Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4724

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 28 december 2011

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Federale overheidsbedrijven - Werknemers - Pensioenleeftijd - Verhoging

ambtenaar
overheidsbedrijf
pensioenvoorwaarden
pensioenregeling

Chronologie

28/12/2011Verzending vraag
28/4/2014Einde zittingsperiode

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1850

Vraag nr. 5-4724 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Alle internationale vergelijkingen geven aan dat de Belg relatief vroeg op pensioen gaat. Bij remedies voor de financieringsproblemen van sociale zekerheid en pensioenen klinkt daarom altijd de roep om langer te werken. Daarbij flirten velen met het voorstel om de pensioenleeftijd te verhogen en / of om de huidige werknemers minder vroeg op pensioen te laten vertrekken. Deze remedies gelden voor zowel de privésector als de overheid en de overheidsbedrijven.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Op welke leeftijd gaat de gemiddelde werknemer van een overheidsbedrijf op pensioen? Hoe evolueerde deze gemiddelde leeftijd in de periode van 2001 tot 2010? Hoe evalueert en duidt de geachte minister deze evolutie?

2) Hoe verschilt deze gemiddelde leeftijd per overheidsbedrijf? Zijn er aanwijsbare verklaringen voor deze variaties?

3) In welke mate en hoe varieert deze gemiddelde leeftijd afhankelijk van het geslacht, het niveau (en de woonplaats (gewest) van deze werknemers van overheidsbedrijven?

4) In welke mate verschilt de gemiddelde pensioenleeftijd bij werknemers van federale overheidsbedrijven met deze van federale ambtenaren en van werknemers in de privésector? Waarom verschilt deze gemiddelde pensioenleeftijd?

5) Wordteen specifiek beleid gevoerd om deze leeftijd te verhogen? Zo ja, met welke instrumenten? Zo niet, waarom is dit geen belangrijk aandachtspunt?