Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2308

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 10 mei 2011

aan de minister van Klimaat en Energie

Federale Staat, Vlaamse Gewest, Waalse Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Samenwerkingsakkoord - Internationaal milieubeleid - Uitvoering

milieubeleid
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)

Chronologie

10/5/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten

Vraag nr. 5-2308 d.d. 10 mei 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 5 april 1995 sloten de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een samenwerkingsakkoord over het internationaal milieubeleid.

Kan de geachte minister mij een stand van zaken over de uitvoering van dit samenwerkingsakkoord verstrekken, met hierbij onder andere de volgende gegevens:

1) Hoe wordt dit samenwerkingsakkoord aangestuurd, wie zorgt voor de regie? Hoe evalueert de geachte minister de kwaliteit van de synergie? Behoudt dit akkoord de noodzakelijke relevantie?

2) Welke kosten zijn er aan dit samenwerkingsverband verbonden op vlak van personeel, administratieve en technische werkingskosten, investeringen, eventuele subsidies, ? Hoe evolueerden deze kosten jaarlijks sinds 2006? Hoe evalueert en duidt hij deze ontwikkelingen?

3) Tot welke concrete maatregelen, plannen, systemen, , leidde dit samenwerkingsakkoord? Kan hij deze detailleren en evalueren?

4) Vervullen de betrokken partners op een gelijkwaardige wijze hun opdrachten binnen dit samenwerkingsverband, of stelt hij verschillen vast? Zo ja, welke en met welke redenen?

5) Hoe wordt de afbakening van bevoegdheden gerespecteerd in deze samenwerking? Beweegt de federale overheid zich niet oneigenlijk binnen de actieradius van de gewesten?