S. 5-1109 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie met betrekking tot de erkenning van de Palestijnse staat in september 2011
Marie Arena    Bert Anciaux    Hassan Bousetta    Caroline Désir    Ahmed Laaouej    Philippe Mahoux    Philippe Moureaux    Fatiha Saďdi    Olga Zrihen   

motie van het Parlement
erkenning van een staat
staatsopbouw
Palestijnse kwestie
nationale onafhankelijkheid
Palestina
Israël

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1109/1 5-1109/1 (PDF) Voorstel van resolutie 22/6/2011
5-1109/2 5-1109/2 (PDF) Amendementen 5/7/2011
5-1109/3 5-1109/3 (PDF) Verslag namens de commissie 12/7/2011
5-1109/4 5-1109/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 12/7/2011
5-1109/5 5-1109/5 (PDF) Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag 14/7/2011
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
15/6/2011   Indiening Doc. 5-1109/1 5-1109/1 (PDF)
23/6/2011   Inoverwegingneming
23/6/2011   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
13/7/2011   Inschrijving op agenda
14/7/2011   Algemene bespreking Hand. 5-30 Hand. 5-30 (PDF)
14/7/2011   Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 5-1109/5 5-1109/5 (PDF)
14/7/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+43/-0/o11) Hand. 5-30 Hand. 5-30 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
23/6/2011   Verzending naar commissie
29/6/2011   Inschrijving op agenda
29/6/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Piet De Bruyn, Patrick De Groote
29/6/2011   Uitgesteld
5/7/2011   Inschrijving op agenda
5/7/2011   Bespreking
5/7/2011   Stemming over het geheel: geamendeerd (+11/-1/o3)
5/7/2011   Aanneming na amendering
12/7/2011   Inschrijving op agenda
12/7/2011   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 5-1109/3 5-1109/3 (PDF)
12/7/2011   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 5-1109/4 5-1109/4 (PDF)
14/7/2011   Mededeling aan bestemmeling(en)
eerste minister en vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 14/7/2011
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 29/6/2011, 5/7/2011, 12/7/2011