Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3316

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 30 september 2011

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Bpost - Ziekte - Ontslagen - Werkongevallen

postdienst
ontslag
ziekteverlof
arbeidsongeval

Chronologie

30/9/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4747

Vraag nr. 5-3316 d.d. 30 september 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Volgens de vakbonden kregen meer dan 400 mensen hun ontslag bij Bpost, omdat ze te vaak ziek waren en dus niet konden werken. Daarbij zouden ook mensen horen die het slachtoffer waren van een arbeidsongeval. Men citeert de illustratie van een postbode die een val maakte met zijn bromfiets, een been brak en later wegens ziekte werd ontslagen.

Hierover de volgende vragen:

1) Snijdt de kritiek van de vakbonden op het hoge en stijgend aantal ontslagen bij Bpost omwille van ziekteverzuim hout? In welke mate hebben de vakbonden gelijk bij de analyse dat de ontslagen vaak dubieus zijn? Over welke argumenten en feiten beschikt de minister om deze kritiek te counteren? Zo deze kritiek wel waarheid bevat, hoe zal de minister hieraan gevolg geven?

2) Hoe evalueert en apprecieert de minister de kritiek van de vakbonden over de vele ontslagen van mensen omwille van ziekteverzuim, terwijl ze slachtoffers van een arbeidsongeval waren? Over welke argumenten en feiten beschikt de minister om deze kritiek te counteren? Zo deze kritiek wel waarheid bevat, hoe zal de minister hieraan gevolg geven?