Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3094

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 19 september 2011

aan de minister van Justitie

Gerechtsgebouw Sint-Niklaas - Renovatie - Problemen met het meubilair

openbaar gebouw
Regie der Gebouwen
stadsvernieuwing
meubelindustrie
levering

Chronologie

19/9/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4688

Vraag nr. 5-3094 d.d. 19 september 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Normaliter zou het nieuwe gerechtsgebouw van Sint-Niklaas op 1 september 2011 plechtig openen. Dit bleek hoogstnoodzakelijk, gezien de bedenkelijke toestand van het huidige gebouw. Maar het gebouw kon niet in gebruik worden genomen omdat er geen meubelen werden geleverd. Nochtans - zou getuigde de hoofdgriffier - was dit meubilair beloofd tegen 1 januari 2011. Daarom verstuurde de rechtbank al 2 200 dagvaardingen met het nieuwe adres. Beklaagden die zich aan het nieuwe adres aanmelden kunnen niet worden geholpen. Op 1 september werden immers acht bureaustoelen en twee kapstokken geleverd ruim onvoldoende om recht te spreken. In sommige gevallen kan deze gang van zaken de juridische afhandeling hypothekeren, want een dagvaarding moet helemaal correct zijn, dit op straffe van nietigheid.

Bij het zoeken naar de oorzaak van deze euvels, verwijst de minister naar de Regie der Gebouwen. Deze verweert zich, want het blijkt dat de Regie bij een nieuwbouw wel maar bij een renovatie niet verantwoordelijk is voor het meubilair. Ook de hoofdgriffier beaamt formeel dat in dit geval Justitie voor de meubelen zou zorgen. Uiteindelijk blijkt ook een kink in de kabel van de toepassing van de wet op de overheidsopdrachten parten te spelen.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Beaamt de minister dat in dit geval Justitie verantwoordelijk was voor de levering van het meubilair voor het gerenoveerde gerechtsgebouw van Sint-Niklaas?

2) Hoe verklaart de minister een achterstand van acht maanden bij deze leveringen? Wie kan hiervoor verantwoordelijk worden gesteld? Hoe zal de minister deze onaanvaardbare gang van zaken onderzoeken en de schuldigen straffen?

3) Hoe schat de minister de mogelijke juridische gevolgen in van de 2 200 dagvaardingen die een fout adres bevatten?

4) Wanneer zal het gerenoveerde gerechtsgebouw van Sint-Niklaas helemaal operationeel zijn, omdat al het meubilair zal geleverd zijn?

5) Hoe zal de minister vergelijkbare euvel voorkomen?