Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3742

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 17 november 2011

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Vertragingen - Incidenten - Reizigersinformatie - Snelle en betere communicatie

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
consumentenvoorlichting
vervoersduur

Chronologie

17/11/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4756

Vraag nr. 5-3742 d.d. 17 november 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het hoofd van de directie Reizigers van de NMBS beloofde in de media een "gecentraliseerd sofwaresysteem" dat iedereen, ook de treinbegeleiders, in staat zal stellen om heel direct over problemen te worden ge´nformeerd. In nieuwe treinen zullen flatscreens die informatie verspreiden en daarbij ook meteen de nieuwe tijdsperspectieven melden. Treinbegeleiders zullen ook bijscholing krijgen om accuraat te kunnen communiceren bij problemen. "Als een trein stil staat, krijgt u voortaan binnen de drie minuten informatie", zo klonk de welluidende en hoopvolle boodschap.

Hierover de volgende vragen:

1) Bevestigt de minister dat de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) de informatieverstrekking aan reizigers bij problemen drastisch zal verbeteren?

2) Wanneer zullen de aangekondigde maatregelen, onder meer het gecentraliseerde softwaresysteem, de berichtgeving aan treinbegeleiders via hun draagbare computer, de flatscreens in treinen en de vorming concreet worden uitgevoerd?

3) Vanaf wanneer zullen de reizigers drie minuten na de onvoorziene stilstand van een trein over de oorzaak en de gevolgen in tijd en ruimte worden ge´nformeerd?