstoot - Kostprijs (5-906)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-906
Beleidscellen - Wagens - Merk - Verbruik - Uitstoot - Kostprijs (5-907)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-907
Beleidscellen - Wagens - Merk - Verbruik - Uitstoot - Kostprijs (5-908)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-908
Beleidscellen - Wagens - Merk - Verbruik - Uitstoot - Kostprijs (5-909)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vanhengel, vice-eersteminister en minister van Begroting
   Antwoord
SV 5-909
Beleidscellen - Wagens - Merk - Verbruik - Uitstoot - Kostprijs (5-910)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 5-910
Beleidscellen - Wagens - Merk - Verbruik - Uitstoot - Kostprijs (5-911)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-911
Beleidscellen - Wagens - Merk - Verbruik - Uitstoot - Kostprijs (5-912)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-912
Beleidscellen - Wagens - Merk - Verbruik - Uitstoot - Kostprijs (5-913)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   dossier afgesloten
SV 5-913
Beleidscellen - Wagens - Merk - Verbruik - Uitstoot - Kostprijs (5-914)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 5-914
Beleidscellen - Wagens - Merk - Verbruik - Uitstoot - Kostprijs (5-915)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
SV 5-915
Beleidscellen - Wagens - Merk - Verbruik - Uitstoot - Kostprijs (5-916)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 5-916
Beleidscellen - Wagens - Merk - Verbruik - Uitstoot - Kostprijs (5-917)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 5-917
Beleidscellen - Wagens - Merk - Verbruik - Uitstoot - Kostprijs (5-918)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-918
Beleidscellen - Wagens - Merk - Verbruik - Uitstoot - Kostprijs (5-919)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   dossier afgesloten
SV 5-919
Beleidscellen - Wagens - Merk - Verbruik - Uitstoot - Kostprijs (5-920)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-920
Beleidscellen - Wagens - Merk - Verbruik - Uitstoot - Kostprijs (5-921)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   dossier afgesloten
SV 5-921
Beleidscellen - Wagens - Merk - Verbruik - Uitstoot - Kostprijs (5-922)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-922
Beleidscellen - Wagens - Merk - Verbruik - Uitstoot - Kostprijs (5-923)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 5-923
Beleidscellen - Wagens - Merk - Verbruik - Uitstoot - Kostprijs (5-924)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-924
Beleidscellen - Wagens - Merk - Verbruik - Uitstoot - Kostprijs (5-925)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-925
Belgacom - Brussel - Tweetaligheid van de werknemers - Maatregelen (5-1298)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 5-1298
Belgacom - Ervaringsdeskundige in de armoede - Aanwerving (5-8454)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-8454
Belgacom - Ervaringsdeskundige in de armoede - Aanwerving (5-8958)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-8958
Belgacom - Klantvriendelijkheid - Onderbemande klantendienst (5-1142)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 5-1142
Belgacom - Personeel - Etnische en culturele diversiteit (5-1155)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 5-1155
Belgacom - Personeel - Thuiswerk (5-5623)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-5623
Belgen - Buitenland - Diplomatiek korps - Persona non grata - Evolutie (5-3827)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-3827
Belgen - Buitenland - Diplomatiek korps - Persona non grata - Evolutie (5-4611)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-4611
Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) - Depolitisering (5-1293)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 5-1293
Belgisch afluistersysteem - Eventuele lekken naar een inlichtingendienst van een vreemde mogendheid - Maatregelen (5-2058)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2058
Belgisch leger - Aanwerving van hackers - Selectieproeven - Ethisch kader (5-7366)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-7366
Belgisch leger - Deelname aan oorlogssituaties - Verzekering van het personeel (5-1884)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-1884
Belgisch leger - Deserties - Aantal - Evolutie - Buitenland (5-5976)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-5976
Belgisch leger - Deserties - Aantal - Evolutie - Buitenland (5-5977)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5977
Belgisch leger - Drones - Bezit en gebruik (Onbemande telegestuurde vliegtuigen, drones) (5-2405)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-2405
Belgisch leger - Gebruik van producten uit de eerlijke handel - Criterium voor openbare aanbestedingen (5-1982)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-1982
Belgisch leger - Kritisch rapport - Auteurs - Intern onderzoek - Gevolgen (5-7328)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-7328
Belgisch leger - Pensionering jonge soldaten - Mutaties (5-3557)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   dossier afgesloten
SV 5-3557
Belgisch leger - Pensionering jonge soldaten - Mutaties (5-4932)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-4932
Belgisch leger - Rekruteringseisen - Evolutie (5-2630)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-2630
Belgisch leger - Special forces - Werking - Personeel (5-2055)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-2055
Belgisch leger - Typemachines - Gebruik en aanwezigheid (5-2214)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-2214
Belgisch leger - Verjonging - Vrijwillige militaire inzet (EVMI) - Werving - Evaluatie - Plannen (5-3614)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   dossier afgesloten
SV 5-3614
Belgisch leger - Verjonging - Vrijwillige militaire inzet (EVMI) - Werving - Evaluatie - Plannen (5-4936)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-4936
Belgisch leger - Verminderend aantal vrouwen - Prioriteiten - Drempels - Beleid (5-8564)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Crem, vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-8564
Belgisch leger - Verouderde informatica-apparaten - Bestemming - Beleid (5-2215)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-2215
Belgisch leger - Vrouwen - Inzet - Gevechtstroepen (5-3305)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   dossier afgesloten
SV 5-3305
Belgisch leger - Vrouwen - Inzet - Gevechtstroepen (5-4926)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-4926
Belgische Vereniging van auteurs, componisten en uitgevers - Sabam - Auteursvergoeding - Bijdrage - Internetabonnement - Internetproviders (5-3701)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten
SV 5-3701
Belgische Vereniging van auteurs, componisten en uitgevers - Sabam - Auteursvergoeding - Bijdrage - Internetabonnement - Internetproviders (5-4938)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-4938
Belgische arbeidsmarkt - Introductie van payrolling - Mogelijkheid binnen de huidige wettelijke grenzen (5-1578)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-1578
Belgische banken - Tegoeden van de Algerijnse president - Inbeslagname - Steun aan de democratische krachten (5-1554)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-1554
Belgische banken - Tegoeden van de Algerijnse president - Inbeslagname - Steun aan de democratische krachten (5-1555)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-1555
Belgische banken - Tegoeden van de Algerijnse president - Inbeslagname - Steun aan de democratische krachten (5-1556)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1556
Belgische banken - Tegoeden van de Koning en de eerste minister van Bahrein - Inbeslagname - Steun aan democratische krachten (5-1557)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-1557
Belgische banken - Tegoeden van de Koning en de eerste minister van Bahrein - Inbeslagname - Steun aan democratische krachten (5-1558)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-1558
Belgische banken - Tegoeden van de Koning en de eerste minister van Bahrein - Inbeslagname - Steun aan democratische krachten (5-1559)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1559
Belgische banken - Tegoeden van de Koning van Saoedi-ArabiŽ - Inbeslagname - Steun aan de democratische krachten (5-1548)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-1548
Belgische banken - Tegoeden van de Koning van Saoedi-ArabiŽ - Inbeslagname - Steun aan de democratische krachten (5-1549)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-1549
Belgische banken - Tegoeden van de Koning van Saoedi-ArabiŽ - Inbeslagname - Steun aan de democratische krachten (5-1550)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1550
Belgische banken - Tegoeden van de Syrische president - Inbeslagname - Steun aan de democratische krachten (5-1551)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-1551
Belgische banken - Tegoeden van de Syrische president - Inbeslagname - Steun aan de democratische krachten (5-1552)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-1552
Belgische banken - Tegoeden van de Syrische president - Inbeslagname - Steun aan de democratische krachten (5-1553)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1553
Belgische banken - Tegoeden van de president van Jemen - Inbeslagname - Steun aan de democratische krachten (5-1560)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-1560
Belgische banken - Tegoeden van de president van Jemen - Inbeslagname - Steun aan de democratische krachten (5-1561)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-1561
Belgische banken - Tegoeden van de president van Jemen - Inbeslagname - Steun aan de democratische krachten (5-1562)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1562
Belgische banken - Tegoeden van de voormalige president van Egypte - Inbeslagname - Steun aan de democratische krachten (5-1563)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-1563
Belgische banken - Tegoeden van de voormalige president van Egypte - Inbeslagname - Steun aan de democratische krachten (5-1564)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-1564
Belgische banken - Tegoeden van de voormalige president van Egypte - Inbeslagname - Steun aan de democratische krachten (5-1565)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1565
Belgische banken - Tegoeden van het Staatshoofd van LibiŽ - Inbeslagname - Steun aan de democratische krachten (5-1545)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-1545
Belgische banken - Tegoeden van het Staatshoofd van LibiŽ - Inbeslagname - Steun aan de democratische krachten (5-1546)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-1546
Belgische banken - Tegoeden van het Staatshoofd van LibiŽ - Inbeslagname - Steun aan de democratische krachten (5-1547)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1547
Belgische chocolade - Label (5-8007)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-8007
Belgische chocolade - Label (5-8008)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-8008
Belgische diplomaten in Londen - Niet betaalde boetes - "Congestion charge" - Terugvordering (5-10156)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-10156
Belgische financiŽle statistieken - Waarheidsgehalte - Betrouwbaarheid - Eurostat (5-6088)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-6088
Belgische gevangenissen - Nationaliteiten - Evolutie (5-2425)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2425
Belgische gevangenissen - Nationaliteiten - Evolutie (5-4667)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4667
Belgische gevangenissen - Ontsnappingen - Cijfers - Evolutie (5-3525)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3525
Belgische gevangenissen - Ontsnappingen - Cijfers - Evolutie (5-4700)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4700
Belgische gevangenissen - Ontsnappingen - Voortvluchtige gedetineerden - Cijfers (5-5843)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5843
Belgische gevangenissen - Overbezetting - Quota (5-3820)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3820
Belgische gevangenissen - Overbezetting - Quota (5-4712)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4712
Belgische gevangenissen - Verdachte overlijdens en moorden - Overzicht - Evolutie - Beleid (5-10432)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10432
Belgische goudvoorraad - Bewaarplaats - Verdeling (5-8159)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
SV 5-8159
Belgische goudvoorraad - Uitlening (5-8160)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
SV 5-8160
Belgische kerncentrales - Veiligheid - Federaal Agentschap voor nucleaire controle - Stresstests - Resultaten - Ingrepen (5-3739)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-3739
Belgische kerncentrales - Veiligheid - Federaal Agentschap voor nucleaire controle - Stresstests - Resultaten - Ingrepen (5-4858)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4858
Belgische marine - Uitlenen van een oude helikopter aan Nederland - Kosten (5-8100)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-8100
Belgische mededingingsautoriteit - Werking - Evaluatie (5-1869)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 5-1869
Belgische overheid - Goudvoorraad - Omvang en waarde - Rol (5-1139)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-1139
Belgische schuld - Omvang - Evolutie - Verdeling - Participaties - Waarborgen - Leninglast (5-3659)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-3659
Belgische schuld - Omvang - Evolutie - Verdeling - Participaties - Waarborgen - Leninglast (5-4880)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-4880
Belgische territoriale wateren - Noordzee - Scheepswrakken - Claims (5-3382)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-3382
Belgische territoriale wateren - Noordzee - Scheepswrakken - Claims (5-5529)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-5529
Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie - Evaluatie - Kosten (5-710)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-710
Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie - Evaluatie - Kosten (5-711)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-711
Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie - Evaluatie - Kosten (5-712)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-712
Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie - Evaluatie - Kosten (5-713)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-713
Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie - Evaluatie - Kosten (5-714)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vanhengel, vice-eersteminister en minister van Begroting
   Antwoord
SV 5-714
Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie - Evaluatie - Kosten (5-715)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 5-715
Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie - Evaluatie - Kosten (5-716)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-716
Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie - Evaluatie - Kosten (5-717)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-717
Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie - Evaluatie - Kosten (5-718)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-718
Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie - Evaluatie - Kosten (5-719)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten
SV 5-719
Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie - Evaluatie - Kosten (5-720)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
SV 5-720
Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie - Evaluatie - Kosten (5-721)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 5-721
Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie - Evaluatie - Kosten (5-722)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 5-722
Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie - Evaluatie - Kosten (5-723)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-723
Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie - Evaluatie - Kosten (5-724)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   dossier afgesloten
SV 5-724
Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie - Evaluatie - Kosten (5-725)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-725
Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie - Evaluatie - Kosten (5-726)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 5-726
Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie - Evaluatie - Kosten (5-727)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-727
Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie - Evaluatie - Kosten (5-728)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 5-728
Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie - Evaluatie - Kosten (5-729)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-729
Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie - Evaluatie - Kosten (5-730)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-730
Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie - Evaluatie - Kosten (5-731)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-731
Belgische websites - Hacking - Werking van CERT.be - Digitale beveiliging van overheisdssites (5-1880)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 5-1880
BelgiŽ - Antisemitisme - Jongeren - Klachten - Strafrechtelijk gevolg - College van Procureurs-generaal - Correlatie spanningen Midden Oosten (5-3875)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3875
BelgiŽ - Antisemitisme - Jongeren - Klachten - Strafrechtelijk gevolg - College van Procureurs-generaal - Correlatie spanningen Midden Oosten (5-4714)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4714
BelgiŽ - Antisemitisme - Jongeren - Onderzoek - Beleid (5-3876)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3876
BelgiŽ - Antisemitisme - Jongeren - Onderzoek - Beleid (5-4894)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   dossier afgesloten
SV 5-4894
BelgiŽ - Antisemitisme - Jongeren - Onderzoek - Beleid (5-5485)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5485
BelgiŽ - Lijkenvervoer - Reglementering - Controle (5-3155)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-3155
BelgiŽ - Lijkenvervoer - Reglementering - Controle (5-4838)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4838
BelgiŽ - Misdaadcijfers - Eurostat - Stijging (5-6072)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6072
BelgiŽ - Openbare telefooncellen - Evolutie - Gebruik - Verwijdering - Universele telefoondienstverlening (5-2980)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-2980
BelgiŽ - Openbare telefooncellen - Evolutie - Gebruik - Verwijdering - Universele telefoondienstverlening (5-4745)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-4745
BelgiŽ - Transporten - Militaire goederen - Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) (5-3000)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-3000
BelgiŽ - Verspreiding van de mazelen - Oorzaken en gevolgen - Maatregelen (5-2048)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-2048
BelgiŽ en Turkije - Samenwerking - Projecten (5-1852)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-1852
Belgocontrol - Personeel - Etnische en culturele diversiteit (5-1149)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   dossier afgesloten
SV 5-1149
Belgocontrol - Werking - Criteria voor de aanwerving van personeel - Audit en controle (5-1063)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   dossier afgesloten
SV 5-1063
Belgocontrol - Werking - Criteria voor de aanwerving van personeel - Audit en controle (5-4719)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-4719
Beliris - Besparingen - Gevolgen voor projecten - Bestedingsplafond (5-9829)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-9829
Beliris (5-7934)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7934
Beliris - Werking - Parlementaire controle (5-1060)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-1060
Beliris - Werking - Parlementaire controle (5-4513)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-4513
Beliris - Werking - Versnippering van het investeringsbudget (5-610)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-610
Beliris en de renovatie van het Zuidstation (Renovatie van de stationsomgeving) (5-1151)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-93 COM
p. 10-12 5-93 COM p. 10-12 (PDF)
Belspelletjes - Beteugeling (5-3018)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3018
Belspelletjes - Beteugeling (5-4922)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-4922
Bestelling wc-papier - Aansprakelijkheid - Extra bestellingen - Kosten (5-11120)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11120
Bestrijding van de armoede - Eenoudergezinnen - Alimentatiefonds - Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO) - Werking - Evolutie - Tekort (5-3615)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-3615
Bestrijding van de armoede - Eenoudergezinnen - Alimentatiefonds - Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO) - Werking - Evolutie - Tekort (5-4878)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
