Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4748

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 28 december 2011

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Antwerpen - Centraal Station - Tentoonstellingen - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
spoorwegstation
culturele manifestatie

Chronologie

28/12/2011Verzending vraag
20/3/2012Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3317

Vraag nr. 5-4748 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Recent berichtten de media over een fout gelopen afspraak rond een tentoonstelling van Evy Raes in Antwerpen Centraal. Omwille een misverstand, zo stelde de NMBS Holding, werd deze tentoonstelling een week te vroeg opzij gezet en vervangen door reclame voor Nokia en de stad Luik.

Uit de communicatie rond dit voorval blijkt dat de NMBS op regelmatige wijze aan kunstenaars de kans biedt om in de prachtige hal tentoon te stellen. Deze kansen worden gratis aangeboden. Het hoeft weinig betoog dat dit initiatief alle lof verdient en zelfs als voorbeeld kan gelden voor vele andere openbare gebouwen.

Hierover de volgende vragen:

1) In welke stations biedt de NMBS aan kunstenaars de kans om hun werk tentoon te stellen?

2) Kan de geachte minister een overzicht bieden van welke kunstenaar zich de voorbije jaren mochten tonen in stationsgebouwen?

3) Hoe werkt dit systeem concreet: wie mag kandideren, wie selecteert, wie bepaalt de kalender, enz.? Hoe wordt dit systeem bekend gemaakt?

4) Laat de NMBS zich hierbij adviseren door experts? Zo ja, welke, waarom deze en hoe geschiedt deze advisering concreet?

5) Welk systeem hanteert de NMBS om commerciŽle boodschappen (bijvoorbeeld Nokia of stad Luik) een opvallende plaats te bieden in een stationsgebouw? Welke tarieven en waarom, hoe verloopt de aanvraag, de toewijzing? Zijn er ethische, esthetische, communicatieve en andere regels?

Antwoord ontvangen op 20 maart 2012 :

1.  De aantrekkingskracht van de stations neemt stelselmatig toe. De rol van de stations evolueerde van een plek waar je komt om de trein te nemen naar een heuse ontmoetingsplek die deel uitmaakt van het bruisende stadsleven. De aanvragen voor culturele en andere projecten in de stations zijn de laatste jaren sterk gestegen. De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen(NMBS)-Holding moedigt dit sterk aan, zoals blijkt uit de slogan “het Station leeft”  

Kunstenaars kunnen in principe hun werk in alle stations tentoonstellen, maar meestal is de belangstelling het grootst voor de meest drukbezochte stations.  

2.  Het aantal toegestane kunstprojecten is groot. De NMBS-Holding beperkt zich tot de lijst voor 2011 om een beeld te schetsen van de diversiteit van de aanvragen. 

Antwerpen-Centraal

-       Egg Kunstproject met Saskia De Coster (7 maart tot en met 13 maart)

-       Art in All of Us met foto’s van Anthony Asael en Stéphanie Rabemiafara (15 maart maart tot en met 8mei)

-       onthulling gedicht “Bericht aan de reiziger”, Jan Van Nijlen met Brigitte Raskin (18 maart)

-       “Black Box/ Camera obscura” afstudeerproject studenten van Sint Lukas Brussel installeerden als afstudeerproject een kleine donkere kamer (4x5m) installeren in de stationshal. Ze vatten dit op als een esthetisch verzorgd kunstproject waarbij met een grote camera obscura de gespiegelde projectie van de buitenwereld (= de stationshal) werd gecreëerd (30 maart tot 7 april)

-       breakdance (1 april en 08 april)

-       Stichting Lezen (23 april)

-       tentoonstelling op fotobanieren, fotografe Mieke Wijnen (11 april tot en met 25 april)

-        “Face on” met projecties van graphics (lichtbeelden) op de gevel van het station, in het kader van Antwerpen Europese Jongerenhoofdstad (15 april tot 27 oktober 10)

-       concert met zeeschelpen als muziekinstrumenten (8 mei)

-       Koninklijk Mannenkoor Gruno Groningen in stationshal (monumentale trap) met 55 a capella zangers (12 mei)

-       Kunstwerk “Transfer” van het Nederlands Atelier HSL (15 augustus tot 31 oktober)

-       Vlaamse interieurs Evy Raes (18 september tot 02 oktober)

-       Duits koor brengt een a capella optreden op de monumentale trap in de stationshal van Antwerpen-Centraal (03 oktober)

-       Fototentoonstelling laureaten Europa Nostra in Antwerpen-Centraal (21 tot 30 oktober) 

Boechout

-       Bouchoutse Lente: conceptuele kunst op zijgevel stationsgevel Boechout: beeldende kunsten van Bram Kingsbergen, Jan Bosschaerts, François Blommaerts, Jan Muskee en conceptuele kunsttaal van David De Pooter (9 mei tot 29 mei) 

Brugge

-       Vlaamse interieurs Evy Raes (30 oktober tot 13 november).  

Brussel-Centraal

-       Mathilde Renault (27 mei, 30 mei, 1 juni, 3 juni, 4 juni, 6 juni, 7 juni)

-       video-projectie Nicolas Provost in de hal van het station in het kader van de tentoonstelling “Moving Stories”, opgezet door de VZW Cimatics, met aan het hoofd Nicolas Wierinck (2 augustus tot 11 september)

-       Klara Festival met percussiegroep Bagadski (1 september)

-       een jazzoptreden van Frank Vaganée, georganiseerd door vtbKultuur in het kader van Art@Noen (22 september)

-       Lezing door Luckas Van der Taelen, muzikale begeleiding Kloot Per W (20 oktober) 

Brussel-Congres

-       Brussels Eye (30 juni tot 30 augustus)

-       Soirée Flash Cocotte (10 september 2011)

-       Chambre d’Ecoute (14 september)

-       Esthse muzikale avond (23 september)

-       Vertoning kortfilm “Bloody Eyes” van Joachim Olender (5 oktober) 

Brussel-Zuid

-       Mathilde Renault (26 mei)

-       TodaysArts: internationaal kunstfestival rond audiovisuele kunstwerken (Cimatics)  (30 september tot 2 oktober)

-       Video Art Cube (01 augustus tot 25 september)

-       'Decostation': kunstwerken rondom het station van onder andere Anna Touvron en het collectief LUndessens. 

Charleroi

-       Coeur de ville, ville (juni tot oktober 2011)

-       Jeunes (oktober tot november 2011) 

Gent-Sint-Pieters

-       Mathilde Renault (16 mei)

-       Vlaamse interieurs Evy Raes (2 oktober tot 16 oktober) 

Liège-Guillemins

-       Tentoonstelling “Le labo des mystères” (28 september tot 14 oktober)

-       Street dance show (8 oktober

Mechelen

-       Festival van Vlaanderen (6 april)

-       Vlaamse interieurs Evy Raes (16 oktober tot 30 oktober)  

Mechelen-Nekkerspoel: videokunstproject in het kader van Contour 2011, 5e Biennale voor Bewegend Beeld, een kunstproject dat in de stad plaatsvindt. Kunstwerken van Anne-Mie Van Kerckhoven, Jennifer West en Dennis Tyfus (27 augustus tot 30 oktober) 

Namur

- Tentoonstelling met diverse Waalse kunstenaars (8 oktober en 9 oktober) 

3.   4. en 5. Alle aanvragen worden gecentraliseerd bij de districtsdirectie (regionale vragen) of de communicatiedienst van de NMBS-Holding in Brussel (nationaal).  

Er wordt dan advies ingewonnen bij de verschillende betrokken diensten (stationsverantwoordelijken, veiligheidsdienst, NMBS, Infrabel). Er worden gewoonlijk geen adviezen gevraagd aan experts. Dit zou het proces vertragen en de kosten verhogen. Een uitzondering hierop is Antwerpen, waar het aantal aanvragen het hoogst ligt. Hier wordt wel regelmatig (gratis) advies gevraagd aan de conservator van Middelheim over het organiseren van manifestaties in het monumentale gebouw.  

De aanvraag en het onderwerp van de actie moeten voldoen aan volgende criteria :

De aanvraag die het eerst binnenkomt, krijgt voorrang, voor zover dit niet in conflict komt met andere eerder geplande evenementen, of eigen activiteiten.

De eindbeslissing wordt genomen bij de centrale communicatiedienst, rekening houdend met de criteria en adviezen. Op die manier wordt gewaakt over of gestreefd naar gelijkluidendheid en logica in de beslissingen.  

Alle personeelsleden zijn geïnformeerd over deze procedure en kunnen doorver­wijzen naar de communicatiedienst of de districtsdirectie. De procedure wordt ook bekendgemaakt via de website www.hetstation.be, waar ook de contactgegevens van de bevoegde personeelsleden te vinden zijn. 

Wat betreft de commerciële acties, die worden volledig beheerd (van aanvraag, bestelling tot plaatsing en facturatie) door Publifer. Deze dochteronderneming van de NMBS-Holding heeft het alleenrecht op de verkoop van publicitaire ruimte/uitingen in de stations (affichering, sampling, enz.). Per station zijn er ook bijkomende plaatsen bepaald voor commerciële (betalende) acties. Hiervoor werd rekening gehouden met beschikbare ruimte en vlotte doorstroming van de klanten. In geval van twijfel legt Publifer de aanvraag voor aan de centrale communicatiedienst.