Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1993

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 6 april 2011

aan de minister van Justitie

Gevangenis van Brugge - Situatie - Bevolking - Aantal cellen

strafgevangenis
gedetineerde
zelfmoord
voorlopige hechtenis

Chronologie

6/4/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4635

Vraag nr. 5-1993 d.d. 6 april 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het gevangeniswezen staat ernstig onder druk. De toestand van vele gevangenissen is meer dan schrijnend, de situatie van vele gevangenen mensonwaardig.

Graag kreeg ik antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel gedetineerden werden er opgesloten in de gevangenis van Brugge in 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010? Wat is de situatie vandaag in 2011?

2) Hoeveel cellen waren beschikbaar in dezelfde periode? Kan de geachte minister eveneens vermelden of het hier gaat om eenpersoonscellen, tweepersoonscellen of driepersoonscellen?

3) Hoeveel zelfmoorden vonden er plaats in 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010?

4) Hoeveel gedetineerden bevonden zich in de gevangenis zonder proces ten gronde? Hoeveel zaten er in voorlopige hechtenis? Graag kreeg ik een overzicht per jaar voor dezelfde periode. Hoe evalueert en duidt hij deze evolutie?

5) Wat was de gemiddelde duur van de voorlopige hechtenis in deze gevangenis in de periode 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010? Is er een verschil merkbaar tussen gedetineerden met of zonder Belgische nationaliteit?

6) Hoeveel cipiers waren er voltijds aanwezig in dezelfde periode? Hoe evalueert en duidt hij deze evolutie?

7) Hoeveel gedetineerden hadden in deze verschillende jaren geen Belgische nationaliteit? Hoeveel gedetineerden hebben vandaag in 2011 geen Belgische nationaliteit? Hoe evalueert en duidt hij deze evolutie?

8) Hoeveel gevangen bevonden zich in deze periodes in de psychiatrische afdeling en in de medische afdeling? Hoeveel cellen waren daar in deze periodes? Hoe evalueert en duidt hij deze evolutie?