Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4713

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 28 december 2011

aan de minister van Justitie

Gevangenissen - BelgiŽ - Moslimextremisme - Definitie - Onderzoek - Aanpak

strafgevangenis
gedetineerde
islam
religieus conservatisme
extremisme
radicalisering

Chronologie

28/12/2011 Verzending vraag
24/7/2013 Rappel
13/12/2013 Herkwalificatie
6/1/2014 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3821
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4508

Vraag nr. 5-4713 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De minister bevestigde in de Kamer het fenomeen van een stijgend moslimextremisme in de Belgische gevangenissen. Hij wees op een internationale trend. Hij illustreerde dit door te verwijzen naar gezamenlijke bidmomenten, waarbij moslim dit "provocerend" zouden doen. De woordvoerder van het ministerie vermeldde, weliswaar in grote vaagheid, een gezamenlijke aanpak van de gevangenissen. De minister kondigde eveneens een onderzoek aan.

Hierover de volgende vragen:

1) Waarom gewaagt de geachte minister van "stijgend moslimextremisme"? Wat is moslimextremisme en hoe uit dit zich in gevangenissen, en wat betekent "stijgend"? Welke cijfers wijzen dit uit, met welk tijdstip vergelijkt hij? Beschikt hij hieromtrent over wetenschappelijk onderzoeksmateriaal of baseert hij zich op perceptie en intuÔtieve analyses? Wie heeft hem hierover gebriefd?

2) Hoe definieert hij "provocerend" bidden, zoals hij dat vermeldde in verband met moslimextremisme?

3) Op welke wijze zullen de gevangenisdirecties gezamenlijk het gestelde probleem van moslimextremisme concreet aanpakken ? Hoe verklaart en motiveert de geachte minister dat de woordvoerder van het ministerie hierover bewust in vage termen communiceerde? Gaat het over een geheime strategie, of was er nog geen strategie of bevat deze strategie te gevoelige elementen voor publieke communicatie?

4) Kan hij details verstrekken over het onderzoek dat hij hieromtrent zal initiŽren? Kan hij ons het lastenboek voor dit onderzoek (waarin opdracht, doelstellingen, termijn enz.) bezorgen?

Antwoord ontvangen op 6 januari 2014 :

Ik kan geen uitspraken doen over de uitlatingen van mijn voorganger.