Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5392

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 1 februari 2012

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Overheidsbedrijven - "Dikke-truiendag" - Organisatie - Uitbreiding

overheidsbedrijf
energiebesparing

Chronologie

1/2/2012Verzending vraag
28/4/2014Einde zittingsperiode

Vraag nr. 5-5392 d.d. 1 februari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op woensdag 16 februari 2011 kende de campagne "dikke-truiendag" een zevende editie in Vlaanderen. Ook in Wallonië en Brussel nemen steeds meer scholen en bedrijven deel aan de 'Journée gros pull'. Deze campagne beoogt sensibilisering voor het belangrijke aandachtspunt van de CO2 uitstoot en de opwarming van de aarde. Daarbij introduceert men heel eenvoudige en beperkte ingrepen die toch een ingrijpend effect kunnen sorteren en zelfs op structurele wijze bijdragen aan de strijd tegen het broeikaseffect en de klimaatsverandering.

Een erg succesvolle strategie binnen de "dikke-truiendag" bestaat erin om gedurende één dag de verwarming ook één graadje minder in te stellen. Deze eenvoudige en beperkte ingreep zorgt voor 7 % minder brandstofverbruik vermindert de CO2-uitstoot ook met 7 %. Het dragen van een iets dikkere trui lost dit comfortprobleempje gemakkelijk op. Uiteraard beoogt de "dikke-truiendag" ook een meer structurele verandering… verbetering. Daartoe kan deze ene dag bijdragen als moment van discussie, reflectie en misschien startpunt van meer duurzame ingrepen.

Hierover de volgende vragen:

1) Onderschrijft de geachte minister de sensibiliserende en ook reële positieve effecten van de organisatie van een "dikke-truiendag"?

2) Is hij bereid om in alle overheidsbedrijven vanaf 2011 ook een "dikke-truiendag" of "Journée gros pull" te organiseren en de betrokken leidinggevenden daartoe de formele opdracht te geven?

3) Is hij bereid om naar aanleiding van de organisatie van de "dikke-truiendag" binnen de verschillende overheidsbedrijven een opdracht te geven om ook meer duurzame voorstellen in dit verband te onderzoeken en hieromtrent concrete voorstellen te formuleren?