SV 5-4878
Bestrijding van pedofilie - Internationale samenwerking - Uitwisseling van juridische informatie (5-669)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-669
Bestrijding van piraterij - Hoorn van Afrika - Fregat Louise-Marie - Bilaterale en multilaterale overeenkomsten - SomaliŽ - Somaliland (5-7472)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-7472
Bestrijding van piraterij - Operatie Atalanta - Rol van de Belgische soldaten - Resultaten (5-1145)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-1145
Bestrijding van piraterij - Operatie Ocean Shield - Deelname van Belgische soldaten - Kostprijs en resultaten (5-1146)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-1146
Bestrijding van zwartwerk - Resultaten - Cijfergegevens (5-1198)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-1198
Bestrijding van zwartwerk - Resultaten - Cijfergegevens (5-1199)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1199
Betogingen - Verkeershinder - Maatregelen - Samenwerking met bevoegde overheden en instanties (5-2050)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-2050
Betogingen - Verkeershinder - Maatregelen - Samenwerking met bevoegde overheden en instanties (5-2051)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-2051
Betogingen - Verkeershinder - Vlotter spoorverkeer - Samenwerkingsverbanden (5-2304)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-2304
Betogingen - Verkeershinder - Vlotter spoorverkeer - Samenwerkingsverbanden (5-4793)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-4793
Betwistingen in de medische sfeer - Statuut van gerechtsdeskundige - Classificatie van aandoeningen (5-7213)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7213
Beveiligingsfirma's - Vergunnen en toekennen van private bewakingsopdrachten - Reputatie - Vergunning - Gunningscriteria - (5-10430)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-10430
Beveren - Nieuwe gevangenis - Bouw - Vertraging - Schadeclaims (5-3488)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3488
Beveren - Nieuwe gevangenis - Bouw - Vertraging - Schadeclaims (5-4698)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4698
Biac - Personeel - Etnische en culturele diversiteit (5-1150)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 5-1150
Biac - Personeel - Etnische en culturele diversiteit (5-1151)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   dossier afgesloten
SV 5-1151
Bijscholingskosten - HeroriŽnteringen van loopbanen - Fiscale aftrekbaarheid (5-9580)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-9580
Bilderberggroep - Werking en doelstelling - Leden - Bijeenkomsten (5-1331)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-1331
Bilderberggroep - Werking en doelstelling - Leden - Bijeenkomsten (5-1332)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-1332
Bilderberggroep - Werking en doelstelling - Leden - Bijeenkomsten (5-4594)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-4594
Bilderberggroep - Werking en doelstelling - Leden - Bijeenkomsten (5-4618)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Di Rupo, eerste minister
   Antwoord
SV 5-4618
Billijke Vergoeding - Inning door niet-erkende controleurs - Controle (5-2302)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 5-2302
Billijke vergoeding - Inning - Opvolging (5-2732)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 5-2732
Billijke vergoeding - Inning door erkende agenten - Controles (5-2313)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 5-2313
Billijke vergoeding - Verdeling inningen per gewest - Beheersvennootschappen (5-2958)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 5-2958
Billijke vergoeding - Wijze van inning - Controles door beheersvennootschappen - Weinig transparante manier van werken (Auteursrechten voor het draaien van muziek op fuiven e.d.) (5-1067)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 5-1067
Biodiesel - Import - Invoerrechten - Fraude - India - Verenigde Staten (5-6708)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
SV 5-6708
Bisfenol A - Uitbreiding van het verbod - Redenen - Beperking tot kinderen jonger dan 3 jaar (5-7096)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7096
Bitcoin - Gebruik - Controle en toezicht - Wetgeving - Witwassen (5-8749)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-8749
Bloed - Aderlatingen - Transfusies - Vrijwillige afstand van bloed - Aanpassing wet (5-5850)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5850
Bloeddonatie - Myalgische encefalomyelitis - Chronisch vermoeidheidssyndroom - Fibromyalgie - Rode Kruis (5-10500)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10500
Boeken - Nood aan een vaste prijs - Stabiliteit van de betere boekhandels (5-1594)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 5-1594
Boom - Terreinen van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Buurtweg langs de sporen - Gebruik - Risicoplaatsen - Securail - Incident (5-9979)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-9979
Borstimplantaten - Chip - Voorstel Europese Commissie - Appreciatie - Effecten (5-5562)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5562
Borstimplantaten - Protheses - Kwaliteit - Gevaren (5-4957)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4957
Borstimplantaten - Verwijdering - Oorzaken - Kwaliteitsnormen (5-7132)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7132
Borstkanker - Preventieve aanpak - Initiatieven - Samenwerking met de gemeenschappen (5-1975)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-1975
Borstkanker - Screening - Limieten - Vals positieve resultaten (5-2449)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-2449
Bouw - Sociale fraude - Inspecties - Verlies sociale zekerheid (5-2842)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-2842
Bouw - Sociale fraude - Inspecties - Verlies sociale zekerheid (5-4885)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-4885
Bouw van een gevangenis in Marokko - Haalbaarheid - Andere onderzoeken (5-9977)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9977
Bouw van gevangenissen - Invloed op de politiezones - Personeelsformaties (5-1052)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1052
Bouw van gevangenissen - Invloed op de politiezones - Personeelsformaties (5-1053)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-1053
Bouw van gevangenissen - Invloed op de politiezones - Personeelsformaties (5-4622)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4622
Bouw van gevangenissen - Invloed op de politiezones - Personeelsformaties (5-4718)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4718
Bouw van twee forensisch psychiatrische instellingen - Stand van zaken (5-2139)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-2139
Bouw van twee forensisch psychiatrische instellingen - Stand van zaken (5-4791)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-4791
Bouwsector - Hervormde Wet op de ContinuÔteit van de Ondernemingen - Gevolgen - Faillietverklaringen (5-10419)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-10419
Bouwwerken - Geraamde kostprijs - Overschrijdingen - Aansprakelijkheid - Kostbeheersing Waarborgen - Justitiepaleis in Antwerpen (5-11239)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11239
Bpost - Distripost - Klantvriendelijkheid - Klachtenbehandeling - Compensaties (5-6451)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-6451
Bpost - Brussel - Tweetaligheid van de werknemers - Maatregelen (5-1294)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 5-1294
Bpost - Dienstkleding - Ecologisch gehalte - Fair trade-gehalte (5-9042)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-9042
Bpost - Hervorming van het beroep van postbode - Fysiek gevolgen - Onderzoek naar de fysieke grenzen van postbodes (5-3066)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-3066
Bpost - Hervorming van het beroep van postbode - Fysiek gevolgen - Onderzoek naar de fysieke grenzen van postbodes (5-4746)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-4746
Bpost - Klachten - Bedeling van pakjes en pakketten (5-10127)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-10127
Bpost - Ombudsdienst - Jaarverslag - Kwaliteit van de dienstverlening - Klachten (5-10128)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-10128
Bpost - Personeel - Etnische en culturele diversiteit (5-1154)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 5-1154
Bpost - Personeel - Thuiswerk (5-5621)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-5621
Bpost - Postbodes - Elektrische fietsen - Batterijcapaciteit - Euvel (5-10787)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-10787
Bpost - Postbodes - Problemen met honden - Stand van zaken (5-7689)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord gegeven door de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
SV 5-7689
Bpost - Postzegels - Uitgifte - Filatelistische Commissie - Samenstelling - Procedure en criteria (5-3732)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-3732
Bpost - Postzegels - Uitgifte - Filatelistische Commissie - Samenstelling - Procedure en criteria (5-4755)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-4755
Bpost - Vertragingen - Verloren en gestolen post - Gevolgen (5-1785)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 5-1785
Bpost - Ziekte - Ontslagen - Werkongevallen (5-3316)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-3316
Bpost - Ziekte - Ontslagen - Werkongevallen (5-4747)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-4747
Brandweer - Aankoop van intelligente brandweerpakken - Termijn - Kostprijs - Kosten voor onderhoud en vervanging (5-3089)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-3089
Brandweer - Aankoop van intelligente brandweerpakken - Termijn - Kostprijs - Kosten voor onderhoud en vervanging (5-4827)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4827
Brandweer - Brandweerlieden - Haartooi - Schorsing - Arbeidsreglement (5-7358)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-7358
Brandweer - Kazerne - Ongeval - Glijpaal - Richtlijnen - Cijfers (5-3540)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-3540
Brandweer - Kazerne - Ongeval - Glijpaal - Richtlijnen - Cijfers (5-4852)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4852
Braziliaanse sekte - Igrjea Universal do Reino de Deus (IURD) - Activiteiten in BelgiŽ (5-356)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-356
Broeikasgassen - Uitstoot door vee - Vermindering (5-2109)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-2109
Broeikasgassen - Uitstoot door vee - Vermindering (5-2110)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten
SV 5-2110
Broeikasgassen - Uitstoot door vee - Vermindering (5-4790)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-4790
Brommobielen - Bromfietsen - Golfkarretjes - Nummerplaat - Rentabiliteit - Kostprijs - Armoede (5-9978)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-9978
Brugge - Manifestatie- Optreden van de federale en lokale politie - Preventieve arrestatie - Vrijemeningsuiting (5-11376)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11376
Brussel - Brusselse regering - Schrapping kantoorparkeerplaatsen - Impact op de federale overheid (5-7429)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-7429
Brussel - Brusselse regering - Schrapping kantoorparkeerplaatsen - Impact op de federale overheid (5-7430)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-7430
Brussel - Europese wijk - Stroompanne - Veiligheid - Veiligheidsplannen (5-3151)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-3151
Brussel - Europese wijk - Stroompanne - Veiligheid - Veiligheidsplannen (5-4834)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4834
Brussel - Federale ambtenaren - Fietsenverhuursysteem - Villo - Dienstfietsen (5-5533)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-5533
Brussel - Franstalige kamers van de Rechtbank van Eerste Aanleg - Nederlandstalige rechtzoekenden - Tolk (5-8588)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8588
Brussel - Gerechtelijke diensten - Tweetaligheid - Maatregelen (5-1300)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1300
Brussel - Herdenkingsmanifestatie voor Gaza van 26 december 2010 - Optreden van de politie - Vrije meningsuiting (5-1004)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-1004
Brussel - Koninklijke Muntschouwburg - Werknemers - Tweetaligheid (5-5812)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-5812
Brussel - Koninklijke Musea voor Schone Kunsten - Afdeling Moderne Kunst - Uitbreiding - Stand van zaken (5-6169)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-6169
Brussel - Koninklijke Musea voor Schone Kunsten - Collecties moderne en hedendaagse kunst - Tentoonstelling - Plannen (5-5300)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-5300
Brussel - Matongť - Manifestaties - Politiegeweld - Arrestaties - Comitť P - Evaluatie (5-5160)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5160
Brussel - Metro - Politie - Metrobrigade - Organisatie - Bezetting (5-3389)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-3389
Brussel - Metro - Politie - Metrobrigade - Organisatie - Bezetting (5-4847)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4847
Brussel - Onderzoeksrechters - Onderzoek door de Hoge Raad voor de Justitie - Opdracht en methodes (5-1543)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1543
Brussel-Halle-Vilvoorde - Gerechtelijk arrondissement - Werklastmeting (5-3489)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3489
Brussel-Halle-Vilvoorde - Gerechtelijk arrondissement - Werklastmeting (5-4699)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4699
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Federale Overheid - Bouwprojecten - Vertragingen - Overzicht (5-8381)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-8381
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Bouwprojecten - Vertragingen - Overzicht (5-8382)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8382
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - "Licht spoor" (5-6308)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-6308
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Vliegbewegingen - Geluidshinder - Evenredige spreiding (5-2348)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-2348
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Ziektekosten - Hogere ziektekost - Oorzaken (5-3364)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3364
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Ziektekosten - Hogere ziektekost - Oorzaken (5-4554)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4554
Brussels parket - Tekort aan enveloppen - Gevolgen - Aansprakelijkheid (5-5366)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5366
Brusselse mannelijke prostitutie - Alias vzw - Subsidiering - ContinuÔteit (5-3607)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3607
Brusselse mannelijke prostitutie - Alias vzw - Subsidiering - ContinuÔteit (5-4816)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4816
Brusselse politie - Indienstneming Brusselaars (5-6125)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-6125
Brusselse politie - Militairen - Tewerkstelling - Uitslag selectie - Loonvoorwaarden - Contractueel kader (5-2856)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   dossier afgesloten
SV 5-2856
Brusselse politie - Militairen - Tewerkstelling - Uitslag selectie - Loonvoorwaarden - Contractueel kader (5-2857)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-2857
Brusselse politie - Militairen - Tewerkstelling - Uitslag selectie - Loonvoorwaarden - Contractueel kader (5-4824)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4824
Brusselse politie - Militairen - Tewerkstelling - Uitslag selectie - Loonvoorwaarden - Contractueel kader (5-4912)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-4912
Brusselse probleemwijken - Sociaal-economische ontwikkelingen - Gevolgen op veiligheid en justitie - Onvolledig antwoord op de schriftelijke vraag nr. 5-672 (5-2624)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2624
Brusselse probleemwijken - Sociaal-economische ontwikkelingen - Veiligheid en justitie - Beleid (5-672)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-672
Brusselse probleemwijken - Sociaal-economische ontwikkelingen - Veiligheid en justitie - Beleid (5-673)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-673
Buitenland - Gijzelingsoperaties - Bevrijden van gijzelaars - Belgisch leger - Speciale eenheden - Opleiding - Samenwerkingsakkoorden (5-5387)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-5387
Buitenlandse diplomatieke diensten - Tussenkomst in politionele of gerechtelijke dossiers (5-1005)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-1005
Buitenlandse diplomatieke diensten - Tussenkomst in politionele of gerechtelijke dossiers (5-1006)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1006
Buitenlandse diplomatieke diensten - Tussenkomst in politionele of gerechtelijke dossiers (5-1007)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-1007
Buitenlandse diplomatieke diensten - Tussenkomst in politionele of gerechtelijke dossiers (5-4621)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4621
Buitenlandse gasten - Ethisch en moreel kwestieuze landen - Richtlijnen (5-2069)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-2069
Buitenlandse gokbedrijven - Vervolging - Prioriteit (5-1402)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1402
Buitenlandse investeringen - Samenwerkingsakkoord - Federale overheid en gewesten (5-1111)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-1111
Buitenlandse investeringen - Samenwerkingsakkoord - Federale overheid en gewesten (5-1112)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-1112
Buitenlandse kerncentrales - Nabijheid Belgisch grondgebied - Veiligheid - Stresstests - Resultaten - Veiligheidsrisico - Opvolging (5-3740)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-3740
Buitenlandse kerncentrales - Nabijheid Belgisch grondgebied - Veiligheid - Stresstests - Resultaten - Veiligheidsrisico - Opvolging (5-4859)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4859
Buitenlandse rijbewijzen - Criteria voor de erkenning - Controle (5-1761)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-1761
Buitenlandse verkeersboetes - Verplichte vertaling - Moedertaal van de overtreder (5-10310)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-10310
Buitenlandse verkeersboetes - Verplichte vertaling - Moedertaal van de overtreder (5-10311)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-10311
Buurtwinkels - Grootwarenhuizen - Verhouding - Effecten - Beleid (5-5549)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5549
CO2 emissies - Beperking - European Union Emissions Trading System - Gewesten (5-2838)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-2838
CO2-rechten - Prijs - Oorzaak - Gevolgen - Bevriezing - Europese besluitvorming (5-8170)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8170
Cafť - Geluidsoverlast - Cafťbaas - Celstraf - Billijkheid - Alternatieve straffen (5-3304)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3304
Cafť - Geluidsoverlast - Cafťbaas - Celstraf - Billijkheid - Alternatieve straffen (5-4695)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4695
Cannabis - Plantages - Telers - Veroordelingen - Evolutie - Straffen - Recidive (5-6741)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6741
Cannabis - Vervolgingsbeleid - Omzendbrief - Toepassing in Antwerpen (5-9857)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9857
Cannabis - Vervolgingsbeleid - Omzendbrief - Toepassing in Antwerpen (5-9858)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9858
Car-Pass vzw - Werking - Begroting (5-2352)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-2352
Casino's - Federale Overheidsdienst FinanciŽn - Controle - Inspecties - Terugtrekken ambtenaren - Camera's - Kansspelcommissie - Overtredingen (5-3818)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-3818
Casino's - Federale Overheidsdienst FinanciŽn - Controle - Inspecties - Terugtrekken ambtenaren - Camera's - Kansspelcommissie - Overtredingen (5-4884)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-4884
Casino's - Controle door de overheid (5-958)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-958
Casino's - Controle door de overheid (5-959)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-959
Centraal Orgaan voor de inbeslagnames en verbeurdverklaringen - Chaotisch beheer - Oorzaken - Maatregelen (5-4584)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4584
Centraal strafregister - Jeugddelinquentie - Schrappingen (5-9285)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9285
Centraal wapenregister - Registratie van het wapenbezit - Bevoegdheid - Statistieken (5-9579)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9579
Centraal-Afrikaanse republiek - Humanitaire crisis - Hulpverlening (5-4590)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-4590
Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen - Verslag - Bewakingspersoneel - Medewerkers van de psychosociale dienst - Adviezen - Gevolgen (5-7007)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7007
Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen - Verslag - Controle van de gevangenissen - Adviezen - Gevolgen (5-7011)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7011
Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen - Verslag - Gezondheid en verzorging - Adviezen - Gevolgen (5-7008)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7008
Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen - Verslag - Leefregels in gevangenschap - Adviezen - Gevolgen (5-7009)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7009
Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen - Verslag - Overbevolking - Infrastructuur van de strafinrichtingen - Adviezen - Gevolgen (5-7010)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7010
Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding (CGKR) - Interfederalisering - Stand van zaken in de onderhandelingen (5-2235)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-2235
Charleroi - Gerechtsgebouw - Verwarmingsinstallatie - Budgetten - Maatregelen (5-10613)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-10613
Chemiesector - Loonkosten - Vergelijking met de buurlanden (5-2236)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-2236
Chemiesector - Loonkosten - Vergelijking met de buurlanden (5-2237)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 5-2237
Chemische stoffen - Bescherming van de leefomgeving - Europese verordening voor de registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen (REACH) (5-6374)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-6374
China - Kinderhandel - Houding van BelgiŽ (5-1764)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-1764
China - Kinderhandel - Houding van BelgiŽ (5-4783)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-4783
China - Mensenrechten - Falun Gong (5-508)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-508
China - Orgaantransplantaties - Mensenrechten - Transplantatietoerisme - Orgaanoogsten - Wang Lijun (5-7312)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-7312
China - Orgaantransplantaties - Transplantatietoerisme - Orgaanoogsten (5-7179)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-7179
Chinese telecombedrijven - Rapport van de Veiligheidscommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden - Spionagerisico - Belgische telecombedrijven - Onderzoek (5-7164)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7164
Chinese telecombedrijven - Rapport van de Veiligheidscommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden - Spionagerisico - Belgische telecombedrijven - Onderzoek (5-7165)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7165
Cholesterol - Cholesterolverlagende smeermiddelen - Negatieve gezondheidseffecten - Gevaren - Communicatie (5-5834)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5834
Chronisch Vermoeidheidssyndroom - Behandeling - Referentiecentra - Biomedisch onderzoek - Beleid (5-5972)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5972
Cipiers - Aanwerving - SELOR - Kalender - Spreiding - Eisen (5-5167)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5167
Cipiers - Aanwerving - SELOR - Kalender - Spreiding - Eisen (5-5168)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-5168
Cipiers - Stakingen - Duur - Kostprijs (5-9951)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9951
Cipiers - Stakingen - Overzicht - Kosten (5-8307)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8307
Citrusvruchten - Zeste - Pesticiden - Testaankoop - Gevaren - Maatregelen (5-9869)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-9869
Civiele Bescherming - Vrijwilligers - CategorieŽn (5-1881)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-1881
Cloud computing - Gebruik - Beveiliging - Privacy (5-10855)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-10855
Co-ouderschapregeling - Kinderen - Identiteitskaart (5-3639)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-3639
Co-ouderschapregeling - Kinderen - Identiteitskaart (5-4857)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4857
Co-ouderschapsregeling - Kinderen - SIS-kaart (5-3645)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3645
Co-ouderschapsregeling - Kinderen - SIS-kaart (5-4566)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4566
Collectieve schuldbemiddeling - Supervisie - Rol van de arbeidsrechtbanken - Werklast (5-874)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-874
College van Ombudsmannen voor pensioenen - Wijziging van artikel 76 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 (5-9181)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-9181
College voor de strijd tegen fiscale en sociale fraude - Actieplan (5-1229)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1229
Comitť P - Aantal klachten - Evolutie - Politiegeweld - Beleid (5-7639)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7639
CommerciŽle kentekenplaten - Oneigenlijk gebruik en fraude - Controles - Aantallen (5-2316)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-2316
CommerciŽle kentekenplaten - Oneigenlijk gebruik en fraude - Controles - Aantallen (5-606)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Vraag zonder antwoord
SV 5-606
CommerciŽle kentekenplaten - Oneigenlijk gebruik en fraude - Controles - Aantallen (5-607)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-607
Commissie van Advies voor Vreemdelingen - Aanwending - Werking (5-9948)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9948
Commissie van Advies voor Vreemdelingen - Werklast (5-10493)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-10493
Commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (CREG) - Rechtszaken - Kostprijs (5-7028)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-7028
Commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (CREG) - Stroombevoorrading - Advies (5-7210)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-7210
Commissies ter Bescherming van de Maatschappij - Strafuitvoeringsrechtbanken - Taakovername - Werkgroep (5-5707)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5707
Commissies ter Bescherming van de Maatschappij - Werking - Gegevens (5-5706)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5706
Commissies tot Bescherming van de Maatschappij - Strafuitvoeringsrechtbanken - Aanstelling zorgcoŲrdinatoren (5-6377)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6377
Congo - Koloniaal verleden - Excuses van BelgiŽ (5-9637)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-9637
Congo - Vermist parlementslid Diomi Ndongala - Dťmocratie Chrťtienne - Veiligheidsdiensten (5-7163)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-7163
Congolese militairen - Opleiding door Defensie - Risico's - Rebellenbewegingen en milities (5-8517)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Crem, vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-8517
Consumentenkrediet - Autoleningen via een grootwarenhuis (5-1310)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 5-1310
Controledienst van de beheersvennootschappen van de auteursrechten - Werking (5-2801)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 5-2801
Cosmetische injecties - Siliconengel - Botox - Gevaren en risico's - Belgische Vereniging voor plastische chirurgie - Controle - Regelgevend kader (5-5136)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5136
Criminaliteit - Misdaad - Geweld - Brussel - Evolutie (5-3608)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-3608
Criminaliteit - Misdaad - Geweld - Brussel - Evolutie (5-4854)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4854
Criminaliteit - Nultolerantie in Kuregem - Resultaten (5-1217)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-1217
Criminaliteitsgraad - Vlaanderen - Toename - Correlatie met de levensstandaard (5-6706)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-6706
Cruiseschepen - Ramp - Veiligheidsvoorzieningen - Rampenplan (5-5317)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5317
Cyberhaat - Campagne - Doelstellingen - Organisatie - Partners (5-5173)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5173
DNA-stalen - Bewaring - DNA-databank - Privacy (5-7357)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7357
DNA-stalen - Toezicht - DNA-databank - Wettelijke mogelijkheden (5-7360)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7360
DNA-testen - DNA-databank - CoŲrdinatie - Middelen - Samenwerkingsakkoorden (5-969)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-969
DNA-testen - DNA-databank - CoŲrdinatie - Middelen - Samenwerkingsakkoorden (5-970)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-970
DNA-wetgeving - DNA-databank - Strijd tegen criminaliteit (5-3610)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3610
DNA-wetgeving - DNA-databank - Strijd tegen criminaliteit (5-3611)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-3611
DNA-wetgeving - DNA-databank - Strijd tegen criminaliteit (5-4562)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 5-4562
DNA-wetgeving - DNA-databank - Strijd tegen criminaliteit (5-4855)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4855
DNA-wetgeving - DNA-databank - Strijd tegen criminaliteit (5-5872)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5872
Dagbladhandelaars - Precaire toestand - Subsidie Bpost voor krantendistributie - Concurrentie (5-6565)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-6565
Dagbladhandelaars - Problemen in de sector door de overheidssteun aan bpost (5-6051)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-6051
De loonsverhoging van de Europese ambtenaren (Onthouding van BelgiŽ bij de stemming om de loonsverhoging aan te vechten voor het Europees Hof van Justitie) (5-1762)      
  Vraag om uitleg van de heer Piet De Bruyn aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-130 COM
p. 7-9 5-130 COM p. 7-9 (PDF)
De toetredingsonderhandelingen van Turkije tot de Europese Unie (Voortgang tijdens het Cypriotische voorzitterschap van de EU - Persvrijheid) (5-2788)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-201 COM
p. 16-18 5-201 COM p. 16-18 (PDF)
De 0,7 procentnorm voor ontwikkelingssamenwerking (en het aandeel van de kwijtschelding van schulden aan ontwikkelingslanden) (5-247)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen, aan de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerkinge en aan door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
5-26 COM
p. 5-8 5-26 COM p. 5-8 (PDF)
De Arabische revoluties en de risicoanalyses (Uiteenlopende inschatting van de veiligheidssituatie door Buitenlandse Zaken en de touroperators) (5-420)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
5-45 COM
p. 34-41 5-45 COM p. 34-41 (PDF)
De BOB-controles (5-10990)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10990
De Belgische jongeren die in SyriŽ vechten en terugkeren (5-3295)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-216 COM
p. 22-28 5-216 COM p. 22-28 (PDF)
De Belgische onderdanen die in SyriŽ vechten en het Plan Radicalisme (5-3344)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-216 COM
p. 22-28 5-216 COM p. 22-28 (PDF)
De Commissie ter bescherming van de maatschappij (Beschikbaarheid van gerechtspsychiaters - Begeleiding van geÔnterneerden - Zorgteams - Forensisch Psychiatrische Centra) (5-408)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-43 COM
p. 31-38 5-43 COM p. 31-38 (PDF)
De Fyra en de spoorverbindingen tussen Brussel en Amsterdam (Frequentie van de verbindingen) (5-3374)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-228 COM
p. 7-9 5-228 COM p. 7-9 (PDF)
De Iraanse atoomplannen en een dreigende internationale militaire interventie (5-270)      
  Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-34
p. 10-11 5-34 p. 10-11 (PDF)
De NAVO-oefening Steadfast Noon (Oefenen op het vervoer en het laden en lossen van kernwapens - Strijdigheid met het internationaal recht, volgens het Internationaal Gerechtshof - Nucleaire ontwapening) (5-684)      
  Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
5-77
p. 13-14 5-77 p. 13-14 (PDF)
De NAVO-top en de aanwezigheid van kernwapens op het Belgische grondgebied (5-94)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
5-11 COM
p. 5-9 5-11 COM p. 5-9 (PDF)
De NMBS-problemen tijdens de laatste winterprik (5-9205)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-9205
De aanbesteding voor een beveiligingsfirma op de luchthaven van Zaventem en andere strategische plaatsen in ons land (G4S Aviation Sťcurity n.v., filiaal van een internationale groep betrokken bij de bezetting van Palestina - Zie ook vragen om uitleg 5-372 en 5-592) (5-496)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-40 COM
p. 27-30 5-40 COM p. 27-30 (PDF)
De aanbeveling van de Federale Ombudsman inzake de Kameroense akten van vaderschap (5-9151)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-9151
De aanbeveling van de Federale Ombudsman inzake de identiteitskaart voor 75-plussers (5-9184)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9184
De aanbeveling van de Federale Ombudsman inzake het penitentiair verlof (5-9481)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9481
De aanbeveling van de Federale Ombudsman inzake het recht om te huwen (5-9195)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9195
De aanbeveling van de Federale Ombudsman naar Fedasil inzake het weigeren van opvang aan illegale minderjarigen in staat van behoefte (5-9198)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9198
De aanbeveling van de Federale Ombudsman naar de Dienst Vreemdelingenzaken inzake vervallen identiteitsdocumenten (5-9196)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9196
De aangekondigde staking van de Brusselse metrobrigade (wegens een manifest personeelstekort) (5-1441)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-108 COM
p. 16-19 5-108 COM p. 16-19 (PDF)
De aanhoudende absurditeiten bij het toepassen van gemeentelijke administratieve sancties (5-4608)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-282 COM
p. 8-10 5-282 COM p. 8-10 (PDF)
De aankoop van Smith & Wesson-wapens door de federale politie (ter vervanging van FN-wapens) (5-725)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-66 COM
p. 4-6 5-66 COM p. 4-6 (PDF)
De aankoop van een art-nouveauhuis in Brussel (en de tentoonstelling van de art-nouveaucollectie van de Musea voor Kunst en Geschiedenis) (5-1702)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Paul Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden en aan de heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Paul Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-115 COM
p. 7-8 5-115 COM p. 7-8 (PDF)
De aankoop van goederen door gedetineerden (5-1505)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1505
De aanmaningskosten die de nutsbedrijven aanrekenen (5-2913)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-200 COM
p. 8-10 5-200 COM p. 8-10 (PDF)
De aanpak van een jonge Belg van Turkse afkomst (Arrestatie in Nederland met het oog op de uitlevering aan Turkije) (5-1260)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnnenlandse Zaken
5-108 COM
p. 12-14 5-108 COM p. 12-14 (PDF)
De aanpak van het illegale gokken (5-7628)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7628
De aanslag op de moskee in Anderlecht (5-6284)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-6284
De aanstelling van een nieuw lid bij de Algemene Raad van de Europese Centrale Bank (Genderverdeling) (5-2570)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-179 COM
p. 18-19 5-179 COM p. 18-19 (PDF)
De aanstelling van gerechtspsychiaters (5-8787)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8787
De aanstelling van rechters (5-7286)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7286
De aanwerving van een nieuwe directeur voor de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (5-761)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-71 COM
p. 15-16 5-71 COM p. 15-16 (PDF)
De aanwerving van een nieuwe directeur-generaal voor het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) (Onpartijdigheid tegenover de energieproducenten) (5-732)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord gegeven door mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-66 COM
p. 9-11 5-66 COM p. 9-11 (PDF)
De aanwezigheid van de minister op de Idex-wapenbeurs in Abu Dhabi (5-1804)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-1804
De absolute ontslagmacht van de Belgische werkgevers (Ontslag zonder motivering - Gelijkschakeling van het statuut van arbeiders en bedienden) (5-3467)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-220 COM
p. 10-11 5-220 COM p. 10-11 (PDF)
De accurate gegevens over schijnhuwelijken (Afwezigheid) (5-3669)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-241 COM
p. 9-10 5-241 COM p. 9-10 (PDF)
De achterstand van betalingen aan de politiezones (5-11099)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-11099
De actie van de topchefs (Invoering van een kassasysteem dat zwartwerk onmogelijk maakt) (5-2523)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand en KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-175 COM
p. 4-6 5-175 COM p. 4-6 (PDF)
De acties van SABAM tegenover voorleesuurtjes in bibliotheken (Dwanglicentie - Europese regelgeving - Auteurswet - Billijke vergoeding) (5-2158)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumentenzaken en Noordzee
5-145 COM
p. 22-26 5-145 COM p. 22-26 (PDF)
De activering van "waakcellen antisemitisme" en hun mogelijke uitbreiding tot "anti-islam" (Aanpak van de islamofobie) (5-2044)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-146 COM
p. 11-12 5-146 COM p. 11-12 (PDF)
De activering van "waakcellen antisemitisme" en hun mogelijke uitbreiding tot "anti-islam" (Bestrijden van islamofobie) (5-2045)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-140 COM
p. 16-18 5-140 COM p. 16-18 (PDF)
De administratie Douane en Accijnzen (Werking - Opdrachten - Personeel en budget - Digitalisering) (5-7539)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
SV 5-7539
De adviezen van de Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen en de opvolging ervan (5-7284)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7284
De adviezen van de Hoge Gezondheidsraad over de systematische screening van sportende jongeren (5-8241)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8241
De afbouw van het opvangnetwerk voor asielzoekers (5-10160)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-10160
De afhandeling van de gerechtszaken rond Beaulieu (Schadevergoeding door het niet-respecteren van de redelijke termijn - Voortzetting van de strafrechtelijke procedure) (5-1286)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatsscretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-101 COM
p. 5-8 5-101 COM p. 5-8 (PDF)
De afhandeling van het dossier Dexia en verwanten (Ineenstorting van de aandelen - Gevolgen - Verantwoordelijkheid) (5-1360)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
5-100 COM
p. 29-30 5-100 COM p. 29-30 (PDF)
De alarmerende stijging van het langdurige ziekteverzuim (5-7423)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-7423
De alcoholcontroles tijdens de eindejaarsperiode (5-266)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
5-27 COM
p. 6-8 5-27 COM p. 6-8 (PDF)
De algemene nietigverklaring door de Raad van State van alle evaluatierapporten van politiepersoneel sinds 2007 (Gevolgen - Bevorderingen) (5-513)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, ministre van Binnenlandse Zaken
5-54 COM
p. 5-6 5-54 COM p. 5-6 (PDF)
De allerslechtste score van BelgiŽ bij het tewerkstellen van nieuwe migranten (Discriminatie - Herscholing - Erkenning van diploma's) (5-1673)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-117 COM
p. 20-24 5-117 COM p. 20-24 (PDF)
De anti-holebiwet in Oeganda (5-2374)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-2374
De antihomowet in Rusland (5-9114)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-9114
De banalisering van het buitengerechtelijk executeren van vermoedelijke terroristen door middel van drones (Gebruik van onbemande vliegtuigen door de VS) (5-2415)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-172 COM
p. 9-12 5-172 COM p. 9-12 (PDF)
De bedenkelijke betrouwbaarheid van de ongevallenstatistiek (Onderregistratie van de zwakke weggebruikers) (5-2290)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-162 COM
p. 7-9 5-162 COM p. 7-9 (PDF)
De bedenkelijke maatschappelijke situatie van jongeren (Leefloontrekkers - Nood aan een geÔntegreerde en gepersonifieerde aanpak en begeleiding en aan een nieuwe beleidsaanpak) (5-1808)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-117 COM
p. 30-34 5-117 COM p. 30-34 (PDF)
De bedenkelijke ontwikkelingen in de zogenaamde diamantoorlog bij het Antwerpse parket (5-7281)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7281
