Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5555

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 8 februari 2012

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Koudegolf - Sluiting van diensten - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

weer en wind
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
verlet

Chronologie

8/2/2012Verzending vraag
19/9/2012Antwoord

Vraag nr. 5-5555 d.d. 8 februari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het arbeidsreglement stipuleert dat als werknemers in te koude omstandigheden moeten werken, de werkzaamheden worden opgeschort. Deze regels, die ook gelden voor (werknemers van) overheidsbedrijven, zijn uiteraard aangepast aan het soort werkzaamheden, onder andere outdoor/indoor en de mate waarin fysieke inspanningen worden gevraagd.

Hierover de volgende vragen:

1) Werden bepaalde diensten van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen tijdens de recente koudegolf (begin februari 2012)  gesloten omdat de werkplaatsen (ateliers, bureaus…) niet voldoende konden worden verwarmd? Zo ja, welke diensten en met welke gevolgen voor de publieke dienstverlening?

2) In voorkomend geval, waarom kon de koude - die over de jaren genomen niet echt uitzonderlijk is - niet voldoende worden voorzien, zodat de dienst gewaarborgd bleef?

3) In voorkomend geval, hoeveel werknemers werden door de omstandigheden technisch werkloos en voor welk totaal aantal arbeidsdagen?

4) In voorkomend geval, welke schade - uitgedrukt in euro - veroorzaakten die onvoorziene sluitingen?

Antwoord ontvangen op 19 september 2012 :

De Centra voor Bestuursgeneeskunde te Namen en Brussel en De Kas der Geneeskundige Verzorging hadden door een technisch defect aan de verwarmingsinstallatie en aan het elektriciteitsnet zeer tijdelijk te kampen met onvoldoende verwarming. De betrokken personeelsleden hadden een dienstvrijstelling. Het gaat om het equivalent van 36 dagprestaties die niet verzekerd konden worden.