Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3142

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 29 september 2011

aan de minister van Justitie

Federale Overheidsdienst Justitie - Gerechtelijk apparaat - Informatica - Achterstand - Investeringen

griffies en parketten
judiciŽle rechtspraak
gegevensverwerkende installatie
toepassing van informatica

Chronologie

29/9/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4691

Vraag nr. 5-3142 d.d. 29 september 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het is een voortdurend zich herhalende klacht van vele actoren binnen en buiten justitie dat ons gerechtelijk apparaat worstelt met een pijnlijke achterstand op het vlak van informatisering, zowel qua hardware als qua soft ware.

Al die jaren werden er, als antwoord op de litanie van klachten, jaarlijks heel wat investeringen gedaan in het moderniseren van deze informatica.

Hierover de volgende vragen:

1) Hoeveel, waar en welke investeringen werden er jaarlijks voor de periode 2001 - 2010 gedaan met betrekking tot het actualiseren, vernieuwen, uitbreiden van de informatica binnen justitie? Welke bedrijven kregen deze opdrachten toegewezen, voor welke bedragen en voor welke leveringen (zowel soft- als hardware)? Kan de geachte minister deze gegevens in een overzichtelijke lijst ter beschikking stellen?

2) Hoe werden deze investeringen systematisch geŽvalueerd? Waar liggen de grote successen, waar de grote euvels of teleurstellingen? Op welke argumenten of analyses steunt deze evaluatie?

3) Hoe verklaart hij enerzijds de omvang en aard van de investeringen hieromtrent in het voorbije decennium en anderzijds de voortdurende klachten over een informatiseringachterstand?

4) Waar liggen volgens hem momenteel de meest urgente noden op het vlak van informatisering binnen justitie? Welk beleid en investeringen zijn hieromtrent gepland, wanneer en voor welke bedragen?

5) Op welk moment zal justitie op dermate adequate wijze geÔnformatiseerd zijn dat de voortdurende klachten over achterstanden zullen verstommen?