De bedreigende impact van de vijfde uitgave van psychiatrische werkgids Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (Invoeren van nieuwe marginale ziektebeelden om het aantal diagnoses en het voorschrijven van passende medicatie te doen toenemen) (5-3497)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-230 COM
p. 27-29 5-230 COM p. 27-29 (PDF)
De behandeling van Belgische studenten bij hun terugreis uit Lanzarote (Evacuatie van het vliegtuig wegens storend en onduldbaar gedrag van sommigen onder hen) (5-511)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
5-45 COM
p. 52-53 5-45 COM p. 52-53 (PDF)
De behandeling van Palestijnse kinderen in de IsraŽlische gevangenissen (5-3856)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-261 COM
p. 31-32 5-261 COM p. 31-32 (PDF)
De behandeling van mevrouw Annie Chebeya door de Belgische diplomatie (Weduwe van een vermoorde mensenrechtenactivist in de DRC) (5-6651)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-6651
De behandeling van verkrachtingen (door Justitie - Lage veroordelingsgraad) (5-1919)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-129 COM
p. 30-32 5-129 COM p. 30-32 (PDF)
De behandeling van verkrachtingszaken (Lage veroordelingsgraad - DNA-analyses) (5-2780)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-191 COM
p. 14-16 5-191 COM p. 14-16 (PDF)
De belastingafrekeningen (5-7544)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
SV 5-7544
De beperking van het aantal werkuren van artsen in opleiding op de beschikbaarheid van spoedartsen (5-2187)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-2187
De beslissing om een slachtoffer van verkrachting de gerechtskosten te laten betalen (omdat de dader onbekend bleef) (5-3055)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-212 COM
p. 32-35 5-212 COM p. 32-35 (PDF)
De beslissing van Duitsland om definitief met het gebruik van kernenergie te stoppen (Effect voor het Belgische energiebeleid - Elektriciteitsvoorziening - Bevoorradingszekerheid - Nucleaire uitstap door BelgiŽ) (5-1019)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
5-88 COM
p. 6-8 5-88 COM p. 6-8 (PDF)
De beslissing van de Europese Commissie dat bpost 415 miljoen euro staatssteun moet terugstorten (5-1834)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Paul Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-124 COM
p. 17-19 5-124 COM p. 17-19 (PDF)
De beslissing van de NMBS om banken uit het station van Oostende te verwijderen (5-3383)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-228 COM
p. 9-10 5-228 COM p. 9-10 (PDF)
De beslissing van de politieraad HAZODI om de onterechte vergoedingen aan de korpschef niet terug te vorderen (5-8742)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8742
De beslissingen rond de zalen Belgische art nouveau en art deco in de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis te Brussel (5-5701)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-5701
De besparingen bij Beliris (5-11043)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-11043
De besparingen bij de federale administraties (Kwaliteitsverlies van de dienstverlening - Laattijdige betalingen) (5-3629)      
  Vraag om uilteg van de heer Bert Anciaux aan de heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-235 COM
p. 7-10 5-235 COM p. 7-10 (PDF)
De besparingen inzake sociale economie en sociaal-culturele projecten voor OCMW's (Armoedebestrijding) (5-2953)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-220 COM
p. 39-40 5-220 COM p. 39-40 (PDF)
De bestemming van de collectie moderne kunst van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van BelgiŽ (Huisvesting) (5-2569)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
5-209 COM
p. 4-6 5-209 COM p. 4-6 (PDF)
De bestemming van de kazernes in Etterbeek (na de verhuizing van de politiediensten - Interesse van de universiteiten VUB en ULB) (5-3652)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatsstecretairs voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-234 COM
p. 4-6 5-234 COM p. 4-6 (PDF)
De bestemming van de opbrengst van de vergoeding voor thuiskopieŽn (Uitblijven van een samenwerkingsovereenkomst tussen de federale overheid en de gemeenschappen) (5-576)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister van Ondernemen en Vereenvoudigen
5-48 COM
p. 6-8 5-48 COM p. 6-8 (PDF)
De bestrijding van geweld tegen NMBS-personeel (5-6459)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-6459
De bestuursmandaten van de Belgische overheid in Fortis-BNP Paribas, Dexia, Ethias, KBC en Royal Park Investments (Aanstellingscriteria - Evaluatie - Vergoeding) (5-471)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
5-41 COM
p. 17-20 5-41 COM p. 17-20 (PDF)
De betaling van boetes in het kader van de vliegbewegingen rond Zaventem (Harmonisering van geluidsnormen) (5-1695)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-131 COM
p. 4-6 5-131 COM p. 4-6 (PDF)
De betalingsachterstand bij leningen gekoppeld aan consumentenkredieten (5-6430)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-6430
De betalingsachterstand van duizenden kredietnemers (Hypothecaire leningen) (5-356)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Yves Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
5-34 COM
p. 26-28 5-34 COM p. 26-28 (PDF)
De betalingsachterstanden bij Justitie (Gerechtelijk onderzoek) (5-4302)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-268 COM
p. 11-14 5-268 COM p. 11-14 (PDF)
De beteugeling van de belspelletjes (5-321)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-43 COM
p. 38-41 5-43 COM p. 38-41 (PDF)
De betrouwbaarheid van de Congolese verkiezingsuitslag (Fraude) (5-341)      
  Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-40
p. 37-43 5-40 p. 37-43 (PDF)
De betutteling van Europa op het vlak van de controle op de energieprijzen (Nood aan maatregelen die de prijzen in de hand houden - Invloed van de prijzen op de koopkracht en het concurrentievermogen) (5-53)      
  Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de heer Yves Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
5-13
p. 36-38 5-13 p. 36-38 (PDF)
De beveiliging van de Nationale Luchthaven (5-854)      
  Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-92
p. 25-26 5-92 p. 25-26 (PDF)
De beveiliging van de luchthaven van Zaventem (Drugs- en wapenhandel - Controle van het personeel - Ontsnapping van twee personen die illegaal in het land verbleven - Politieke verantwoordelijkheid van de beveiliging van de luchtzijde) (5-820)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
5-65 COM
p. 30-32 5-65 COM p. 30-32 (PDF)
De beveiliging van nucleaire transporten door ons land (Overbrenging per spoor van gebruikte splijtstof - Borssele-La Hague) (5-1093)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-87 COM
p. 28-30 5-87 COM p. 28-30 (PDF)
De beveiliging van onze luchthavens tegen terroristische aanvallen (5-370)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-32 COM
p. 8-10 5-32 COM p. 8-10 (PDF)
De beveiligingsfirma op de luchthaven van Zaventem en andere strategische plaatsen in ons land (G4S Aviation Security n.v., filiaal van een internationale groep betrokken bij de bezetting van Palestina - Zie ook vragen om uitleg 5-496 en 5-592) (5-372)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
5-35 COM
p. 4-6 5-35 COM p. 4-6 (PDF)
De bevoorrading van militairen op buitenlandse zendingen (Bagage - Bezorging van postzendingen) (5-1685)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
5-114 COM
p. 14-15 5-114 COM p. 14-15 (PDF)
De bewapening van Belgische schepen (Beveiliging tegen kapers) (5-1700)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-113 COM
p. 6-8 5-113 COM p. 6-8 (PDF)
De bijeenkomst van staatshoofden en regeringsleiders van NAVO-lidstaten in Chicago op 20 en 21 mei (5-6642)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-6642
De biometrische paspoorten (5-3850)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-3850
De biometrische paspoorten (5-3851)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-3851
De biometrische paspoorten (5-4612)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-4612
De biometrische paspoorten (5-4865)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4865
De boekhoudkundige administratie van de wereldtentoonstelling van 2010 in Shanghai (5-3147)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-218 COM
p. 28-30 5-218 COM p. 28-30 (PDF)
De boekhoudkundige administratie van de wereldtentoonstelling van 2010 in Shanghai (Kritiek van het Rekenhof) (5-2995)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-205 COM
p. 7-8 5-205 COM p. 7-8 (PDF)
De bonussen bij Dexia Holding (5-5926)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-5926
De bonussen in de financiŽle wereld (Excessen - Belonings- en verloningsbeleid van de banken) (5-659)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
5-63 COM
p. 12-14 5-63 COM p. 12-14 (PDF)
De bouw van forensisch psychiatrische centra zonder dat de toekomstige uitbater deze bouw kan adviseren (5-2221)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-152 COM
p. 16-26 5-152 COM p. 16-26 (PDF)
De brandstichting in een Koerdisch cultureel centrum in Genk (5-2944)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-206 COM
p. 13-14 5-206 COM p. 13-14 (PDF)
De brandveiligheid in veestallen (5-658)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, ministre van Binnenlandse Zaken
5-54 COM
p. 10-12 5-54 COM p. 10-12 (PDF)
De burgerslachtoffers in de Afghaanse oorlog en de prognose van deze aanhoudende strijd (5-707)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
5-58 COM
p. 17-20 5-58 COM p. 17-20 (PDF)
De carrousel van diplomatieke overplaatsingen (Timing van de vierjaarlijkse jobrotatie) (5-355)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-29 COM
p. 10-13 5-29 COM p. 10-13 (PDF)
De collectie moderne kunst van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van BelgiŽ (5-11042)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-11042
De commissies van toezicht (5-7629)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7629
De conferentie over de humanitaire impact van kernwapens te Oslo (Nucleaire ontwapening) (5-3292)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken en aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord gegeven door de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-224 COM
p. 36-38 5-224 COM p. 36-38 (PDF)
De continuÔteit van de projecten na de recente besparingsoperatie (5-6258)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-6258
De controle door de luchtvaartmaatschappijen van de ouderlijke toestemming aan minderjarigen om naar het buitenland te reizen (naar SyriŽ bijvoorbeeld) (5-3471)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-221 COM
p. 10-11 5-221 COM p. 10-11 (PDF)
De controle en bescherming van de Sevesobedrijven in ons land (5-282)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-27 COM
p. 16-18 5-27 COM p. 16-18 (PDF)
De controle op bestuurders die medisch ongeschikt zijn verklaard (5-623)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
5-65 COM
p. 17-19 5-65 COM p. 17-19 (PDF)
De controle op de competenties van buschauffeurs (Fysieke en mentale geschiktheid - Leeftijd) (5-769)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
5-65 COM
p. 26-28 5-65 COM p. 26-28 (PDF)
De controle op de oorsprongsbenaming en op de goederen uit nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden ("Made in Israel" - PreferentiŽle handelstarieven) (5-3335)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-219 COM
p. 18-20 5-219 COM p. 18-20 (PDF)
De controle op invoer en doorvoer van wapens (onder andere via de luchthavens) (5-608)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
5-77 COM
p. 4-7 5-77 COM p. 4-7 (PDF)
De controle op sommige magistraten (Onaanvaardbaar gedrag van bepaalde onderzoeksrechters - Niet-respecteren van de toegangsprocedure van de gevangenissen - Vrijlating van een drugskoerier die bekend heeft - Slechtwerkend tuchtrecht) (5-389)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-43 COM
p. 19-25 5-43 COM p. 19-25 (PDF)
De controles van het Europees Comitť voor de preventie van foltering in de gevangenis van Vorst (5-2274)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-152 COM
p. 10-14 5-152 COM p. 10-14 (PDF)
De controversiŽle regeldrift van Sabam (Twijfel over de correctheid van de inningen - Overheveling naar de Gemeenschappen) (5-17)      
  Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-11
p. 26-28 5-11 p. 26-28 (PDF)
De correlatie tussen paracommando's en criminele bendes (Ex-para's en ex-militairen - Opleiding) (5-1097)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
5-84 COM
p. 12-14 5-84 COM p. 12-14 (PDF)
De criteria voor het vaststellen van onoverbrugbare geschillen en de aanstelling van een nieuwe pro-Deoadvocaat (Rol van de bureaus voor juridische bijstand) (5-532)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-57 COM
p. 7-9 5-57 COM p. 7-9 (PDF)
De dading die werd gesloten met een grote diamantfraudeur (5-9483)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9483
De dagelijkse goklimiet bij online weddenschappen van de Nationale Loterij (5-8924)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-8924
De dagelijkse goklimiet bij online weddenschappen van de Nationale Loterij (5-9484)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9484
De daling van het aantal laaggeschoolde federale ambtenaren (5-11011)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-11011
De databank met betrekking tot het wapenbezit (5-9004)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9004
De denkpiste om cannabis te legaliseren en de kweek ervan te regisseren (5-9482)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9482
De detentie van Palestijnse kinderen in IsraŽlische gevangenissen (5-9116)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-9116
De diefstal van gevonden voorwerpen bij en door de politie (5-6353)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-6353
De digitale kloof (Actieplan - Projecten) (5-565)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister van Ondernemen en Vereenvoudigen
5-48 COM
p. 4-6 5-48 COM p. 4-6 (PDF)
De doodstraf in India (Sikh) (5-6639)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-6639
De doorvoer van verboden wapens in BelgiŽ en de controle door de douane (NAVO-transporten) (5-1294)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
5-100 COM
p. 17-20 5-100 COM p. 17-20 (PDF)
De drastische daling van het budget voor ontwikkelingssamenwerking (5-3690)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-236 COM
p. 19-21 5-236 COM p. 19-21 (PDF)
De dreiging van Electrabel om investeringen terug te schroeven (door de verhoging van de nucleaire rente) (5-1375)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
5-109 COM
p. 8-9 5-109 COM p. 8-9 (PDF)
De dreiging van miljoenenboetes voor de NMBS-Holding (Mogelijkheid dat de NMBS Holding aansprakelijk wordt gesteld door de nieuwe eigenaar van het filiaal ABX Logistics voor het niet respecteren van de Italiaanse mededingingsvoorwaarden) (5-1109)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-91 COM
p. 13-15 5-91 COM p. 13-15 (PDF)
De dringende noodzaak aan een werkzame, gestandaardiseerde methodiek bij de diagnose van geÔnterneerden (5-2226)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-152 COM
p. 16-26 5-152 COM p. 16-26 (PDF)
De drones voor civiele doeleinden (Europese Commissie - Roadmap) (5-4200)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen en aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-286 COM
p. 6-8 5-286 COM p. 6-8 (PDF)
De economische raadgevers (ingezet door de federale overheid voor het stimuleren van buitenlandse investeringen en buitenlandse handel - Bevoegdheidsconflict) (5-3096)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-224 COM
p. 25-34 5-224 COM p. 25-34 (PDF)
De effecten van de cyberaanval MiniDuke op Belgische overheidscomputers (5-8738)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8738
De effecten van de recente NAVO-top op de aanwezigheid van kernwapens in Kleine Brogel (Verwijdering) (5-552)      
  Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de heer Elio Di Rupo, eerste minister
5-60
p. 6-7 5-60 p. 6-7 (PDF)
De effecten van de sancties tegen Iran (Dialoog met de nieuwe president Rouhani - Nucleaire non-proliferatie - Mensenrechten) (5-3653)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-244 COM
p. 19-22 5-244 COM p. 19-22 (PDF)
De eindejaarsaanbieding van de nationale loterij (Bedenkelijke reclamebrief - Gokverslaving) (5-1637)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-137 COM
p. 8-12 5-137 COM p. 8-12 (PDF)
De eisen van het Belgische middenveld voor een menselijke aanpak van vluchtelingen uit Afghanistan (5-4173)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-270 COM
p. 10-13 5-270 COM p. 10-13 (PDF)
De energiekostprijs als verantwoordelijke voor een stijgende kloof tussen rijk en arm (Nood aan een prijsregeling en een grotere controle op de energieproducenten) (5-271)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie en aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-55 COM
p. 6-8 5-55 COM p. 6-8 (PDF)
De erkenning van Palestina (5-670)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   De minister laat weten dat hij niets heeft toe te voegen aan het antwoord dat hij vroeger al gaf - Zie mondelinge vraag 5-132
5-89 COM
p. 23 5-89 COM p. 23 (PDF)
  5-89 COM
p. 23 5-89 COM p. 23 (PDF)
De escalatie van geweld in de Gazastrook (Oplossing van het IsraŽlisch-Palestijns conflict) (5-2713)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-188 COM
p. 29-32 5-188 COM p. 29-32 (PDF)
De etnisch en culturele diversiteit onder de federale ambtenaren (Registratie - Streefcijfers - Quota) (5-3081)      
  Vraag om uilteg van de heer Bert Anciaux aan de heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-235 COM
p. 4-7 5-235 COM p. 4-7 (PDF)
De evacuatieproblemen van treinreizigers (5-1793)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Paul Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-124 COM
p. 6-8 5-124 COM p. 6-8 (PDF)
De evaluatie en de kosten van het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie (5-1646)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-1646
De evaluatie van de gemeentelijke administratieve sancties (5-7631)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7631
De evaluatie van de onthaalprocedure voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en van de verdwijningen (Samenwerkingsprotocol om het risico op ontsnapping of verdwijning te bestrijden) (5-230)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-23 COM
p. 8-10 5-23 COM p. 8-10 (PDF)
De evaluatie van de politiescholen (Kritiek op de opleiding) (5-1646)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-132 COM
p. 5-7 5-132 COM p. 5-7 (PDF)
De evolutie van buitenlandse investeringen in ons land (Impact van de notionele interestaftrek en van de ruling) (5-276)      
  Vraag om uitleg van de heer Rik Daems aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
5-28 COM
p. 12-16 5-28 COM p. 12-16 (PDF)
De evolutie van de wettelijk verplichte dienstverlening van Belgacom (5-9201)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-9201
De evolutie van het beroep van tandarts tot een knelpuntberoep (5-10166)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-10166
De evoluties in en de toekomst van SyriŽ (Burgeroorlog - Situatie van Turkije) (5-2498)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-188 COM
p. 16-22 5-188 COM p. 16-22 (PDF)
De executie van een vrouw wegens hekserij in Saudi-ArabiŽ (Houding van BelgiŽ tegenover de schending van de mensenrechten) (5-1716)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-116 COM
p. 25-28 5-116 COM p. 25-28 (PDF)
De export van gifstoffen bestemd voor de toediening van dodelijke injecties (Verbod op de export naar de VS - Doodstraf) (5-440)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
5-45 COM
p. 44-46 5-45 COM p. 44-46 (PDF)
De federale basistoelage voor de lokale politiezones (Verdeelsleutel - Gebrek aan transparantie - Nood tot herziening van de KUL-norm) (5-434)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-40 COM
p. 17-20 5-40 COM p. 17-20 (PDF)
De fietsendiefstallen (5-8268)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8268
De financiering door Dexia van illegale IsraŽlische nederzettingen (Dexia Israel Bank Ltd.) (5-934)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
5-77 COM
p. 22-24 5-77 COM p. 22-24 (PDF)
De financiering van de nieuwe forensische psychiatrische centra in Gent en Antwerpen (5-2219)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-152 COM
p. 16-26 5-152 COM p. 16-26 (PDF)
De financiering van wijkgezondheidscentra (5-1387)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-99 COM
p. 45-48 5-99 COM p. 45-48 (PDF)
De fiscale controle van kleine verenigingen (Sportclubs, vrijwilligersverenigingen, ... - BTW-regelgeving) (5-748)      
  Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-83
p. 12-14 5-83 p. 12-14 (PDF)
De fiscale manoeuvres van multinationals (Belastingontwijking - Notionele intrestaftrek - Fiscale harmonisatie - OESO-rapport) (5-3118)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-219 COM
