Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3488

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 17 oktober 2011

aan de minister van Justitie

Beveren - Nieuwe gevangenis - Bouw - Vertraging - Schadeclaims

strafgevangenis
Regie der Gebouwen
gebouw
openbare werken

Chronologie

17/10/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4698

Vraag nr. 5-3488 d.d. 17 oktober 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De nieuwe gevangenis van Beveren is gepland op een plaats die door diverse actiegroepen wordt bestemd voor het zogenaamde "Meccanotracé", als alternatief voor het "Bam-tracé" in Antwerpen. Als de bouw wordt ingezet, betekent dit een onmogelijkheid voor het Meccanotracé. Vandaar dat de actiegroepen, naast stRaten-generaal ook Ademloos, ABLLO en Natuurpunt Wal, een aantal rechtszaken inzetten om deze bouw te vertragen en dat daardoor hun alternatief nog kansen behoudt.

Al eerder bevroeg ik de geachte minister over de vertraging bij de bouw van andere gevangenissen, onder andere over mogelijke schadeclaims door deze vertragingen.

Hierover de volgende vragen:

1) Beaamt de geachte minister dat de bouw van de nieuwe gevangenis in Beveren een vertraging zal oplopen omwille rechtszaken van diverse actiegroepen met betrekking tot een alternatief tracé voor de verkeersafhandeling rond Antwerpen?

2) Houden de contracten en dergelijke meer hieromtrent rekening met deze vertragingen, zal de staat eventuele schadeclaims ontwijken door een vooruitziende aanpak?

3) Kan hij inschatten wanneer de bouw van de gevangenis in Beveren effectief zal beginnen… en worden afgewerkt?

4) Welke consequenties voor andere gevangenissen betekent deze vertraging?