Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4641

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 28 december 2011

aan de minister van Justitie

Gevangenis van Aarlen - Gevangenis - Situatie - Bevolking - Aantal cellen

strafgevangenis
gedetineerde
zelfmoord
voorlopige hechtenis

Chronologie

28/12/2011 Verzending vraag
25/9/2013 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2002

Vraag nr. 5-4641 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het gevangeniswezen staat ernstig onder druk. De toestand van vele gevangenissen is meer dan schrijnend, de situatie van vele gevangenen mensonwaardig.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel gedetineerden werden er opgesloten in de gevangenis van Aarlen in 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010? Wat is de situatie vandaag in 2011? Hoe evalueert en duidt de geachte minister deze ontwikkelingen?

2) Hoeveel cellen waren beschikbaar in dezelfde periode? Kan hij eveneens vermelden of het hier gaat om eenpersoonscellen, tweepersoonscellen of driepersoonscellen?

3) Hoeveel zelfmoorden vonden er plaats in 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010?

4) Hoeveel gedetineerden bevonden zich in de gevangenis zonder proces ten gronde? Hoeveel zaten er in voorlopige hechtenis? Graag kreeg ik een overzicht per jaar voor dezelfde periode. Hoe evalueert en duidt hij deze evolutie?

5) Wat was de gemiddelde duur van de voorlopige hechtenis in deze gevangenis in de periode 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010? Is er een verschil merkbaar tussen gedetineerden met of zonder Belgische nationaliteit?

6) Hoeveel cipiers waren er voltijds aanwezig in dezelfde periode? Hoe evalueert en duidt hij deze evolutie?

7) Hoeveel gedetineerden hadden in deze verschillende jaren geen Belgische nationaliteit? Hoeveel gedetineerden hebben vandaag in 2011 geen Belgische nationaliteit? Hoe evalueert en duidt hij deze evolutie?

8) Hoeveel gevangen bevonden zich in deze periodes in de psychiatrische afdeling en in de medische afdeling? Hoeveel cellen waren daar in deze periodes? Hoe evalueert en duidt hij deze evolutie?

Antwoord ontvangen op 25 september 2013 :

Er zijn geen cijfers voor het jaar 2006. 

1) De cijfers voor het aantal opsluitingen van gedetineerden in de gevangenis van Aarlen bedraagt  155 in 2007, 184 in 2008, 210 in 2009, 219 in 2010 en 218 in 2011. Deze cijfers geven de opsluitingen per prioritaire wettelijke situatie (beklaagden, veroordeelden, geïnterneerden en andere) weer. De aanvankelijke instroommodaliteit in een penitentiaire inrichting is de opsluiting. Dat kan het gevolg zijn van de tenuitvoerlegging van een aanhoudingsbevel (beklaagden), een vrijheidsstraf (veroordeelden), een bevel tot internering (geïnterneerden) of andere titels zoals de voorlopige aanhouding van voorwaardelijk in vrijheid gestelde veroordeelden of veroordeelden begeleid in het kader van de probatie. De voormelde cijfers betreffen de aanvankelijke opsluitingen in de inrichtingen waarin de detenties een aanvang namen.     

2) De gemiddelde capaciteit in de gevangenis van Aarlen bedroeg 111 plaatsen in de jaren 2008, 2009, 2010 en 2011. De cijfers voor het jaar 2007 zijn niet beschikbaar. De gemiddelde capaciteit is het gemiddeld aantal plaatsen waarin voorzien is voor de gedetineerden in een bepaalde inrichting.  

3) In de gevangenis van Aarlen was er 1 zelfmoord in 2008 en 1 zelfmoord in 2010. In 2007, 2009 en 2011 waren er geen zelfmoorden. 

4) Van het totaal aantal opgesloten gedetineerden in de gevangenis van Aarlen (zie cijfers vraag 1) waren er in 2007 126 beklaagden, in 2008 116 beklaagden, in 2009 151 beklaagden, in 2010 158 beklaagden en in 2011 156 beklaagden. Beklaagden zijn de verdachten die, in afwachting van een definitieve rechterlijke beslissing, zijn opgesloten.          

5) De gevraagde cijfergegevens zijn niet beschikbaar. 

6) Het aantal voltijds equivalenten voor het technisch en bewakingspersoneel in de gevangenis van Aarlen bedroeg 96,20 in januari 2007, 93,90 in januari 2008, 103,30 in januari 2009, 103,20 in januari 2010 en 105,55 in januari 2011.      

7) De gemiddelde dagelijkse bevolking in de penitentiaire inrichtingen bestond in 2008 voor 57,6 %, in 2009 voor 57,4 %, in 2010 voor 57,3 % en in 2011 voor 55,8 % uit gedetineerden met de Belgische nationaliteit. Er is geen opdeling per inrichting. De cijfers voor 2007 zijn niet beschikbaar.  

8) Er bestaat geen medische afdeling en geen psychiatrische afdeling in de gevangenis van Aarlen.