p. 4-6 5-219 COM p. 4-6 (PDF)
De flaters van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van BelgiŽ (Systematisch wanbeheer - Stopzetting van de tentoonstelling "De erfgenamen van Rogier van der Weyden" - Werken op het Museumplein en waterinsijpeling in de tentoonstellingszalen - Beschadiging van kunstwerken - Belabberde toestand van de gebouwen - Japanse Toren en Chinees Paviljoen - Verdwijningen uit de collectie van de Musea voor Kunst en Geschiedenis - Afdeling Moderne Kunst) (5-4314)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
5-279 COM
p. 17-22 5-279 COM p. 17-22 (PDF)
De forse toename van zware steekpartijen onder jongeren (5-314)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-27 COM
p. 19-21 5-27 COM p. 19-21 (PDF)
De frequentie van de treinverbindingen tussen Brussel en Amsterdam (5-3443)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-228 COM
p. 7-9 5-228 COM p. 7-9 (PDF)
De gebrekkige communicatie tussen voogden van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en Fedasil (onder andere door taalproblemen) (5-3668)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-241 COM
p. 6-8 5-241 COM p. 6-8 (PDF)
De gebrekkige vervolging van huisjesmelkers (5-3070)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-222 COM
p. 7-9 5-222 COM p. 7-9 (PDF)
De gebrekkige werking van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (Problemen met de infrastructuur, de inventaris en het personeelsbeleid) (5-237)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-19 COM
p. 24-28 5-19 COM p. 24-28 (PDF)
De gedwongen repatriŽring van Irakezen (ondanks de aanbevelingen van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR) (5-884)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
5-87 COM
p. 7-8 5-87 COM p. 7-8 (PDF)
De geldstroom van BelgiŽ naar Frankrijk binnen BNP Paribas Fortis (5-1382)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
5-106 COM
p. 11-13 5-106 COM p. 11-13 (PDF)
De geplande wijziging van de subsidiering van de palliatieve dagcentra (Verplichte koppeling aan een RVT) (5-2769)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-198 COM
p. 32-35 5-198 COM p. 32-35 (PDF)
De geraamde kosten van de vergrijzing (Langetermijnplan - Zorgbehoeften) (5-973)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-80 COM
p. 9-11 5-80 COM p. 9-11 (PDF)
De geslaagde noodopvang in Brussel (5-1935)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-135 COM
p. 10-12 5-135 COM p. 10-12 (PDF)
De gevaarlijke gevolgen van het harde embargo tegen Iran (Olie-embargo als sanctie voor het nucleaire programma van Iran - Ongewenste humanitaire gevolgen) (5-1922)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-142 COM
p. 13-15 5-142 COM p. 13-15 (PDF)
De gevangenisartsen (Staking omwille van o.a. achterstand in de betaling van hun erelonen) (5-4124)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-259 COM
p. 23-25 5-259 COM p. 23-25 (PDF)
De gevaren verbonden aan de zending van een erg beperkt contingent militairen naar Mali (Bewakingsopdracht in het kader van de EUTM-operatie) (5-899)      
  Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de heer Pieter De Crem, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging
5-95
p. 8-10 5-95 p. 8-10 (PDF)
De gevaren verbonden aan het gebruik van zeste van industrieel gekweekte citrusvruchten (5-11044)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-11044
De gevolgen die aan de Rondetafels van de Interculturaliteit gegeven zullen worden (Verslag met aanbevelingen met het oog op het welslagen van een samenleving die op diversiteit gebaseerd is - Gevaarlijke tekst die ingaat tegen de grondbeginselen van de Westerse samenleving - Interculturaliteit versus multiculturaliteit - Holocaust) (5-164)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
5-19 COM
p. 15-23 5-19 COM p. 15-23 (PDF)
De gevolgen van de tijdelijke onmogelijkheid om nieuwe nummerplaten te identificeren (5-7534)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7534
De gevolgen van een datalek bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (5-8409)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-8409
De gevolgen van het KPMG-rapport inzake de werklastmeting in het arrondissement Brussel (Nieuwe taalverhouding voor magistraten) (5-3935)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie en aan de heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatsstecretairs voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatsstecretairs voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-258 COM
p. 4-20 5-258 COM p. 4-20 (PDF)
De gevolgen van het arrest van het Hof van Cassatie van 15 december 2010 inzake de verplichte bijstand van een advocaat (tijdens de eerste verhoren door de politie of de onderzoeksrechter - Salduz-arrest) (5-263)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-25 COM
p. 13-17 5-25 COM p. 13-17 (PDF)
De gevolgen van het invoeren van de wietpas in Nederland (Mogelijke versoepeling van de toegangsvoorwaarden) (5-2477)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-189 COM
p. 5-6 5-189 COM p. 5-6 (PDF)
De gevolgen van het megaproces rond fraude binnen de Regie der gebouwen (5-1820)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-123 COM
p. 4-5 5-123 COM p. 4-5 (PDF)
De gevolgen van het toenemend tekort aan artsen en tandartsen voor het functioneren van de ziekenhuizen (door het verplichte toelatingsexamen in Vlaanderen) (5-3496)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-230 COM
p. 25-26 5-230 COM p. 25-26 (PDF)
De gevolgen van vliegtuiggeluid op de volksgezondheid (5-4082)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-251 COM
p. 15-17 5-251 COM p. 15-17 (PDF)
De gevolgen van vliegtuiggeluid op de volksgezondheid (en uitstoot van schadelijke stoffen) (5-4083)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-266 COM
p. 16-17 5-266 COM p. 16-17 (PDF)
De geÔnterneerden (Beschikbaarheid van gerechtspsychiaters - Begeleiding van geÔnterneerden - Commissies ter Bescherming van de Maatschappij - Zorgteams - Forensisch Psychiatrische Centra) (5-407)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-43 COM
p. 31-38 5-43 COM p. 31-38 (PDF)
De gigantische prijsverschillen voor een ziekenhuisverblijf (Prijsverschillen tussen de ziekenhuizen - Honorariumsupplementen) (5-700)      
  Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-78
p. 19-22 5-78 p. 19-22 (PDF)
De graad van werkzaamheid van Belgische militairen in Afghanistan (5-7331)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-7331
De grootschalige plannen tot reorganisatie van de Brusselse federale musea (5-5700)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-5700
De grote kloof tussen arm en rijk (Kloof tussen de arbeidsinkomens en de sociale uitkeringen - Inkomsten uit vermogens - Fiscaliteit - Rapport van het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck) (5-921)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
5-77 COM
p. 17-20 5-77 COM p. 17-20 (PDF)
De grote onduidelijkheid over het toekennen van de beroepstitel zorgkundige (Verplichting, voor de verzorgenden die niet over vijf jaar ervaring of een toereikend diploma beschikken, om een opleiding te volgen) (5-1199)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-93 COM
p. 12-16 5-93 COM p. 12-16 (PDF)
De haalbaarheid van een verdubbeling van de alcoholcontroles (5-949)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-74 COM
p. 14-16 5-74 COM p. 14-16 (PDF)
De heer Philippe Mahoux vraagt een bijkomend punt te agenderen, met name het voorstel van resolutie 5-917 betreffende de kwijtschelding van de schandelijke schuld van TunesiŽ      
  5-31
p. 6 5-31 p. 6 (PDF)
De heffingen van Sabam voor truckers die muziek beluisteren (Muziekgebruik op de werkvloer - Sabam, Simim, Unisono) (5-731)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
5-68 COM
p. 4-6 5-68 COM p. 4-6 (PDF)
De heren Danny Pieters en Bart Laeremans vragen om de behandeling uit te stellen van wetsontwerp 5-1768 (Uitstel inwerkingtreding Strafuitvoeringsrechtbanken) dat door het Bureau aan de agenda werd toegevoegd op de dag van de plenaire vergadering- Artikel 20.5 van het Reglement van de Senaat - Verwerping (5-691)      
  5-74
p. 9-11 5-74 p. 9-11 (PDF)
De herschikking van de diplomatieke posten (Criteria - Timing) (5-3563)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-244 COM
p. 16-19 5-244 COM p. 16-19 (PDF)
De herstructurering van bpost (Ongerustheid over de personeelsinkrimping en de verplichte verhuizing van lokale postkantoren naar de sorteercentra) (5-373)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-42 COM
p. 15-17 5-42 COM p. 15-17 (PDF)
De hervorming van de brandweer (5-10991)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-10991
De hervorming van de tegemoetkomingen voor personen met een handicap en voor bejaarden (5-9070)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9070
De hoge nood aan een wettelijke aanpak van synthetische drugs (5-937)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-79 COM
p. 13-15 5-79 COM p. 13-15 (PDF)
De hoge tarieven voor het gebruik van mobiel internet (Gebrek aan concurrentie) (5-307)      
  Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
5-36
p. 24-26 5-36 p. 24-26 (PDF)
De homeopathie (5-2451)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-2451
De homologatie van diploma's van Roemeense verpleegkundigen (Rol van de NARIC-centra en van de FOD Volksgezondheid) (5-443)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-31 COM
p. 11-17 5-31 COM p. 11-17 (PDF)
De houding van BelgiŽ met betrekking tot de situatie van de directeur-generaal van het Internationaal Monetair Fonds (Vervanging van de heer Strauss-Khan) (5-971)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
5-76 COM
p. 18-19 5-76 COM p. 18-19 (PDF)
De houding van BelgiŽ omtrent een nieuw protocol over clustermunitie (Nieuw protocol versus volledig verbod door de Conventie van Oslo) (5-1711)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-116 COM
p. 23-25 5-116 COM p. 23-25 (PDF)
De houding van BelgiŽ ten opzichte van OekraÔne en de consequenties daarvan voor vergelijkbare regimes (5-6648)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-6648
De huisvesting van de ambtenaren van de Federale Overheidsdiensten Werkgelegenheid en Volksgezondheid (Kantoorgebouw Eurostation II te Brussel - Isolatie- en luchtbehandelingsproblemen) (5-1088)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
5-85 COM
p. 7-8 5-85 COM p. 7-8 (PDF)
De huiszoekingen bij het Antwerpse parket (in het kantoor van een substituut belast met het onderzoek naar fraude in de diamantsector) (5-1760)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-121 COM
p. 16-18 5-121 COM p. 16-18 (PDF)
De hulp van BelgiŽ aan de CIA bij de uitvoering van het detentieprogramma en harde ondervragingen (5-839)      
  Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-91
p. 47-48 5-91 p. 47-48 (PDF)
De humanitaire gevolgen van de internationale sancties tegen Iran (5-3003)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-224 COM
p. 19-20 5-224 COM p. 19-20 (PDF)
De hygiŽne van eetkraampjes op publieke evenementen (5-3373)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-220 COM
p. 7-10 5-220 COM p. 7-10 (PDF)
De identiteitskaartlezer in bingomachines (5-9012)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9012
De impact van de voedselspeculatie van BNP Paribas op de voedselprijzen (Hedgefondsen) (5-2482)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-179 COM
p. 6-8 5-179 COM p. 6-8 (PDF)
De inbeslagname van een grote hoeveelheid illegale wapens (Falende controlesystemen) (5-325)      
  Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-37
p. 27-29 5-37 p. 27-29 (PDF)
De inbeslagname van taxi's (als afschrikmiddel voor malafide taxibedrijven) (5-1073)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-90 COM
p. 29-30 5-90 COM p. 29-30 (PDF)
De informatieopdracht van het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (5-6777)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-6777
De informele overlegorganen van de farmaceutische industrie (5-11046)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-11046
De ingrijpende plannen van de ad-interimdirecteur van een aantal federale musea (Omvangrijke reorganisatie) (5-1705)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Paul Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-115 COM
p. 8-11 5-115 COM p. 8-11 (PDF)
De inhoudelijke controle op de preken van de imams en de rol van de Moslimexecutieve (5-3260)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-222 COM
p. 18-24 5-222 COM p. 18-24 (PDF)
De inschatting van de potentiŽle dreiging die uitgaat van het hackerscollectief Anonymous (5-1873)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-132 COM
p. 7-8 5-132 COM p. 7-8 (PDF)
De intentieverklaring van de president van de Verenigde Staten om de kernarsenalen met een derde te verminderen (5-3754)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-244 COM
p. 22-24 5-244 COM p. 22-24 (PDF)
De interfederalisering van het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding (en de uitwerking van een instelling voor de mensenrechten) (5-1789)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-143 COM
p. 4-6 5-143 COM p. 4-6 (PDF)
De internationale samenwerking en het uitwisselen van juridische informatie (5-6291)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6291
De interventie in Mali (5-9112)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-9112
De interventie van burgemeesters in politiezaken (Intrekken van boetes - Fout parkeren t.g.v. een voetbalmatch) (5-3610)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-238 COM
p. 6-7 5-238 COM p. 6-7 (PDF)
De invrijheidstelling van een verdachte omdat het parket na drie maanden nog geen eindvordering opmaakte (5-607)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-57 COM
p. 21-23 5-57 COM p. 21-23 (PDF)
De inzet van chemische wapens in SyriŽ (als argument om de rebellen te bewapenen) (5-3818)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-244 COM
p. 24-25 5-244 COM p. 24-25 (PDF)
De inzet van de Civiele Bescherming bij NMBS-problemen met geblokkeerde reizigers (5-3799)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-3799
De inzet van de Civiele Bescherming bij NMBS-problemen met geblokkeerde reizigers (5-4861)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4861
De inzet van de politie voor de bestrijding van bepaalde motorbendes (Hells Angels en andere) (5-993)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-83 COM
p. 5-7 5-83 COM p. 5-7 (PDF)
De jaarlijkse vernietiging van vijfduizend bloedzakjes (Bloeddonatie door personen met hemochromotose) (5-2125)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Christie Morreale aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-139 COM
p. 8-11 5-139 COM p. 8-11 (PDF)
De juridische problemen van de Privacycommissie met de Gemeentelijke Administratieve Sancties (Onvolkomenheden in de regelgeving - Toegang van de bestraffende ambtenaren tot het Rijksregister en de databank van de Dienst Inschrijving Voertuigen) (5-3220)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-216 COM
p. 20-22 5-216 COM p. 20-22 (PDF)
De justitiehuizen en de resultaten van de voorwaardelijke invrijheidstelling (5-2695)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2695
De justitiehuizen en de resultaten van de voorwaardelijke invrijheidstelling (5-4677)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4677
De kandidaturen voor algemeen directeur van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (5-5698)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-5698
De kansen op vernietiging van onbewaakte wapendepots in LibiŽ (door de internationale strijdmacht - Wapens gestolen door terroristen - Perfide carrousel gecreŽerd door de wapenindustrie) (5-779)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
5-84 COM
p. 5-8 5-84 COM p. 5-8 (PDF)
De keuze voor huisarrest als straf voor een veroordeling tot acht maanden opsluiting (5-3669)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3669
De keuze voor huisarrest als straf voor een veroordeling tot acht maanden opsluiting (5-4706)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4706
De kinderarmoede in ons land (Groeiende kloof tussen arm en rijk - Toename van het aantal mensen in armoede) (5-3580)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-233 COM
p. 8-12 5-233 COM p. 8-12 (PDF)
De klacht van de Vlaamse overheid over te weinig samenspraak met de NMBS over de toekomstplanning (5-4053)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-256 COM
p. 5-7 5-256 COM p. 5-7 (PDF)
De klimaatsverandering en de gevolgen daarvan op de landbouw en over de voedselzekerheid en de Europese coŲrdinatie ter zake (Europese zaadwetten : risico's van het verlies aan biodiversiteit - Patentrecht) (5-1021)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-82 COM
p. 7-9 5-82 COM p. 7-9 (PDF)
De komst van Ryanair naar de luchthaven van Zaventem (5-4340)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-266 COM
p. 23-25 5-266 COM p. 23-25 (PDF)
De kosten van een rechtsgang van Defensie wegens een minimaal schadegeval (Actie van Vredesactie aan het kabinet van de minister van Landsverdediging - Schade aan het gebouw - Zie ook vraag om uitleg 5-4496) (5-1296)      
  Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de heer Pieter De Crem, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging
5-139
p. 19-21 5-139 p. 19-21 (PDF)
De kritiek op de invoering van een nieuw verkeersreglement (5-1242)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
5-98 COM
p. 6-9 5-98 COM p. 6-9 (PDF)
De kritiek op de nieuwe directeur van het Federaal Agentschap voor nucleaire controle (5-8741)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8741
De kritiek van de Europese Commissie op de werking van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (Bedrijf dat met salmonella besmet melkpoeder naar Rusland uitvoerde - Boete - Andere gevallen) (5-4299)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-276 COM
p. 5-8 5-276 COM p. 5-8 (PDF)
De kritiek van economen en bankiers op de te strenge EU-norm voor het begrotingstekort (Negatieve effecten van te strenge besparingen - Afbouwen van de staatsschuld - Mobiliseren van het spaargeld via een volkslening) (5-3280)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-219 COM
p. 15-18 5-219 COM p. 15-18 (PDF)
De kritiek van gezondheidsexperts op te weinig prioriteit aan de eerstelijnsgezondheidszorg (Toegankelijkheid voor mensen in armoede - Derdebetalersregeling) (5-2700)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-198 COM
p. 23-26 5-198 COM p. 23-26 (PDF)
De kritiek van het Rekenhof op de hervorming van de pensioenen (5-2978)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Alexander De Croo, vice-eerste minister en minister van Pensioenen
5-220 COM
p. 33-35 5-220 COM p. 33-35 (PDF)
De kritiek van topmagistraten bij de opening van het gerechtelijk jaar (5-3671)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3671
De kwaliteitsverschillen tussen ziekenhuizen (en de financiering) (5-2522)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-198 COM
p. 7-9 5-198 COM p. 7-9 (PDF)
De kwetsbaarheid van ons land tegen cyberaanvallen (Alarmerend bericht van het Vast Comitť I - Ondoelmatige gegevensuitwisseling tussen de inlichtingendiensten) (5-2455)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-181 COM
p. 12-15 5-181 COM p. 12-15 (PDF)
De kwijtschelding van schulden aan Congo (Voorwaarden - Contrast met de woekerwinsten van multinationals in de DRC) (5-1018)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen en aan de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
5-76 COM
p. 6-8 5-76 COM p. 6-8 (PDF)
De lage belastingen betaald door de vennootschappen met de hoogste winst (o.a. door de notionele intrestaftrek) (5-1714)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-137 COM
p. 13-16 5-137 COM p. 13-16 (PDF)
De lagere kost van de ziekteverzekering voor Brusselaars (De RIZIV-uitgaven voor Brussel zijn de laagste van BelgiŽ) (5-153)      
  Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-23
p. 9-10 5-23 p. 9-10 (PDF)
De lange wachttijd van AidspatiŽnten op hun medicijnen (5-6141)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-6141
De leeftijdsgrenzen bij het toepassen van gemeentelijke administratieve sancties (Evaluatie - Bijsturing) (5-2532)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-189 COM
p. 9-12 5-189 COM p. 9-12 (PDF)
De leegloop en de verjonging van het leger (Grote afvloeiing van jonge recruten) (5-676)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
5-58 COM
p. 11-13 5-58 COM p. 11-13 (PDF)
De leiding van het Koninklijk Legermuseum (Ontslag van de algemeen directeur - Lamentabele toestand van het Museum)(5-1395)      
  Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de heer Pieter De Crem, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging
5-148
p. 22-24 5-148 p. 22-24 (PDF)
De levenslang opgesloten gevangenen en de duidelijkheid over hun perspectief (5-5178)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5178
De lijst van gerechtsdeskundigen (Twijfels over de bekwaamheid) (5-803)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-67 COM
