S. 5-1483 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie over de situatie in SyriŽ
Karl Vanlouwe    Bert Anciaux    Piet De Bruyn    Patrick De Groote   

democratisering
SyriŽ
motie van het Parlement
Arabische Liga
politiek geweld
rechten van de mens
vrijheid van meningsuiting

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1483/1 5-1483/1 (PDF) Voorstel van resolutie 14/2/2012
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
14/2/2012   Indiening Doc. 5-1483/1 5-1483/1 (PDF)
16/2/2012   Inoverwegingneming
16/2/2012   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
16/2/2012   Verzending naar commissie
28/2/2012   Inschrijving op agenda
28/2/2012   Niet behandeld
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd