S. 5-1274 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 2 van de drugswet van 24 februari 1921 met het oog op de invoering van verzwarende omstandigheden in het kader van de handel van hormonale substanties voor menselijk gebruik
Bart Tommelein    Philippe Mahoux    Louis Ide    Jacques Brotchi    Wouter Beke    Francis Delpérée    Bert Anciaux    Martine Taelman    Fabienne Winckel    François Bellot   

doping
verzwarende omstandigheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1274/1 5-1274/1 (PDF) Wetsvoorstel 19/10/2011
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
19/10/2011   Indiening Doc. 5-1274/1 5-1274/1 (PDF)
10/11/2011   Inoverwegingneming
10/11/2011   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
10/11/2011   Verzending naar commissie
26/6/2013   Inschrijving op agenda
26/6/2013   Niet behandeld
3/7/2013   Inschrijving op agenda
3/7/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Inge Faes
3/7/2013   Inleidende uiteenzetting door Yoeri Vastersavendts
3/7/2013   Bespreking
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beëindigd 3/7/2013