p. 29-30 5-67 COM p. 29-30 (PDF)
De macabere campagne van het Belgisch Instituut voor verkeersveiligheid (via Facebook - EfficiŽntie - Verhogen van de pakkans) (5-1703)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-131 COM
p. 13-17 5-131 COM p. 13-17 (PDF)
De mail naar Open Vld-burgemeesters in verband met de vestiging van een gevangenis in ruil voor werkgelegenheid (5-7280)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7280
De malaise bij de inlichtingendiensten van het leger (Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid : ADIV) (5-210)      
  Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
5-26
p. 14-16 5-26 p. 14-16 (PDF)
De medewerker van de staatssecretaris wordt niet geacht zijn mening over de uitspraken van een parlementslid te geven      
  5-185 COM
p. 13 5-185 COM p. 13 (PDF)
De medewerking van de Europese Unie aan de voedselbanken (5-9139)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-9139
De medische dienst van de politie (Artsen, verpleegkundigen en ambulanciers van de medische dienst van de federale politie - Ondersteuning van de speciale eenheden [CGSU] -Functietoelage) (5-4736)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-289 COM
p. 9-10 5-289 COM p. 9-10 (PDF)
De minister verwijst naar het beroepsgeheim om niet te antwoorden op een vraag over het reŽle belastingtarief van Electrabel - Protest      
  5-12 COM
p. 14-17 5-12 COM p. 14-17 (PDF)
De minister verwijst naar het beroepsgeheim om niet te antwoorden op een vraag over het reŽle belastingtarief van Electrabel - Protest - Nota van de dienst Wetsevaluatie van de Senaat      
  5-63 COM
p. 14-19 5-63 COM p. 14-19 (PDF)
De modaliteiten bij het zetelen als lid van een volksjury (5-7285)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7285
De modernisering van de kernwapens op de luchtmachtbasis van Kleine-Brogel (5-3948)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Pieter De Crem, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging
5-274 COM
p. 22-25 5-274 COM p. 22-25 (PDF)
   Indiening van een motie
5-274 COM
p. 28 5-274 COM p. 28 (PDF)
   Stemverklaringen over de moties - Verdaging van de stemming
5-138
p. 41-45 5-138 p. 41-45 (PDF)
   Stemming over de geamendeerde motie
5-144
p. 17-18 5-144 p. 17-18 (PDF)
  5-144
p. 55 5-144 p. 55 (PDF)
   Stemverklaringen over de moties en stemming over de amendementen
5-144
p. 11-17 5-144 p. 11-17 (PDF)
  5-144
p. 53-55 5-144 p. 53-55 (PDF)
De moeilijkheden met een vergunning voor Uplace Machelen (Houding van Belgocontrol - Samenwerking tussen de gewesten en de federale staat) (5-1994)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-145 COM
p. 7-8 5-145 COM p. 7-8 (PDF)
De moeilijkheden van jonge bestuurders om een betaalbare autoverzekering te vinden (5-4724)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-287 COM
p. 4-6 5-287 COM p. 4-6 (PDF)
De mogelijk bedreigende gevolgen van een naar fanatisme georiŽnteerde evangelisatie (Extremisme - Als religie verpakte haatcampagnes - Evenwicht tussen godsdienstvrijheid en vrijheid van meningsuiting) (5-317)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-43 COM
p. 15-19 5-43 COM p. 15-19 (PDF)
De mogelijke aankoop van Amerikaanse F35-straaljagers (Vervanging van de F16-toestellen) (5-1689)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
5-114 COM
p. 15-19 5-114 COM p. 15-19 (PDF)
De mogelijke betrokkenheid van de Belgische veiligheidsdiensten bij de weigering van de Staat IsraŽl om een aantal landgenoten tot hun grondgebied toe te laten (5-6295)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6295
De mogelijke folteringen van een landgenoot in een Marokkaanse gevangenis (De heer Ali Aarrass, Belg van Marokkaanse afkomst, verdacht van terrorisme) (5-491)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
5-45 COM
p. 51-52 5-45 COM p. 51-52 (PDF)
De mogelijke modernisering van de kernwapens in BelgiŽ (5-1117)      
  Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de heer Elio Di Rupo, eerste minister
5-118
p. 15-16 5-118 p. 15-16 (PDF)
De mogelijke steun van het Belgische leger aan de Franse interventie in de Centraal-Afrikaanse Republiek (Terbeschikkingstelling van een Airbus) (5-4478)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Pieter De Crem, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging
5-274 COM
p. 32-33 5-274 COM p. 32-33 (PDF)
De mogelijke strafbaarheid van het gebruik van traangas door de ordediensten (5-9464)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9464
De mogelijke verhoging van het maximumvermogen van elektrische fietsen (Verkeersveiligheid - Reglementering) (5-2081)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-145 COM
p. 13-14 5-145 COM p. 13-14 (PDF)
De mogelijke versoepeling van het wapenembargo tegen SyriŽ (5-3097)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-224 COM
p. 9-17 5-224 COM p. 9-17 (PDF)
De mogelijkheden van het concept van "kinderpardon" in ons land (Verblijfsvergunning voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen die ten minste vijf jaar in het land verblijven) (5-2712)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-186 COM
p. 4-8 5-186 COM p. 4-8 (PDF)
De mogelijkheden van het gebruik van hersenscans bij het detecteren van pedofilie (5-6289)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6289
De mogelijkheden van nieuwe diagnosetechnieken bij borstkanker (5-6387)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-6387
De mogelijkheid om een gemeentelijke administratieve sanctie te vervangen door een straf van de ouders (5-4295)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-282 COM
p. 6-8 5-282 COM p. 6-8 (PDF)
De mogelijkheid om nog meer Belgen in Nederlandse gevangenissen onder te brengen (5-9010)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9010
De mogelijkheid tot het installeren van staatsadvocaten (Advocaten in loondienst van de overheid ten dienste van de rechtszoekenden) (5-2513)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-178 COM
p. 32-35 5-178 COM p. 32-35 (PDF)
De mogelijkheid van bloeddonatie door personen met genetische hemochromatose (Erfelijke ziekte waarbij zich een hyperabsorptie van ijzer voordoet via de ingewanden) (5-1912)      
  Vraag om uitleg van de heer Andrť du Bus de Warnaffe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-139 COM
p. 8-11 5-139 COM p. 8-11 (PDF)
De mogelijkheid van een gecoŲrdineerde aanpak bij het terugvorderen van geroofde schilderijen (5-1461)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-105 COM
p. 46-48 5-105 COM p. 46-48 (PDF)
De moord op David Kato (Oegandese holebiactivist) (5-399)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
5-45 COM
p. 19-26 5-45 COM p. 19-26 (PDF)
De moordpartijen door LibiŽ in opdracht van de Europese Unie (Overeenkomst die de EU met LibiŽ heeft gesloten over de bescherming van de buitengrens van Europa) (5-74)      
  Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de heer Yves Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
5-15
p. 14-16 5-15 p. 14-16 (PDF)
De multinationale eenheid van transportvliegtuigen in Melsbroek (Transportvliegtuigen A400M - Terugtrekking van Frankrijk en Duitsland uit het samenwerkingsverband) (5-3236)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Pieter De Crem, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging
5-247 COM
p. 8-10 5-247 COM p. 8-10 (PDF)
De nachtvluchten (Evaluatie van de bewegingen en de dwangsommen) (5-568)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
5-65 COM
p. 4-8 5-65 COM p. 4-8 (PDF)
De nakende verjaring van de feiten rond de Bende van Nijvel (5-3197)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-222 COM
p. 14-16 5-222 COM p. 14-16 (PDF)
De nalatigheid van het Belgische leger bij hulp aan bootvluchtelingen (5-4311)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Pieter De Crem, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging
5-274 COM
p. 28-30 5-274 COM p. 28-30 (PDF)
De nefaste consequenties van het Diabolocontract (Treinverbinding met luchthaven Brussel-Nationaal - Stijging van de reizigerstoeslag) (5-4681)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-288 COM
p. 5-7 5-288 COM p. 5-7 (PDF)
De negatieve discriminatie wegens etnische afkomst bij aanwervingen (5-1707)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-117 COM
p. 25-28 5-117 COM p. 25-28 (PDF)
De niet-gerealiseerde belofte om 0,7 procent van het bruto binnenlands product te gebruiken voor ontwikkelingshulp (o.a. schuldkwijtscheldingen) (5-804)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
5-69 COM
p. 4-6 5-69 COM p. 4-6 (PDF)
De niet-opvang van hulpbehoevende gezinnen door Fedasil (Opvang van EU-burgers) (5-3319)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-229 COM
p. 15-19 5-229 COM p. 15-19 (PDF)
De nieuwe dienstregeling van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (Verlenging van de reistijden) (5-4813)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-288 COM
p. 7-8 5-288 COM p. 7-8 (PDF)
De nieuwe superboetes bij de deelname aan verboden protesten in Rusland (Situatie van het recht op vrije meningsuiting en de vrijheid van vereniging) (5-2396)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-188 COM
p. 12-13 5-188 COM p. 12-13 (PDF)
De nood aan een werklastmeting bij de verschillende rechtbanken in Brussel (Splitsing van het gerechtelijk arrondissement BHV - Percentage van Nederlandstalige en Franstalige rechters in Brussel) (5-1693)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-111 COM
p. 38-40 5-111 COM p. 38-40 (PDF)
De nood aan forensische kinderartsen (voor de vaststelling van kindermishandeling) (5-598)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-57 COM
p. 17-18 5-57 COM p. 17-18 (PDF)
De noodkreet van de audiovisuele sector in verband met de tax shelter (5-1233)      
  Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-135
p. 26-29 5-135 p. 26-29 (PDF)
De noodzaak aan officiŽle verontschuldigingen van BelgiŽ aan zijn voormalige kolonies en hun bevolking (Zie ook schriftelijke vraag 5-9637) (5-4175)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-272 COM
p. 7-8 5-272 COM p. 7-8 (PDF)
De noodzaak van een Ombudsdienst Justitie (om alle burgers aan een passende rechtsbedeling te helpen) (5-2410)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-178 COM
p. 17-19 5-178 COM p. 17-19 (PDF)
De omgang binnen politie en justitie met steeds jongere mensen die een misdrijf plegen (5-7276)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7276
De omstreden antipiraterijwetgeving in de Verenigde Staten (Tegengaan van schendingen van het auteursrecht en aanpakken van buitenlandse criminele sites) (5-1792)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-130 COM
p. 11-12 5-130 COM p. 11-12 (PDF)
De onaangepastheid en ondoelmatigheid van de wet van 21 april 2007 op de internering (Gebrek aan begeleiding en therapie) (5-2225)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-152 COM
p. 16-26 5-152 COM p. 16-26 (PDF)
De onaanvaardbare toestand van het Brusselse cellencomplex Portalis (Slechte infrastructuur) (5-400)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-43 COM
p. 28-29 5-43 COM p. 28-29 (PDF)
De onbeheersbare werklast van het gerecht (5-7283)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7283
De onberispelijkheid van werknemers in de wapensector (Screening van het verleden van het kaderpersoneel) (5-1742)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-140 COM
p. 9-10 5-140 COM p. 9-10 (PDF)
De onderhandelingen met betrekking tot de interfederalisering van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (5-2458)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-189 COM
p. 4 5-189 COM p. 4 (PDF)
De ondersteuning van het Brusselse Soeppunt, hulpverlevingsinitiatief voor vluchtelingen (5-8653)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8653
De ondertekening van het ACTA-verdrag door de EU en BelgiŽ (Antinamaakakkoord - Impact - Aan banden leggen van websites - Schending grondrechten - Belgisch standpunt) (5-1871)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-133 COM
p. 16-21 5-133 COM p. 16-21 (PDF)
De ondervertegenwoordiging van Brusselaars in de federale administraties (5-2861)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-197 COM
p. 6-9 5-197 COM p. 6-9 (PDF)
De ondraaglijke besparingen bij de politie (Zie ook mondelinge vragen 5-1320 en 5-1332, en vraag om uitleg 5-3448) (5-4800)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-289 COM
p. 11 5-289 COM p. 11 (PDF)
De oneigenlijke relatie van de Gentse politie met drugshandelaars (Omgang met informanten) (5-1730)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-111 COM
p. 43-45 5-111 COM p. 43-45 (PDF)
De onenigheid tussen het Waals en het Vlaams Gewest over milieudossiers (Vermindering van de CO2-uitstoot met 15% tegen 2020 en verhoging van het aandeel hernieuwbare energie : afspraken tussen de federale regering en de gewestregeringen - Nie-naleving van de EU-arresten - Boete - Verdeling van de inkomsten uit emissierechten - Zie ook vraag om uitleg 5-4598) (5-4642)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-269 COM
p. 8-10 5-269 COM p. 8-10 (PDF)
De ongecontroleerde instroom van nieuwe burgers van de Europese Unie in Gent (Roma) (5-218)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
5-23 COM
p. 10-14 5-23 COM p. 10-14 (PDF)
De ongelijke behandeling van arbeidsongevallen door verschillende verzekeringsmaatschappijen (5-852)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minsiter van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
5-75 COM
p. 9-11 5-75 COM p. 9-11 (PDF)
De ongeoorloofde praktijken bij het invorderen van schulden door gerechtsdeurwaarders (5-2926)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-212 COM
p. 22-24 5-212 COM p. 22-24 (PDF)
De onhoudbare leefomstandigheden in de gevangenis van Vorst (5-2191)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-152 COM
p. 10-14 5-152 COM p. 10-14 (PDF)
De online weddenschappen van de Nationale Loterij (5-8925)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-8925
De onmacht om crisissen doeltreffend aan te pakken bij de NMBS (Grote storingen, o.a. wegens beschadigde bovenleidingen - Duizenden reizigers die stranden in stations of oververhitte treinen - Gebrekkige communicatie en crisismanagement - Hervorming van de structuur van de NMBS-Groep) (5-236)      
  Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-28
p. 24-33 5-28 p. 24-33 (PDF)
De onmogelijkheid om de lonen van werknemers met een bedrijfswagen correct te berekenen (5-8919)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-8919
De onmogelijkheid om nieuwe nummerplaten te identificeren (5-6577)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-6577
De onmogelijkheid van Sabam om een overzicht te geven van haar inningen volgens gewest (Auteursrechten) (5-912)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
5-92 COM
p. 9-10 5-92 COM p. 9-10 (PDF)
De onmogelijkheid voor Belgische treinen om het Groothertogdom Luxemburg binnen te rijden (5-9206)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-9206
De onrust in TunesiŽ (Revolutie - Lot van de Belgen - Reactie van de VN, EU en BelgiŽ - Impact op de andere Noord-Afrikaanse landen) (5-309)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-29 COM
p. 20-27 5-29 COM p. 20-27 (PDF)
De onrustbarende consumptie van antipsychotica door gevangenen (5-2503)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-178 COM
p. 30-31 5-178 COM p. 30-31 (PDF)
De onterechte opsluiting van een landgenoot in Dubai (5-2889)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-201 COM
p. 25-27 5-201 COM p. 25-27 (PDF)
De ontruimde volksassemblee op het Flageyplein op 11 mei 2011 (Optreden van de politie) (5-1087)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-87 COM
p. 16-17 5-87 COM p. 16-17 (PDF)
De ontsluiting van gegevens van de FOD FinanciŽn in het kader van de vereenvoudiging van de administratieve procedures en de automatische toekenning van rechten (in het kader van de armoedebestrijding - Elektronisch consulteren van gegevens - Inkomensgegevens - CORVE, CoŲrdinatiecel Vlaams e-government - Kruispuntbank van de sociale zekerheid - Studietoelagen - Woningfonds) (5-1149)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
5-96 COM
p. 15-17 5-96 COM p. 15-17 (PDF)
De ontsnapping van een gevangene die zich had verkleed (5-7633)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7633
De ontwikkelingen bij de aanstelling van de zorgcoŲrdinatoren voor de commissies voor bescherming van de maatschappij (5-2223)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-152 COM
p. 16-26 5-152 COM p. 16-26 (PDF)
De ontwikkelingen inzake de gemeentelijke administratieve sancties (Evaluatie - Overschrijding van de grens tussen uitvoerende en rechterlijke macht) (5-4212)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-282 COM
p. 4-6 5-282 COM p. 4-6 (PDF)
De opdracht van een procureur-generaal om een onderzoek te voeren ten aanzien van een procureur des Konings van een gerechtelijk arrondissement dat onder zijn bevoegdheid ressorteert (Overlijden van een agressief persoon na optreden van het Bijzonder Bijstandsteam van de politie - Rol van het Antwerps parket) (5-870)      
  Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-93
p. 10-14 5-93 p. 10-14 (PDF)
De opeenvolging van wanpraktijken in Afghanistan (Veiligheid van onze militairen - Vermoorden van westerse militairen door Afghaanse soldaten - Respect voor de plaatselijke cultuur en religie - Spanningen) (5-1839)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
5-125 COM
p. 7-9 5-125 COM p. 7-9 (PDF)
De openbaarheid van bestuur (5-7160)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-7160
De opening van het Fin-de-siŤclemuseum in Brussel (5-5699)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-5699
De openlijke oorlog tussen topfunctionarissen van de Gentse politie (5-8271)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8271
De operatie Steadfast Noon 2012 in BŁchel (5-7332)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-7332
De operationaliteit van de Fyra (5-8406)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-8406
De oplevering van het forensisch psychiatrisch centrum te Gent (Zie ook schriftelijke vragen 5-9838 en 5-5494) (5-1381)      
  Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-146
p. 24-25 5-146 p. 24-25 (PDF)
De opmars van het bof-virus en de nood aan een beter vaccin (5-7948)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7948
De opmars van superbacteriŽn door overconsumptie van antibiotica (5-8784)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8784
De opmars van tuberculose in ons land (5-2142)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-139 COM
p. 18-20 5-139 COM p. 18-20 (PDF)
De oproep aan het adres van het Europees Hof voor de rechten van de mens betreffende asiel- en migratiezaken (Gezamelijke verklaring van de 47 lidstaten over de bemoeizucht van het Hof - Ergernis over het grote aantal dossiers en de procedures in kort geding - Samenstelling van het Hof) (5-899)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen en aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-79 COM
p. 4-8 5-79 COM p. 4-8 (PDF)
De opschorting van de bouwstop door IsraŽl (5-2370)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-2370
De optimale veiligheidsvoorschriften voor busreizen (5-2117)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-145 COM
p. 15-17 5-145 COM p. 15-17 (PDF)
De opvang en behandeling van plegers van seksuele misdrijven (Malaise) (5-3433)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-230 COM
p. 16-18 5-230 COM p. 16-18 (PDF)
De opvang van asielzoekers in de komende wintermaanden (5-2504)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-177 COM
p. 7-8 5-177 COM p. 7-8 (PDF)
De opvang van asielzoekers in de versnelde asielprocedure (Gemiddelde duur van de procedure - Aantal verhuizingen) (5-3124)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-214 COM
p. 9-12 5-214 COM p. 9-12 (PDF)
De opvang van illegale families in Holsbeek (Opvang in een open centrum met het oog op een vrijwillige terugkeer - Risico op een verlengd illegaal verblijf) (5-3589)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-229 COM
p. 15-19 5-229 COM p. 15-19 (PDF)
De opvang van kinderen in het gesloten centrum 127bis (in afzonderlijke wooneenheden) (5-930)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie en aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
5-87 COM
p. 8-11 5-87 COM p. 8-11 (PDF)
De opvang van minderjarige niet-begeleide asielzoekers (5-1926)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-135 COM
p. 7-10 5-135 COM p. 7-10 (PDF)
De opvolging van de werking van de Commissies ter bescherming van de maatschappij (Gebrek aan middelen en aan cijfers) (5-3291)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-222 COM
p. 33-35 5-222 COM p. 33-35 (PDF)
De opvolgingsaudit van het Rekenhof betreffende de onbetaalde boetes (Boetes opgelegd door de strafrechtbanken) (5-1295)      
  Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-139
p. 22-24 5-139 p. 22-24 (PDF)
De overbevolking in de gevangenis van Vorst (5-2471)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-178 COM
