Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2631

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 23 juni 2011

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Belang van zonne-energie - Bestaande investeringen - Kosten-batenanalyse

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
vervoer per spoor
zonne-energie
kosten-batenanalyse

Chronologie

23/6/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4740

Vraag nr. 5-2631 d.d. 23 juni 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op het traject tussen Antwerpen en Amsterdam rijdt de trein doorheen een constructie die 16 000 zonnepanelen draagt. Deze verzorgen op jaarbasis ongeveer 3 300 kilowattuur (KWh) aan elektriciteit, het equivalent om een dag alle 4 000 elektrische treinen, van energie te voorzien. De constructie kostte de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) bijna 16 miljoen euro.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Binnen welk businessplan en een kosten-batenanalyse past de investering van deze 16 miljoen euro? Op welke termijn zal deze investering zichzelf en het onderhoud ervan terug betalen en wanneer zullen deze zonnepanelen winst voor de NMBS opleveren?

2) Welke andere investeringen in alternatieve energie (zon, wind, ) voorziet de NMBS nog: waar, welke, wanneer en met welk businessplan en kosten-batenanalyse?