Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4646

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 28 december 2011

aan de minister van Justitie

Gevangenissen - Beroepsopleidingen of bijscholing - Aantal deelnemers

strafgevangenis
gedetineerde
reclassering
beroepsonderwijs
beroepsopleiding
diploma

Chronologie

28/12/2011 Verzending vraag
13/11/2012 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2075

Vraag nr. 5-4646 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Een ethisch maar ook adequaat detentiebeleid bereidt de gevangenen voor op een succesvolle herintrede in de samenleving. De gevangenistijd biedt daarvoor vele kansen, zeker op het vlak van opleiding en onderwijs.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel gedetineerden behaalden een diploma of een certificaat voor een beroepsopleiding of bijscholing in de gevangenis in de jaren 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010? Bestaan er hieromtrent grote verschillen tussen de gevangenissen? Hoe duidt en beoordeelt de geachte minister deze cijfers en ontwikkelingen?

2) Wat was het gemiddeld slaagpercentage voor het behalen van een diploma of een certificaat voor een beroepsopleiding of bijscholing door gedetineerden in de jaren 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010? Bestaan er hieromtrent grote verschillen tussen de gevangenissen? Hoe duidt en beoordeelt hij deze cijfers en ontwikkelingen?

3) Kan elke gedetineerde een opleiding hoger onderwijs aanvatten indien hij dat wenst? Bestaat er een vrije keuze? Kan hij mij een lijst bezorgen van het onderwijsaanbod inzake beroepsopleidingen of bijscholingen voor gedetineerden? Bestaan er hier (grote) verschillen tussen de gevangenissen?

4) Bestaan er wachtlijsten voor het behalen van zulke opleidingen? Hoeveel gedetineerden stonden er op deze wachtlijsten voor de jaren 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010? Hoe lang bedraagt de gemiddelde wachttijd om deze opleiding kan aanvatten? Bestaan er hieromtrent grote verschillen tussen de gevangenissen? Hoe duidt en beoordeelt hij deze cijfers en ontwikkelingen?

5) Welke kosten zijn er daarbij verbonden voor gedetineerden? Betalen gedetineerden meer of minder dan een gewone student voor dezelfde opleiding? Bestaan er solidariteitsmechanismen voor de minder gegoede gedetineerden?

6) Bestaat er een structurele samenwerking met de gemeenschappen met betrekking tot het organiseren van hoger onderwijs binnen de gevangenismuren? Bestaat er een structurele samenwerking met opleidingscentra met betrekking tot het organiseren van beroepsopleidingen binnen de gevangenismuren?

Antwoord ontvangen op 13 november 2012 :

1) en 2) Onderwijs is een gemeenschapsmaterie en behoort dus niet tot de bevoegdheid van de Federale Overheidsdienst Justitie. Bijgevolg heb ik geen zicht op het aantal diploma’s en certificaten dat door gedetineerden behaald werd, noch op het gemiddeld slaagpercentage. 

3) In principe kan elke gedetineerde deelnemen aan het beschikbare aanbod van opleidingen. Weliswaar zal hierbij met diverse factoren (zoals de veiligheid binnen de inrichting) rekening moeten gehouden worden.

Bovendien is het onderwijsaanbod afhankelijk van de infrastructuur en populatie (beklaagden, veroordeelden, enz.) van elke inrichting.   

In bijlage vindt u een overzicht van de beroepsopleidingen die in november 2011 werden georganiseerd in de verschillende penitentiaire inrichtingen. 

4) Er worden niet op systematische wijze gegevens omtrent de gemiddelde wachttijd voor deelname aan een opleiding geregistreerd. 

5) Ter stimulering ontvangt een gedetineerde die deelneemt aan een beroepsopleiding een gratificatie van 0,62 euro per effectief gevuld uur.

Dit is een equivalent van het minimum uurloon voor gevangenisarbeid. 

6) Er bestaat inderdaad een samenwerking met de gemeenschappen voor het organiseren van opleidingen binnen de gevangenismuren.