p. 21-24 5-178 COM p. 21-24 (PDF)
De overeenkomst tussen de EU en LibiŽ over het tegenhouden van asielzoekers (5-1805)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-1805
De overheveling van de kinderbijslag (naar de gemeenschappen - Vertegenwoordigers van de gemeenschappen en de Brusselse Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in het beheerscomitť van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers) (5-3724)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken en aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
5-273 COM
p. 5-6 5-273 COM p. 5-6 (PDF)
De overstap van militairen naar de Brusselse politiediensten (Slaagpercentage) (5-1992)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-132 COM
p. 8-9 5-132 COM p. 8-9 (PDF)
De permanenties op zee van de Seaking helicopters (5-6545)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-6545
De plaatsing van kunstheupen (5-2819)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-2819
De plaatsing van kunstheupen (5-4544)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4544
De plannen om de contingentering af te schaffen (om de tekorten in te vullen in de huisartsengeneeskunde, kinderpsychiatrie, acute geneeskunde, spoedgeneeskunde en geriatrie) (5-2534)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-198 COM
p. 9-13 5-198 COM p. 9-13 (PDF)
De plannen om de stiptheid van de treinen te verhogen door het verminderen van het aantal (5-462)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-42 COM
p. 17-19 5-42 COM p. 17-19 (PDF)
De plannen om het aantal ambtenaren te verminderen (Wantrouwen van de vakbonden en het personeel) (5-910)      
  Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-96
p. 20-22 5-96 p. 20-22 (PDF)
De plannen van IsraŽl voor het bouwen van 3000 nieuwe woningen in Palestijns gebied (5-2805)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-201 COM
p. 19-21 5-201 COM p. 19-21 (PDF)
De politiebehandeling van slachtoffers van mensenhandel (5-4106)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-262 COM
p. 14-16 5-262 COM p. 14-16 (PDF)
De povere kwaliteit van het psychiatrisch onderzoek (en de situatie van het Penitentiair Onderzoeks- en Klinisch Observatiecentrum, POKO) (5-3334)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-217 COM
p. 24-26 5-217 COM p. 24-26 (PDF)
De precaire financiŽle situatie van de NMBS en NMBS-Logistics (5-958)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-81 COM
p. 43-50 5-81 COM p. 43-50 (PDF)
De prikactie van de 101-centrales (5-3901)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-3901
De prikactie van de 101-centrales (5-4869)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4869
De problemen bij een uitwijzing (5-6281)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6281
De problemen met spoorwegwissels (5-8410)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-8410
De procedurefout bij het ontslag van een veroordeelde politieagent (Vernietiging door de Raad van State - Taalwetgeving) (5-2227)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-156 COM
p. 12-13 5-156 COM p. 12-13 (PDF)
De procedures inzake de aanwerving van topambtenaren (5-9410)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-9410
De procedures voor de selectie en aanwerving van topfuncties bij de federale overheidsbedrijven (5-3649)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-256 COM
p. 4-5 5-256 COM p. 4-5 (PDF)
De professionele betrouwbaarheid, deskundigheid en ervaring van bestuurders van kredietinstellingen (5-6647)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-6647
De professionele betrouwbaarheid, deskundigheid en ervaring van bestuurders van kredietinstellingen (5-7541)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-7541
De psychiatrische behandeling voor geÔnterneerden in gevangenissen (Beschikbaarheid van gerechtspsychiaters - Begeleiding van geÔnterneerden - Commissies ter Bescherming van de Maatschappij - Zorgteams - Forensisch Psychiatrische Centra) (5-409)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-43 COM
p. 31-38 5-43 COM p. 31-38 (PDF)
De publieke uitlatingen van en veroordelingen door een directeur van de Bijzondere Belastinginspectie (5-8922)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-8922
De publieke uitspraken van een procureur (over "patsers", kleine criminaliteit en de prioriteiten van het nationaal veiligheidsplan) (5-789)      
  Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-88
p. 31-35 5-88 p. 31-35 (PDF)
De quota boetes opgelegd aan politieagenten (5-3902)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-3902
De quota boetes opgelegd aan politieagenten (5-4870)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4870
De radicalisering van jonge moslims en het beleid aangaande de islamitische eredienst en de Moslimexecutieve (5-3375)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-222 COM
p. 18-24 5-222 COM p. 18-24 (PDF)
De ratificatie van het Optioneel Protocol bij het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen (5-880)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
5-76 COM
p. 16 5-76 COM p. 16 (PDF)
De ratingbureaus (Overdreven grote macht - Oprichting van een Europees openbaar ratingbureau) (5-1307)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
5-100 COM
p. 20-23 5-100 COM p. 20-23 (PDF)
De realisatie van de formele Europese dialoog voor de centrale administraties (Comitť voor de Sociale Dialoog) (5-1205)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-107 COM
p. 6-8 5-107 COM p. 6-8 (PDF)
De recente uitspraken van de gouverneur van de Nationale Bank (Ideologisch gekleurde uitspraken - Pensioenrechten van werklozen - Verhoging van de pensioenleeftijd) (5-1187)      
  Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-128
p. 29-30 5-128 p. 29-30 (PDF)
De reclame en promotie voor kansspelen (5-9001)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9001
De reclame voor kansspelen (5-7953)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7953
De recordprijzen voor energie en voeding (Maatregelen voor gezinnen met een laag inkomen - Olie) (5-315)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
5-35 COM
p. 9-10 5-35 COM p. 9-10 (PDF)
De regelgeving met betrekking tot opiniepeilingen (over kiesintenties) (5-1868)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-133 COM
p. 21-23 5-133 COM p. 21-23 (PDF)
De regeling van het vervroegd pensioen van EU-ambtenaren (5-3674)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-3674
De regularisatie van mensen zonder papieren en de noodzakelijke begeleiding van de geregulariseerde mensen (Criteria - Aantallen) (5-267)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Yves Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid, aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister en aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
5-27 COM
p. 4-6 5-27 COM p. 4-6 (PDF)
De relatie tussen de overlevingskansen van kankerpatiŽnten en het ziekenhuis waarin ze worden verpleegd (5-9223)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9223
De relatie tussen luchthavens en werkgelegenheid (Vraagtekens bij de belofte om jobs te creŽren) (5-727)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
5-65 COM
p. 23-25 5-65 COM p. 23-25 (PDF)
De relatief lage efficiŽntie van de Belgische ontwikkelingshulp (volgens de OESO) (5-1647)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Paul Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-122 COM
p. 4-5 5-122 COM p. 4-5 (PDF)
De relaties tussen BelgiŽ en Saudi-ArabiŽ (in het licht van de situatie van de gastarbeiders en de vrouwen, het niet-respecteren van de mensenrechten en de democratiseringsgolf in de andere Arabische landen) (5-753)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
5-76 COM
p. 10-12 5-76 COM p. 10-12 (PDF)
De relaties van BelgiŽ met de Dalai Lama en de Tibetaanse regering (5-1803)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-1803
De renovatie van het Koninklijk Conservatorium Brussel (5-3306)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-215 COM
p. 4-8 5-215 COM p. 4-8 (PDF)
De repatriŽring van uitgeprocedeerde asielzoekers (Kost - Samenstelling van de groep begeleiders) (5-1072)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
5-87 COM
p. 11-13 5-87 COM p. 11-13 (PDF)
De resultaten van het werkbezoek aan Algerije (Illegale immigratie - Probleem van de identiteitscontroles - Visa) (5-3231)      
  Vraag om uitleg van de heer Yves Buysse aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-214 COM
p. 12-15 5-214 COM p. 12-15 (PDF)
De reŽle belastingbijdrage van de sector van elektriciteitsproducenten (Zie ook de vragen om uitleg 5-207 en 5-103) (5-667)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
5-63 COM
p. 14-19 5-63 COM p. 14-19 (PDF)
De reŽle belastingsbijdrage van de sector van elektriciteitsproducenten (Zie ook vragen om uitleg 5-103 en 5-667) (5-207)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
5-21 COM
p. 9-14 5-21 COM p. 9-14 (PDF)
De reÔntegratie van gedetineerden (5-1504)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1504
De rigide top-down aanpak van de algemeen directeur ad interim bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis te Brussel (5-5695)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-5695
De rol van de Hasseltse Procureur bij de problemen in de politiezone Hazodi (5-3673)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-3673
De ronselpraktijken van kredietverleners (5-3248)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-218 COM
p. 32-33 5-218 COM p. 32-33 (PDF)
De samenstelling en de werking van de Kansspelcommissie (5-9011)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9011
De samenstelling van de beleidscel Mobiliteit (van de staatssecretaris voor Mobiliteit) (5-570)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
5-65 COM
p. 8-9 5-65 COM p. 8-9 (PDF)
De samenwerking met Africom (Amerikaanse militaire hoofdkwartier voor Afrika) (5-1807)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-1807
De schadelijke stoffen in kinderspeelgoed (5-5867)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-5867
De schandalige nalatigheid van de NAVO en de kustwacht in de Middellandse Zee (Libische bootvluchtelingen die aan hun lot werden overgelaten) (5-920)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
5-76 COM
p. 16-18 5-76 COM p. 16-18 (PDF)
De schuldenberg van de NMBS (5-9209)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-9209
De selectie van geÔnterneerden die in de nieuwe forensisch psychiatrische centra zullen worden opgenomen (5-2220)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-152 COM
p. 16-26 5-152 COM p. 16-26 (PDF)
De sijpelende teloorgang van de democratie in Hongarije (Nieuwe Grondwet - Onafhankelijkheid van Justitie en de Centrale Bank - Persvrijheid - Bescherming van de privacy - Inbreukprocedures van de Europese Commissie) (5-1717)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-116 COM
p. 28-33 5-116 COM p. 28-33 (PDF)
De situatie en behandeling van geÔnterneerden die geen plaats vinden in de nieuwe forensisch psychiatrische centra (PatiŽnten in gevangenissen) (5-2224)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-152 COM
p. 16-26 5-152 COM p. 16-26 (PDF)
De situatie van drie Belgische kinderen in een Poolse instelling (Ontvoering door de ouders - Verwaarlozing) (5-1850)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-129 COM
p. 26-28 5-129 COM p. 26-28 (PDF)
De slechte relatie tussen de politie en de jongeren (5-2239)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-156 COM
p. 14-15 5-156 COM p. 14-15 (PDF)
De slechte technische staat van sommige buitenlandse vrachtwagens (5-3469)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-225 COM
p. 9-10 5-225 COM p. 9-10 (PDF)
De slechte werking van de gerechtelijke politie van Leuven in belangrijke moorddossiers (5-264)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-25 COM
p. 18-19 5-25 COM p. 18-19 (PDF)
De slechtere gezondheidstoestand bij mensen van etnisch-diverse afkomst (5-1731)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-112 COM
p. 32-33 5-112 COM p. 32-33 (PDF)
De sluiting van 249 belastingskantoren (5-6650)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
SV 5-6650
De sluiting van 249 belastingskantoren (5-7542)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
SV 5-7542
De sluiting van de afdeling "Moderne Kunst" van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten te Brussel (5-5696)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-5696
De spanningen en aantijgingen rond de werking van Sabam (Auteursrechten - Onrechtmatige inningen) (5-1074)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
5-92 COM
p. 15-17 5-92 COM p. 15-17 (PDF)
De spectaculaire daling van het aantal medische regularisaties (voor migranten zonder papieren - Fraude) (5-2486)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-177 COM
p. 4-7 5-177 COM p. 4-7 (PDF)
De spectaculaire toename van het aantal gedwongen opnames in de psychiatrie (5-510)      
  Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-57
p. 8-10 5-57 p. 8-10 (PDF)
De speculaties over de uitlevering van Nizar Trabelsi (aan de VS - In BelgiŽ veroordeelde terrorist - WikiLeaks - Gevaar dat Trabelsi een gevangenisbewaarder zou vermoorden) (5-436)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-46 COM
p. 4-5 5-46 COM p. 4-5 (PDF)
De sportweddenschappen bij de Nationale Loterij (Risico op gokverslaving) (5-2568)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-179 COM
p. 15-17 5-179 COM p. 15-17 (PDF)
De spreiding van sponsoringcontracten van de Nationale Loterij (Zie ook vraag om uitleg 5-311) (5-522)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
5-63 COM
p. 5-8 5-63 COM p. 5-8 (PDF)
De staatssteun aan bedrijven en banken (Steun aan de financiŽle sector ingevolge de crisis - Impact op de begroting - Europese regels) (5-158)      
  Vraag om uitleg van de heer Peter Van Rompuy aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
5-21 COM
p. 4-6 5-21 COM p. 4-6 (PDF)
De standaardisering van de laadpalen voor elektrische wagens (5-730)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
5-65 COM
p. 25-26 5-65 COM p. 25-26 (PDF)
De steeds wederkerende mankementen aan de C-130 transportvliegtuigen (5-1901)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
5-125 COM
p. 12-15 5-125 COM p. 12-15 (PDF)
De steun aan de voedselbanken (Wegvallen van de Europese hulp - Samenwerking met de gewesten) (5-1412)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-103 COM
p. 4-6 5-103 COM p. 4-6 (PDF)
De steun van BelgiŽ voor de kandidatuur van LibiŽ in de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (5-1188)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-1188
De stiekeme herinvoering van vliegtuiglawaai boven de noordrand van Brussel (5-2689)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-185 COM
p. 9-14 5-185 COM p. 9-14 (PDF)
De stijgende armoede en in het bijzonder die van de migrantenkinderen (5-7801)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7801
De stijgende malaise bij de NMBS (Slechte dienstverlening) (5-226)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-24 COM
p. 17-25 5-24 COM p. 17-25 (PDF)
De stijgende ongezondheid bij kinderen en adolescenten (Toenemend geneesmiddelengebruik - Psychostimulantia) (5-3264)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-217 COM
p. 20-21 5-217 COM p. 20-21 (PDF)
De stijging van het aantal abortusingrepen (5-7929)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7929
De stijging van het aantal parkeerkaarten voor personen met een handicap (5-6689)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-6689
De stille dood van het penitentiair onderzoeks- en klinisch observatiecentrum (5-7282)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7282
De strategie met betrekking tot de aanwervingen van federale ambtenaren (5-6303)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-6303
De strijd tegen extreemrechtse organisaties (5-1702)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1702
De strijd tegen hartfalen bij jonge sporters (5-371)      
  Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-44
p. 7-9 5-44 p. 7-9 (PDF)
De strijd van de Nationale Loterij tegen gokverslaving (5-310)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
5-34 COM
p. 6-10 5-34 COM p. 6-10 (PDF)
De successen van sociale inspectiediensten (Aanpak van de bijdrage- en uitkeringsfraude) (5-661)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-71 COM
p. 4-6 5-71 COM p. 4-6 (PDF)
De taalverhoudingen bij het Brussels gerecht en de werklastmeting ("Vlinderakkoord" - Verhouding tussen Nederlands- en Franstalige zaken in Brussel-Halle-Vilvoorde) (5-1847)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-129 COM
p. 15-20 5-129 COM p. 15-20 (PDF)
De talenkennis van spoedartsen in Brusselse ziekenhuizen (5-478)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-64 COM
p. 8-11 5-64 COM p. 8-11 (PDF)
De te snelle inschakeling van een deurwaarder door de belastingdiensten (in geval van niet-betaling van de belasting binnen de termijn) (5-2506)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-179 COM
p. 8-11 5-179 COM p. 8-11 (PDF)
De terugbetaling van peperdure, uitzonderlijke maar levensnoodzakelijke medicijnen (Rol van de farmaceutische industrie en de overheid) (5-969)      
  Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-101
p. 17-21 5-101 p. 17-21 (PDF)
De teruggave door Frankrijk van een Rubens die eigendom is van de kathedraal van Doornik (Teruggave van cultuurgoederen aan hun land van herkomst - Buitenlandse musea) (5-1050)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
5-89 COM
p. 34-36 5-89 COM p. 34-36 (PDF)
De terugtrekking van tactische nucleaire wapens uit Europa (NAVO) (5-812)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
5-76 COM
p. 12-15 5-76 COM p. 12-15 (PDF)
De tewerkstelling van slachtoffers van mensenhandel als schoonmakers van Brusselse treinstations (5-2011)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Paul Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-136 COM
p. 9-10 5-136 COM p. 9-10 (PDF)
De toekenning en verdeling van de subsidies en sponsorgelden door de Nationale Loterij (en financiŽle gegevens over haar ontvangsten en uitgaven - Zie ook vraag om uitleg 5-522) (5-311)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
5-34 COM
p. 10-14 5-34 COM p. 10-14 (PDF)
De toekomst en de werking van de Executief van de Moslims van BelgiŽ (Impasse) (5-2046)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-146 COM
p. 12-16 5-146 COM p. 12-16 (PDF)
De toekomst en werking van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis te Brussel (Uitblijven van de benoeming van een directeur-generaal) (5-1201)      
  Indiening van een motie
5-94 COM
p. 8 5-94 COM p. 8 (PDF)
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-94 COM
p. 4-8 5-94 COM p. 4-8 (PDF)
  Stemming over het amendement en de geamendeerde motie
5-31
p. 53-56 5-31 p. 53-56 (PDF)
  5-31
p. 64 5-31 p. 64 (PDF)
De toekomst van de collectie moderne kunst van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van BelgiŽ (Renovatiewerken - Vanderborghtgebouw) (5-4081)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
5-279 COM
p. 7-9 5-279 COM p. 7-9 (PDF)
De toekomst van de federale musea (Hervormingen - Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis) (5-4086)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
5-279 COM
p. 9-12 5-279 COM p. 9-12 (PDF)
De toekomst van de internationale verbinding Brussel - Antwerpen - Amsterdam (Debacle van de Fyra) (5-806)      
  Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-89
p. 29-31 5-89 p. 29-31 (PDF)
De toekomst van de kinderbijslagkassen en de meewerkende instellingen van de sociale zekerheid (5-7975)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-7975
De toekomst van de samenwerkingsovereenkomst met Nederland rond de terbeschikkingstelling van een penitentiaire inrichting (Tilburg) (5-2181)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-152 COM
p. 10-14 5-152 COM p. 10-14 (PDF)
De toekomst van de terreinen van Schaarbeek-Vorming (Bouw van een nationaal sportstadium - Terrein van de NMBS) (5-3757)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden en aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-256 COM
p. 7-10 5-256 COM p. 7-10 (PDF)
De toekomst van de treinverbindingen met Nederland (5-8407)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-8407
De toekomst van een slagkrachtige Moslimexecutieve (Hernieuwing van de mandaten - Aanpak van de minister) (5-1008)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-79 COM
p. 18-22 5-79 COM p. 18-22 (PDF)
De toekomst van het station Brussel-Zuid (Masterplan voor de ontwikkeling van de stationsbuurt - Renovatie van het station) (5-895)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-81 COM
p. 52-54 5-81 COM p. 52-54 (PDF)
De toekomstige investeringen van de NMBS (5-6460)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-6460
De toename van faillissementen in Brussel (Lange behandelingstermijn) (5-477)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-46 COM
p. 18-20 5-46 COM p. 18-20 (PDF)
