S. 5-1027 Dossierfiche                  

Herziening van artikel 123, ß 2, van de Grondwet (Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010)
Louis Siquet    Muriel Targnion    Bert Anciaux    Richard Miller    Claudia Niessen   

herziening van de grondwet
bevoegdheidsoverdracht
regionaal parlement
Duitstalige Gemeenschap
regering
institutionele hervorming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1027/1 5-1027/1 (PDF) Herziening van de grondwet 12/5/2011
5-1027/2 5-1027/2 (PDF) Verslag namens de commissie 19/11/2013
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/5/2011   Indiening Doc. 5-1027/1 5-1027/1 (PDF)
19/5/2011   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
19/5/2011   Verzending naar commissie
26/3/2013   Inschrijving op agenda
26/3/2013   Zal worden ingetrokken
21/11/2013   Intrekking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Ingetrokken 21/11/2013
[S1] Behandeling door Senaat
Ingetrokken 21/11/2013
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 26/3/2013

Kruispuntbank van de wetgeving