Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4746

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 28 december 2011

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Bpost - Hervorming van het beroep van postbode - Fysiek gevolgen - Onderzoek naar de fysieke grenzen van postbodes

postdienst
arbeidsvoorwaarden

Chronologie

28/12/2011Verzending vraag
28/4/2014Einde zittingsperiode

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3066

Vraag nr. 5-4746 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Een reorganisatie bij Bpost zal de invulling van het beroep van postbode drastisch wijzigen. Waar postbodes vandaag meestal een deel van hun werkdag besteden aan het sorteren van de post alvorens deze te bedelen, zou de sortering straks niet meer tot hun takenpakket behoren. Daardoor worden zij geacht om gedurende bijna acht uren per dag post te bedelen. Dit vergt veel meer fysieke inspanningen. Om deze fysieke lasten te meten werd een wetenschappelijk onderzoek ter zake gelast, ten einde onder andere cardiovasculair maar ook respiratoir te meten en daarna te weten.

Hierover de volgende vragen:

1) Wie gaf opdracht tot dit specifieke wetenschappelijk onderzoek, met welke concrete onderzoeksvragen? Wanneer zullen de resultaten bekend zijn, wie zal deze interpreteren? Kan de geachte minister ons waarborgen dat we de resultaten en de verschillende interpretaties daarvan zullen ontvangen van zodra ze beschikbaar zijn? Of zullen deze onderzoeksresultaten niet publiek worden behandeld?

2) Werd bij de beslissing tot een reorganisatie van de postbedeling bij voorbaat gedacht over de gevolgen (onder andere fysiek) voor de postbodes? Hoe komt het dat dit onderzoek pas start nadat de beslissing al werd genomen? Komen dit onderzoek en dus ook de mogelijke gevolgtrekkingen niet hopeloos na te feiten? In welke mate kan zij waarborgen dat indien de resultaten uitwijzen dat deze nieuwe aanpak fysiek onhoudbaar blijkt, de maatregelen zullen worden aangepast? Liggen er daartoe al scenario's klaar?

3) Hanteert zij een scenario dat ervan uitgaat dat postbodes enkel mensen met een quasi perfecte fysieke conditie moeten zijn? Kan men deze verwachting in de praktijk wel toepassen, zullen er voldoende kandidaten zijn? Hoe zal Bpost omgaan met ouder wordende postbodes die hun fysieke paraatheid zien slinken? Hoe zal Bpost omgaan met de huidige postbodes die niet aan de fysieke voorwaarden zullen en kunnen voldoen? Hanteert Bpost hieromtrent een scenario dat ervan uitgaat dat de job als postbode enkel door deeltijdse mensen kan worden ingevuld?

4) Vindt zij de wijze waarop Bpost met de hervormingen omgaat en hierbij een functieprofiel hanteert van een bijna supermens, een verdedigbare aanpak? Met welke argumenten onderschrijft zij deze beleidskeuzes?