De toenemende criminalisering van de politieke actie (Veroordeling voor bendevorming van activisten die een proefveld met genetisch gemanipuleerde aardappelplanten vernielden) (5-4004)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-259 COM
p. 14-16 5-259 COM p. 14-16 (PDF)
De toenemende onverdraagzaamheid tegenover veroordeelden en geÔnterneerden en het volkomen gemis aan mededogen door Justitie (Voorwaardelijke en vervroegde invrijheidstellingen - Invrijheidstellingen op proef - Genaderecht) (5-1205)      
  Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-129
p. 29-31 5-129 p. 29-31 (PDF)
De toepassing en monitoring van de wetgeving inzake gemeentelijke administratieve sancties (om mogelijke misbruiken te voorkomen) (5-1027)      
  Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-106
p. 36-37 5-106 p. 36-37 (PDF)
De toepassing van de nultolerantie in Zelzate (Groep jonge criminelen) (5-476)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-46 COM
p. 16-18 5-46 COM p. 16-18 (PDF)
De toepassing van de nultolerantie in Zelzate (door het gemeentebestuur, de lokale politie en het parket - Laksheid van politie en parket t.o.v. jongerenbendes) (5-476)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-40 COM
p. 21-24 5-40 COM p. 21-24 (PDF)
De toepassing van het verkeersreglement op bakfietsen en fietskarren (Gebruik van het fietspad) (5-1013)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
5-96 COM
p. 17-18 5-96 COM p. 17-18 (PDF)
De toeslagen op internationale treintickets (Dossierkosten voor tickets die niet via de website worden aangekocht) (5-982)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-91 COM
p. 8-11 5-91 COM p. 8-11 (PDF)
De toestand en waardering van het Belgisch aandeelhouderschap in diverse banken (Overheidsparticipatie in Fortis, Dexia, Ethias, KBC en Royal Park Investment RPI tijdens de bankencrisis - BNP Paribas - Mogelijke exitstrategieŽn) (5-275)      
  Vraag om uitleg van de heer Rik Daems aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
5-28 COM
p. 10-12 5-28 COM p. 10-12 (PDF)
De toestand in de Westelijke Sahara (Gewelddadige ontmanteling van een protestkamp - Visserijakkoord met de EU) (5-69)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-18 COM
p. 7-9 5-18 COM p. 7-9 (PDF)
De toestand van de geestelijke gezondheid van de gevangenen in BelgiŽ (Euthanasieaanvragen - Psychische aandoeningen zoals depressies) (5-281)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-25 COM
p. 23-26 5-25 COM p. 23-26 (PDF)
De toewijzing van de uitbating van de nieuwbouw forensisch psychiatrische centra in Gent en Antwerpen (5-2218)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-152 COM
p. 16-26 5-152 COM p. 16-26 (PDF)
De treinverbindingen naar Etterbeek (Moeilijke bereikbaarheid van de VUB-campus - Hinder door de brand in het seinhuis - Verdubbeling van de reistijd - Afschaffing van treinen - Vertragingen) (5-833)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-81 COM
p. 37-39 5-81 COM p. 37-39 (PDF)
De tucht bij militairen op buitenlandse missies (Wangedrag - Incident te Kunduz in Afghanistan - Alcoholbeleid - Psychologische begeleiding) (5-994)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
5-84 COM
p. 9-11 5-84 COM p. 9-11 (PDF)
De turbulenties in het onderzoek naar de Bende van Nijvel (Tweedracht tussen de huidige en de vorige speurders - Verjaring van het dossier) (5-998)      
  Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-104
p. 23-26 5-104 p. 23-26 (PDF)
De tussenhandel in militair materieel (5-6293)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-6293
De tussenhandel in militair materieel (5-6294)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6294
De tussenkomst bij de staking bij Swissport (waarbij de staatssecretaris zich aan de zijde van de werkgever schaarde) (5-3583)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-225 COM
p. 14-16 5-225 COM p. 14-16 (PDF)
De uitbating van het Forensisch Psychiatrisch Centrum te Gent (5-1260)      
  Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-136
p. 22-25 5-136 p. 22-25 (PDF)
De uitbating van het forensisch psychiatrisch centrum in Gent (Aanwijzing van een uitbater - Verdeling van de kosten tussen FOD Justitie en de FOD Volksgezondheid) (5-3293)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-217 COM
p. 22-24 5-217 COM p. 22-24 (PDF)
De uitbating van het forensisch psychiatrisch centrum in Gent (Openbare aanbesteding voor de aanwijzing van een uitbater - Verantwoordelijkheid voor de veiligheid) (5-3290)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-222 COM
p. 32-33 5-222 COM p. 32-33 (PDF)
De uitbreiding van de gesloten instelling voor jeugddelinquenten van Everberg (Toename van het veiligheidspersoneel) (5-221)      
  Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-27
p. 19-21 5-27 p. 19-21 (PDF)
De uitbreiding van de minnelijke schikking (5-7278)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7278
De uitbreiding van de sociale grondrechten met het recht op water en energie (Recht op een minimumlevering van elektriciteit, gas en water) (5-932)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Philippe Courard, staatsscretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-93 COM
p. 7-8 5-93 COM p. 7-8 (PDF)
De uitbreiding van het vaderschapsverlof (5-2426)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-2426
De uiterst negatieve beoordeling door de federale ombudsmannen van de Dienst Vreemdelingenzaken (5-737)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
5-87 COM
p. 5-6 5-87 COM p. 5-6 (PDF)
De uitrolling van de wet inzake de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel (Werklastmeting - Verdeling van de Nederlandse en Franse taalkaders - "Vlinderakkoord") (5-3265)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-222 COM
p. 24-27 5-222 COM p. 24-27 (PDF)
De uitspraak dat de minister al lang op de hoogte was dat Griekenland loog over de financiŽle statistieken (Bedrog over de financiŽle situatie van het land - Toetreding van Griekenland tot de eurozone) (5-1110)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
5-85 COM
p. 11-13 5-85 COM p. 11-13 (PDF)
De uitspraak van een wetsdokter dat er jaarlijks 150 moorden niet worden ontdekt (Laag aantal autopsieŽn - DNA-databank) (5-3282)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-222 COM
p. 30-32 5-222 COM p. 30-32 (PDF)
De uitspraak van het Grondwettelijk Hof over het rookverbod (5-2247)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-2247
De uitspraken van Vladimir Poetin over defensie-uitgaven (5-6115)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-6115
De uitspraken van de Gouverneur van de Nationale Bank over bonussen (Excessen - Belonings- en verloningsbeleid van de banken) (5-768)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
5-63 COM
p. 12-14 5-63 COM p. 12-14 (PDF)
De uitspraken van de minister aangaande de betoging tegen de politieke impasse (5-2368)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-2368
De uitspraken van de voorzitter van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (Taakverdeling tussen de minister en de energieregulator om de energieprijs onder controle te houden en duurzame energie te promoten) (5-95)      
  Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
5-19
p. 15-17 5-19 p. 15-17 (PDF)
De uitvoering van het luchthavenakkoord (Geluidsoverlast - Vliegprocedures voor de luchthaven van Zaventem - Gelijke behandeling van alle omwonenden) (5-1696)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-131 COM
p. 10-13 5-131 COM p. 10-13 (PDF)
De uitvoering van het principe van de eenheid van loopbaan in het kader van de pensioenen (5-2817)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 5-2817
De uitvoering van het principe van de eenheid van loopbaan in het kader van de pensioenen (5-4871)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-4871
De uitvoering van het principe van de eenheid van loopbaan in het kader van de pensioenen (Uitblijven van besluiten ter uitvoering van de wet van 11 mei 2003 - Toekennen van het hoogst mogelijke pensioenbedrag - Niet in aanmerking nemen van de jaren na een loopbaan van 45 jaar) (5-996)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Michel Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
5-86 COM
p. 23-25 5-86 COM p. 23-25 (PDF)
De uitwijzing van een jonge asielzoeker (5-7271)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7271
De uitwijzing van seksueel misbruikte minderjarige meisjes (naar RoemeniŽ) (5-366)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
5-36 COM
p. 7-9 5-36 COM p. 7-9 (PDF)
De uitzichtloze situatie in SyriŽ (Argwaan tegen een onvoorwaardelijke steun aan de verenigde oppositie) (5-2872)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-201 COM
p. 8-12 5-201 COM p. 8-12 (PDF)
De vastlegging van heldere criteria voor de werklastmeting binnen de rechtbanken en de parketten van Brussel-Halle-Vilvoorde (zodat er voldoende magistraten in de twee talen aan de slag kunnen of kunnen blijven) (5-616)      
  Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-69
p. 10-11 5-69 p. 10-11 (PDF)
De veiligheid in de omgeving van de Erasmushogeschool, campus Anderlecht (5-8270)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8270
De veiligheid in en rond de luchthaven van Zaventem (o.a. controle op het personeel - Rol van exploitant Brussels Airport Company) (5-258)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
5-28 COM
p. 18-23 5-28 COM p. 18-23 (PDF)
De veiligheid van de Belgische gevangenissen (5-951)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-79 COM
p. 15-18 5-79 COM p. 15-18 (PDF)
De veiligheid van de opslagplaatsen van Amerikaanse kernwapens in Kleine Brogel (5-2496)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
5-180 COM
p. 7-8 5-180 COM p. 7-8 (PDF)
De veiligheid van onze kerncentrales (5-671)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie en aan mevrouw Annemie Turtelboom, ministre van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Annemie Turtelboom, ministre van Binnenlandse Zaken
5-54 COM
p. 12-18 5-54 COM p. 12-18 (PDF)
De verborgen motieven bij het rekken van de NAVO-operaties in LibiŽ (Schending van het VN-mandaat) (5-1276)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-105 COM
p. 19-23 5-105 COM p. 19-23 (PDF)
De verbranding van dossiers uit het onderzoek naar de Bende Van Nijvel (Voortgang van het onderzoek) (5-1060)      
  Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-108
p. 29-31 5-108 p. 29-31 (PDF)
De verdeling van de opbrengst van boetes van veroordelingen voor verkeerszaken tussen de verschillende gewesten (5-1170)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-101 COM
p. 11-14 5-101 COM p. 11-14 (PDF)
De verhoging van de kans op hart- en vaataandoeningen voor bewoners in de buurt van de nationale luchthaven (5-2399)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-171 COM
p. 12-13 5-171 COM p. 12-13 (PDF)
De verhoging van de kans op hart- en vaataandoeningen voor bewoners in de buurt van de nationale luchthaven (5-2400)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-162 COM
p. 9-11 5-162 COM p. 9-11 (PDF)
De verhouding tot SyriŽ (en de toekomstige rol van de Belgische diplomatie) (5-3859)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-3859
De verhouding tot SyriŽ (en de toekomstige rol van de Belgische diplomatie) (5-4613)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-4613
De verjaring van de misdaden van de Bende van Nijvel (5-2488)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-178 COM
p. 24-26 5-178 COM p. 24-26 (PDF)
De verjaring van een grootschalig fraudedossier omwille van de inertie van de onderzoeksrechter (5-9007)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9007
De verjaring van superboetes (5-6296)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-6296
De verjaring van superboetes (5-7630)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7630
De verkiezingen in Congo (Vertraging) (5-1413)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-105 COM
p. 37-41 5-105 COM p. 37-41 (PDF)
De verkoop van Ethias Bank aan een nieuwe speler binnen de banksector (Bekwaamheid van de nieuwe eigenaar) (5-1455)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
5-106 COM
p. 13-16 5-106 COM p. 13-16 (PDF)
De verkoop van de AIV-DF90-voertuigen (Pantservoertuigen met 90mm-kanonnen - Ethische en politieke afwegingen bij de verkoop aan derde landen) (5-697)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
5-58 COM
p. 15-17 5-58 COM p. 15-17 (PDF)
De verkoop van producten van de Nationale Loterij aan minderjarigen (5-8923)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-8923
De verkwisting door overconsumptie binnen de gezondheidszorg (en de onderbehandeling van arme, oudere, en dus meer kwetsbare patiŽnten - Zie ook schriftelijke vraag 5-11159) (5-1324)      
  Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-141
p. 6-8 5-141 p. 6-8 (PDF)
De verliezen voor de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen naar aanleiding van de Diaboloverbinding (Verbinding met luchthaven Brussel-Nationaal - Reizigerstoeslag) (5-4701)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-288 COM
p. 5-7 5-288 COM p. 5-7 (PDF)
De vermelding van het nummer van "Tabakstop" op pakjes roltabak (5-6004)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-6004
De verminderde subsidie aan de Moslimexecutieve (Reden) (5-104)      
  Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-20
p. 22-27 5-20 p. 22-27 (PDF)
De vermindering van administratieve verplichtingen voor kleine bedrijven (Verplichting om de jaarrekening te publiceren - Houding van de minister) (5-1022)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
5-92 COM
p. 13-15 5-92 COM p. 13-15 (PDF)
De vernieuwing van de perrons van het station Vilvoorde (5-2725)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-211 COM
p. 21-25 5-211 COM p. 21-25 (PDF)
De veronachtzaming en gebrekkige ondersteuning van de Moslimexecutieve (5-3432)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-222 COM
p. 18-24 5-222 COM p. 18-24 (PDF)
De verontschuldigingen namens de Belgische Staat aan de nakomelingen van tijdens de Eerste Wereldoorlog geŽxecuteerde soldaten (5-10943)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Crem, vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-10943
De veroordeling van BelgiŽ voor mensenrechtenschending voor het terugsturen van een Afghaanse asielzoeker naar Griekenland (Europees asielbeleid - Dublin II-verordening) (5-357)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Yves Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
5-36 COM
p. 4-7 5-36 COM p. 4-7 (PDF)
De veroordeling van BelgiŽ voor onmenselijke behandeling van asielzoekers (Europees Hof voor de rechten van de mens - Opvangcentra) (5-1732)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-135 COM
p. 5-7 5-135 COM p. 5-7 (PDF)
De veroordeling van de uitspraken van de Commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (CREG) (5-7463)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-7463
De veroordeling van de zogenaamde pestbelastingen (Kritiek op nieuwe belastingregels - Bedrijfswagens) (5-2527)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-188 COM
p. 25-26 5-188 COM p. 25-26 (PDF)
De veroordeling van een kritisch dichter in Qatar en de relaties van ons land met Qatar (5-9127)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-9127
De verplaatsingen van militairen per taxi (teneinde de transportkosten van militairen te drukken) (5-1790)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
5-125 COM
p. 6-7 5-125 COM p. 6-7 (PDF)
De verplichte sportproeven voor militairen (5-10952)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Crem, vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-10952
De verplichte vaccinaties (Vrijspraak voor de ouders die de poliovaccinatie weigerden) (5-728)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-64 COM
p. 23-27 5-64 COM p. 23-27 (PDF)
De verplichting van apothekers om in bepaalde gevallen het goedkoopste medicament af te leveren (Negatieve reacties van de farmaceutische industrie en van een artsensyndicaat) (5-1925)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-139 COM
p. 16-18 5-139 COM p. 16-18 (PDF)
De verschillende dadingen van de fiscus aangaande het niet vermelden van buitenlandse rekeningen op de aangiftes (Overeenkomsten die de fiscus sluit met fraudeurs - Bijzondere belastinginspectie) (5-472)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
5-41 COM
p. 20-23 5-41 COM p. 20-23 (PDF)
De versoepeling van de internationale straffen tegen Iran en de gevolgen voor de Belgische export (5-4680)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-291 COM
p. 17-19 5-291 COM p. 17-19 (PDF)
De vertraging bij het invoeren van de nieuwe boetetarieven (5-8739)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8739
De vervolging van Vredesactie wegens het opzettelijk beschadigen van andermans onroerende goederen (Actie van Vredesactie aan het kabinet van de minister van Landsverdediging - Zie ook mondelinge vraag 5-1296) (5-4496)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Pieter De Crem, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging
5-274 COM
p. 33-35 5-274 COM p. 33-35 (PDF)
De vervolging van burgers die wantoestanden aanklagen (5-1701)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1701
De vervroegde invrijheidstelling van gedetineerden (5-6597)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6597
De visie van het Belgische publiek op de Europese Unie (Gebrekkige kennis - Verwachtingen - Scepsis) (5-248)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen en aan de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-29 COM
p. 5-7 5-29 COM p. 5-7 (PDF)
De vluchtelingen in LibiŽ (5-5914)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5914
De voogden voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (Probleem inzake beschikbaarheid) (5-3428)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-229 COM
p. 19-22 5-229 COM p. 19-22 (PDF)
De voordelen van wijkgezondheidscentra en hun uitbreiding (Nood aan stimuli) (5-1386)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-99 COM
p. 38-40 5-99 COM p. 38-40 (PDF)
De voorlopige hechtenis en mogelijke alternatieven (5-5179)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5179
De voorspelling van 50 miljoen klimaatvluchtelingen tegen 2020 (5-593)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
5-44 COM
p. 8-10 5-44 COM p. 8-10 (PDF)
De voorstellen rond veiligheid in recreatieparken (Toegangsverbod voor jongeren die zich misdragen - Identiteitscontrole) (5-853)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-66 COM
p. 24-31 5-66 COM p. 24-31 (PDF)
De vraag of de uitspraken van de vicepremier aangaande de Kamerverkiezingen overeenstemmen met de regeringsstandpunten (Gevolgen van de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde voor de Brusselse Vlamingen) (5-1308)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-140
p. 8-9 5-140 p. 8-9 (PDF)
De vraag om een dreigingsanalyse vanwege Shape naar aanleiding van de opening van een nieuw asielcentrum (in Bergen) (5-515)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-55 COM
p. 8-9 5-55 COM p. 8-9 (PDF)
De vraag om euthanasie van geÔnterneerden (Opvang in gespecialiseerde instellingen in Nederland - Zie ook mondelinge vraag 5-1171) (5-4707)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-284 COM
p. 5-8 5-284 COM p. 5-8 (PDF)
De vraag om euthanasie voor een geÔnterneerde (Problematiek - Overbrenging naar een gespecialiseerde instelling in Nederland - Zie ook vraag om uitleg 5-4707, schriftelijke vragen 5-9003 en 5-9002 en mondelinge vraag 5-791) (5-1171)      
  Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-124
p. 21-24 5-124 p. 21-24 (PDF)
De vraag om schadevergoeding vanwege de Belgische Staat in de dioxinezaak ([Niet] indienen van een officiŽle schadeclaim - Zaak van de vetsmelter die dioxines in de voedselketen bracht) (5-4045)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen en aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-252 COM
p. 9-10 5-252 COM p. 9-10 (PDF)
De vraag van de Italiaanse minister van Buitenlandse zaken om de Navo-acties in LibiŽ te staken (Zin van de anti-Kadhafi bombardementen - Humanitaire hulp) (5-1143)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
5-89 COM
p. 50-52 5-89 COM p. 50-52 (PDF)
De vraag van de Kansspelcommissie om een audit over de belspelletjes uit te voeren (5-7277)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7277
De vraag van het hoofd van het federaal parket om het onderzoek naar seksueel misbruik in de kerk te coŲrdineren (5-1700)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1700
De vrijlating van een drugskoerier (Onaanvaardbaar gedrag van bepaalde onderzoeksrechters - Niet-respecteren van de toegangsprocedure van de gevangenissen - Vrijlating van een drugskoerier die bekend heeft - Slechtwerkend tuchtrecht) (5-435)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-43 COM
p. 19-25 5-43 COM p. 19-25 (PDF)
De waardering van huisartsen (Verloning - Rol in de gezondheidszorg - Terugloop van het aantal) (5-795)      
  Vraag om uitleg van de h