Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-571

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 16 december 2010

aan de minister van Justitie

Gevangenissen - Ge´nterneerden - Psychiatrische behandeling - Zorgteams

strafgevangenis
opname in psychiatrische kliniek
geneeswijze
rechten van de zieke
strafstelsel

Chronologie

16/12/2010 Verzending vraag
1/2/2011 Herkwalificatie

Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-409

Vraag nr. 5-571 d.d. 16 december 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Wie ge´nterneerd wordt, heeft recht op een aangepaste psychiatrische behandeling. Dat is de wet. Ik stelde echter meermaals vast dat dit principe in de realiteit amper wordt toegepast. Door plaatsgebrek belandt een groot deel van de ge´nterneerden in de gevangenis, waar ze op geen of slechts een heel beperkte behandeling kunnen rekenen. Eind december 2009 liep het aantal ge´nterneerden in de Belgische gevangenissen op tot 1094, ruim 10 % van de gevangenisbevolking. Hun leven in de gevangenis betekent vooral het onbestemd wachten tot een geschikte instelling bereid is om hen op te nemen.

De lange opsluiting van een psychiatrisch zieke delinquent, verstoken van therapie, is absoluut geen neutrale periode. Het gebrek aan behandeling heeft bijzonder negatieve gevolgen, niet in het minst voor de slaagkans van (hopelijk) later volgende therapieŰn. Een al bijzonder precaire situatie bij uiterst kwetsbare en soms gevaarlijke mensen verglijdt daardoor verder in een neerwaartse spiraal en legt zware hypotheken op de verhoopte en verwachte re-integratie.

Ik begrijp dat men onlangs is begonnen met een psychiatrische begeleiding door zorgteams. Die zouden zijn samengesteld uit een psychiater, een psycholoog, een maatschappelijk werker, een psychiatrisch verpleegkundige, een ergotherapeut, een opvoeder en een kinesitherapeut.

Hoewel ik er sterk van overtuigd ben dat ge´nterneerden niet in een gevangenis thuishoren, is dit een stap in de goede richting. Toch kreeg ik graag een antwoord op enkele vragen:

1) Hoeveel zorgteams zijn beschikbaar en is dat het geval in alle gevangenissen waar ge´nterneerden zijn opgesloten? Over hoeveel voltijds equivalenten (VTE) per beroepscategorie gaat het hier in totaal? Vindt de minister dat dit genoeg is om een toereikende verzorging te kunnen verstrekken? Is dezelfde verzorging in elke gevangenis gegarandeerd of bestaan er verschillen tussen de gevangenissen? Kan hij dit duiden?

2) Zijn die zorgteams beschikbaar voor de ge´nterneerden die tussen de gewone gevangenen zijn opgesloten? Zo neen, krijgen die gedetineerden enige andere vorm van medische en therapeutische begeleiding? Zo ja, waaruit bestaat de begeleiding en acht hij ze voldoende? Zo neen, waarom niet en plant hij hieromtrent een initiatief?

3) Waarin bestaat het verschil in regime tussen ge´nterneerden en gewone gedetineerden? Waarin bestaat het verschil in regime tussen de ge´nterneerden in psychiatrische afdelingen en gedetineerden die tussen de gewone gevangenispopulatie verblijven? Vindt hij dit onderscheid normaal en plant hij hieromtrent een initiatief?

4) Welke therapieŰn worden aangeboden aan deze patiŰnten? Is er hier een verschil tussen de ge´nterneerden in psychiatrische afdelingen en de gedetineerden die tussen de gewone gevangenispopulatie verblijven? Kan hij dit duiden?

5) Hoe ziet de tijdsindeling eruit voor de ge´nterneerden? Welke ontspanningsmogelijkheden hebben ze? Is er hier een verschil tussen de ge´nterneerden in psychiatrische afdelingen en gedetineerden die tussen de gewone gevangenispopulatie verblijven? Kan hij dit duiden?

6) Hoe worden de personeelsleden (verzorgend personeel, cipiers, ů) die met ge´nterneerden werken, geselecteerd? Hebben deze mensen een bijkomende opleiding gevolgd? Krijgen ze bijkomende opleidingen? Door wie en op welke wijze worden deze personeelsleden geŰvalueerd?

7) Over welke klachtenprocedures beschikken de ge´nterneerden? Worden ze vaak gebruikt? Kan hij mij vertellen welke gevolgen hier tot nu toe aan werden gegeven?

8) Kunnen ge´nterneerden zich ten volle beroepen op hun patiŰntenrechten zoals die zijn opgenomen in de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiŰnt?