S. 5-1216 Dossierfiche K. 53-2818

Wetsontwerp houdende bestraffing van de exploitatie van bedelarij en van prostitutie, mensenhandel en mensensmokkel in verhouding tot het aantal slachtoffers
Bert Anciaux   

bedelarij
strafrecht
strafsanctie
mensenhandel
geldboete

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1216/1 5-1216/1 (PDF) Wetsvoorstel 12/9/2011
5-1216/2 5-1216/2 (PDF) Amendementen 23/4/2013
5-1216/3 5-1216/3 (PDF) Verslag namens de commissie 30/4/2013
5-1216/4 5-1216/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 30/4/2013
5-1216/5 5-1216/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 16/5/2013
K. 53-2818/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 17/5/2013
K. 53-2818/2 Verslag namens de commissie 5/6/2013
K. 53-2818/3 Tekst verbeterd door de commissie 5/6/2013
K. 53-2818/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 13/6/2013
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/9/2011   Indiening Doc. 5-1216/1 5-1216/1 (PDF)
11/10/2011   Inoverwegingneming
11/10/2011   Verzending naar commissie: Justitie
3/5/2012   Verzending naar een andere commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
6/5/2013   Algemene bespreking
8/5/2013   Inschrijving op agenda
8/5/2013   Artikelsgewijze bespreking
16/5/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+61/-0/o0) Hand. 5-102 Hand. 5-102 (PDF)
Doc. 5-1216/5 5-1216/5 (PDF)
  Commissie: Justitie
11/10/2011   Verzending naar commissie
3/5/2012   Herverzending naar een andere commissie
3/5/2012   Verzending naar een andere commissie
27/11/2012   Inschrijving op agenda
27/11/2012   Regeling der werkzaamheden
11/12/2012   Inschrijving op agenda
11/12/2012   Uitgesteld
8/1/2013   Inschrijving op agenda
8/1/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Sabine Vermeulen
8/1/2013   Inleidende uiteenzetting door Dalila Douifi
8/1/2013   Bespreking
5/2/2013   Inschrijving op agenda
5/2/2013   Uitgesteld
23/4/2013   Inschrijving op agenda
23/4/2013   Gedachtewisseling
Mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
23/4/2013   Regeling der werkzaamheden
30/4/2013   Inschrijving op agenda
30/4/2013   Bespreking
30/4/2013   Stemming over het geheel: geamendeerd (+13/-0/o0)
30/4/2013   Aanneming na amendering
30/4/2013   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
16/5/2013   Overzending Doc. K. 53-2818/1
5/6/2013   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-2818/2
12/6/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 147, p. 22-25
13/6/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 148, p. 94
Doc. K. 53-2818/4
13/6/2013   Aanneming zonder amendering
13/6/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
24/6/2013   Bekrachtiging en afkondiging
23/7/2013   Bekendmaking (45881-45883)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 6/5/2013, 8/5/2013, 16/5/2013
Commissie: Justitie
Opnieuw verzonden  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Geamendeerd 27/11/2012, 8/1/2013, 23/4/2013, 30/4/2013
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 12/6/2013, 13/6/2013
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 17/5/2013 60 15/7/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
24/6/2013 23/7/2013, blz 45881-45883