De gemeenschappen verzekeren het aanbod van opleidingen (via de De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), de FOREM en de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (Actiris), La Promotion Sociale, het volwassenenonderwijs, enz.) en zorgt voor de aanstelling van een lesgever.

De FOD Justitie staat in voor het ter beschikking stellen van lokalen en lesmateriaal en is verantwoordelijk voor het garanderen van de veiligheid binnen de inrichting naar aanleiding van het

organiseren van opleidingen.

Prison

Gevangenis

Formation

Opleiding

Louvain central

Leuven Centraal

Ouvrier du bâtiment

BouwvakkerInstallateur électrotechnique

Elektrotechnisch installateurGestion d'entreprise

BedrijfsbeheerInformatique

InformaticaVCA

VCABureau

KantoorSciences naturelles et de l'environnement

Milieu- en natuurwetenschappenPsychologie

PsychologieSciences culturelles

CultuurwetenschappenSciences de gestion

ManagementwetenschappenMath - informatique

Wiskunde-informaticaLangues modernes

Moderne talenGestion de la communication

CommunicatiemanagementPhilosophie

FilosofieThéologie

TheologieCommerce

HandelFrançais

FransAnglais

EngelsNéerlandais pour allophones

Nederlands voor anderstaligenLinguistique appliquée

Toegepaste taalkunde

Bruges

Brugge

Installateur électrotechnique

Elektrotechnisch installateurSoudeur-monteur

Lasser-monteerderCouture

StikkenGestion d'entreprise

BedrijfsbeheerInformatique

InformaticaCentre d'apprentissage ouvert de Bruges

Open leercentrum BruggeCuisine et bricolage

Kook en KlusAnglais

EngelsEspagnol

Spaans

Louvain secondaire

Leuven Hulp

Informatique

InformaticaMaçonnerie

MetselenEntretien d'embauche

Sollicitatietraining

Hoogstraten

Hoogstraten

Mécanique automobile

AutomechanicaÉlectricité

ElektriciteitMaçonnerie

MetselenPeinture

SchilderenPlafonnage

StukadoorJardinage

GroenzorgCuisine

KeukenChauffeur élévateur

HeftruckchauffeurInformatique / comptabilité

Informatica/boekhoudenVCA

VCAÊtre salarié

Werknemer zijnCommunication au travail

Communicatie op de werkvloerBudget

BudgetterenSecourisme

EHBO

Merksplas

Merksplas

Techniques d'entretien bois, sanitaires et électricité

Onderhoudstechnieken hout, sanitair en elektriciteitAide-cuisinier

HulpkokInformatique

InformaticaGestion

BeheerNéerlandais

NederlandsFrançais

FransEspagnol

SpaansAnglais

EngelsPAV

PAVFormations Centre d'éducation de base de Campine

Opleidingen Centrum Basiseducatie Kempen

Wortel

Wortel

Peintre-décorateur

Schilder-decorateurAide-cuisinier

HulpkokInformatique

InformaticaAnglais

EngelsÊtre salarié

Werknemer zijn

Malines

Mechelen

Peintre

SchilderInformatique

InformaticaVCA

VCAEspagnol

SpaansNéerlandais

Nederlands

Audenarde

Oudenaarde

Entretien d'embauche

SollicitatietrainingAssessment

Cursus assesmentUniversité ouverte

Open universiteitSanitaires / chauffage central

Sanitair/centrale verwarmingBureau

KantoorInformatique

Informatica

Ruiselede

Ruiselede

Maçonnerie

MetselwerkHorticulture

Tuinbouw

Hasselt

Hasselt

Informatique

InformaticaEsthétique

SchoonheidsverzorgingCuisine

KeukenFrançais

Frans

Turnhout

Turnhout

Informatique

InformaticaAnglais

EngelsFrançais

Frans

Termonde

Dendermonde

Peinture

SchilderenNéerlandais

NederlandsAnglais

EngelsItalien

ItaliaansExcel

ExcelOutlook

OutlookWeb design

Webdesign

CFF Tongres

GFC Tongeren

Anglais + néerlandais

Engels+NederlandsICT

ICTE-learning

E-learningFormation sociale

Sociale vorming

Anvers

Antwerpen

Néerlandais pour allophones

Nederlands voor anderstaligenConnaissances linguistiques fonctionnelles

Functionele taalvaardigheidICT

ICTCours d'orientation (néerlandophones et allophones)

