S. 5-1252 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de gewelddadige onderdrukking van de Syrische bevolking
Nele Lijnen    Olga Zrihen    Sabine de Bethune    Dominique Tilmans    Bert Anciaux   

democratisering
politieke oppositie
SyriŽ
motie van het Parlement
recht tot betogen
internationale sanctie
politiek geweld
rechten van de mens

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1252/1 5-1252/1 (PDF) Voorstel van resolutie 11/10/2011
5-1252/2 5-1252/2 (PDF) Amendementen 29/2/2012
5-1252/3 5-1252/3 (PDF) Verslag namens de commissie 6/3/2012
5-1252/4 5-1252/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 7/3/2012
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
11/10/2011   Indiening Doc. 5-1252/1 5-1252/1 (PDF)
11/10/2011   Inoverwegingneming
11/10/2011   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
1/3/2012   Inschrijving op agenda
8/3/2012   Algemene bespreking Hand. 5-50 Hand. 5-50 (PDF)
8/3/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+59/-0/o0) Hand. 5-50 Hand. 5-50 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
11/10/2011   Verzending naar commissie
28/2/2012   Inschrijving op agenda
28/2/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Piet De Bruyn, Rik Torfs
28/2/2012   Bespreking
29/2/2012   Inschrijving op agenda
29/2/2012   Bespreking
6/3/2012   Inschrijving op agenda
6/3/2012   Uitgesteld
7/3/2012   Inschrijving op agenda
7/3/2012   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o0)
7/3/2012   Aanneming na amendering
7/3/2012   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 5-1252/3 5-1252/3 (PDF)
7/3/2012   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 5-1252/4 5-1252/4 (PDF)
11/10/2011   Mededeling aan bestemmeling(en)
aan de eerste minister en aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 8/3/2012
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 28/2/2012, 29/2/2012, 7/3/2012