Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1708

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 10 maart 2011

aan de minister van Klimaat en Energie

Kerncentrales - Openhouden - Tegenstrijdige uitspraken

kerncentrale
stillegging van een centrale
kernenergie

Chronologie

10/3/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1707

Vraag nr. 5-1708 d.d. 10 maart 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In een recente uitzending van Panorama op de VRT stelde de premier dat alle kerncentrales kunnen openblijven tot 2025, ook diegene die niet werden opgenomen in het zogenaamde herencontract afgesloten in 2009 door de toenmalige eerste minister Herman Van Rompuy en minister Magnette. De minister van Energie reageerde met de stelling dat de regering hierover nog geen beslissing nam en dat hieromtrent best wordt gewacht tot de langetermijnvisie van de Europese Unie over de energiemix na 2025 bekend is.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen.

1. Welk standpunt neemt de federale regering hieromtrent in? Volgt zij de uitspraak van de eerste minister, waarbij alle kerncentrales zullen openblijven tot 2025 of deze van minister Magnette die een beslissing wil uitstellen tot na de langetermijnvisie van de Europese Unie over de energiemix? Kan dit standpunt nu ondubbelzinnig worden gecommuniceerd?

2. Hoe verklaren de ministers hun tegengestelde publieke uitspraken over zulke belangrijke en cruciale zaak?