Oriëntatiecursus (nederlands- en anderstaligen)

Saint-Gilles

Sint-Gillis

Informatique

InformaticaCuisine

Keuken

PRISON

GEVANGENIS

FORMATION

OPLEIDING

Andenne

Andenne

Math

WiskundeInformatique

InformaticaFrançais

FransGestion

BeheerFrançais (étrangers)

Frans (vreemdelingen)Alphabétisation

AlfabetiseringRemise à niveau général (français, math, histoire, géo)

Algemene bijscholing (Frans, wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde)Soudure

LassenCuisine

Keuken

Arlon

Aarlen

Français

FransAnglais

EngelsEntretien de son cadre de vie

Onderhoud van de leefomgeving

Saint-Hubert

Saint-Hubert

Français

FransNéerlandais

NederlandsHorticulture

TuinbouwGarnissage

BekledingInformatique

InformaticaCuisine

KeukenGestion

BeheerEntretien cadre de vie

Onderhoud van de leefomgeving

Namur

Namen

Alphabétisation

Alfabetisering

Verviers

Verviers

Allemand

DuitsAnglais

EngelsPréparation au CEB

Voorbereiding getuigschrift basisonderwijsPatina

Patina

Mons

Bergen

Remise à niveau français

Bijscholing FransRemise à niveau math

Bijscholing wiskundeGarnissage

BekledingCuisine

KeukenInformatique

InformaticaÉlectricité

Elektriciteit

Tournai

Doornik

Informatique

InformaticaRemise à niveau math

Bijscholing wiskundeRemise à niveau français

Bijscholing FransÉlectricité

ElektriciteitGestion

BeheerCuisine

Keuken

Jamioulx

Jamioulx

Informatique

InformaticaDessin

TekenenRemise à niveau français

Bijscholing FransRemise à niveau math

Bijscholing wiskundePartie théorique du permis de conduire

Theoretisch deel van het rijbewijsDécouverte métiers

Kennismaken met beroepenCarrelage

Betegelen

Ittre

Itter

Alphabétisation

AlfabetiseringNéerlandais

NederlandsGestion

BeheerInformatique

InformaticaCuisine

KeukenHorticulture

Tuinbouw

Nivelles

Nijvel

Passerelle vers la liberté (remise à niveau français et math)

Voorbereiding op de invrijheidstelling (bijscholing Frans en wiskunde)Informatique et français

Informatica en FransCuisine

KeukenGestion

BeheerInformatique

Informatica

Lantin

Lantin

Alphabétisation

AlfabetiseringPréparation au CEB

Voorbereiding getuigschrift basisonderwijsRemise à niveau français et math

Bijscholing Frans en wiskundeGestion

BeheerCouture

NaaienDactylo

TypenMétallier industriel

Industrieel metaalarbeiderTechniques d’entretien/repassage

Onderhoudstechnieken/strijken

Paifve

Paifve

Alphabétisation

AlfabetiseringHabileté sociale

Sociale vaardighedenAmont-Aval: préparation socioprofessionnelle à la réinsertion

Armont-Aval: socio-professionele voorbereiding op de re-integratieHorticulture

Tuinbouw

Marneffe

Marneffe

Alpha insertion

Alfabetisering-integratieRemise à niveau français, math et aide à la réinsertion

Bijscholing Frans en wiskunde en hulp bij de re-integratieModule théorique du permis de conduire

Theoretische module van het rijbewijsHorticulture

TuinbouwCarrelage

BetegelenGestion

BeheerPeinture

Schilderen

Dinant

Dinant

Informatique

Informatica

Forest-Berkendael

Vorst/Berkendael

Esthétique

Schoonheidsverzorging

Saint-Gilles

Sint-Gillis

Gestion

BeheerInformatique

InformaticaCuisine

Keuken