Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3644

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 7 november 2011

aan de minister van Klimaat en Energie

Overbevolking - Beleid - Onderzoek - Gevolgen voor BelgiŽ - Bevolkingsdichtheid - Normen

overbevolking
bevolkingsdichtheid
bevolkingsaanwas
bevolkingsbeleid
economische planning

Chronologie

7/11/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3643
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4902

Vraag nr. 5-3644 d.d. 7 november 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De mensenbevolking overschreed op 31 oktober 2011 de kaap van de zeven miljard mensen. Verschillende opiniemakers in de wereld uitten daarbij hun bezorgdheid over de overbevolking van de aarde. Beleidsmatig lijkt dit echter geen prioriteit, afgezien van China lijkt het nergens een prioriteit voor beleidsmakers.

Overbevolking wordt uitgelegd als een te grote bevolking in verhouding tot de draagkracht van een gebied. Dit ondermeer op basis van voedselvoorziening of andere belangrijke indicatoren van zoals toegang tot proper water, huisvesting, werkgelegenheid, onderwijs, energie, gezondheidszorg en mobiliteit.

Hierover de volgende vragen:

1) Hoe staat de geachte minister tegen over deze kwestie? Is er vanuit het Belgische beleid aandacht voor deze kwestie? Op welke wijze wordt dit ingevuld? Is BelgiŽ voorstander om deze kwestie meer aan bod te laten komen op de internationale agenda?

2) Gaf hij/zij reeds opdracht tot onderzoek hierover met betrekking tot het Belgische grondgebied? Bestaan er onderzoeken en indicatoren over de draagkracht van BelgiŽ met betrekking tot haar bevolkingsaantal? Op welke wijze wordt er geanticipeerd op de bevolkingsaangroei met betrekking tot de draagkracht van onze voorzieningen?

3) Bestaan er in BelgiŽ normen en of richtlijnen over bevolkingsdichtheid? Acht de geachte minister dit wenselijk?