Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1299

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 10 februari 2011

aan de minister van Justitie

Gevangenissen - Psychiatrische afdelingen - Zelfmoorden

strafgevangenis
sociaal verweer
zelfmoord
officiŰle statistiek
opname in psychiatrische kliniek

Chronologie

10/2/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4625

Vraag nr. 5-1299 d.d. 10 februari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Onze samenleving vertoont een stijgend aantal zelfmoorden. De specifieke levensomstandigheden in onze gevangenissen dragen niet echt bij aan de levenskwaliteit van de gedetineerden en de ge´nterneerden. Vooral de toestand van de psychiatrische afdelingen van onze detentiecentra mag onverbloemd als overwegend middeleeuws worden bestempeld. Ze worden niet alleen gekenmerkt door een meestal onaanvaardbare infrastructuur maar daarenboven met een veel te beperkte begeleiding en verzorging. De meeste ge´nterneerden worstelen ook daarom met een uitzichtloze toekomst. Hopeloos.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel gevallen van zelfmoorden in de psychiatrische afdelingen van onze gevangenissen werden er jaarlijks geregistreerd in de periode 2001-2010? Hoeveel procent betekent dit op het totaal van de ge´nterneerden? Wat is het gemiddeld aantal procent zelfmoorden onder alle gevangenen? Hoe evalueert en duidt de geachte minister de evolutie van deze cijfers en verhoudingen?

2) Hoeveel ge´nterneerden zaten er in dezelfde periode in een niet-psychiatrische afdelingen, en hoeveel van deze ge´nterneerden pleegden zelfmoord? Hoe evalueert en duidt hij de evolutie van deze cijfers en verhoudingen?

3) Zijn er correlaties tussen de zelfmoordcijfers en specifieke gevangenissen? Welke gevangenissen vertonen een significant hoger cijfer qua zelfmoorden van ge´nterneerden? Hoe kan deze statische vaststelling worden verklaard?

4) Beschikt of plant hij een actieplan ter voorkoming van zelfdoding in de gevangenissen? Welke actiemiddelen zet de minister in ter bestrijding van zelfdoding bij ge´nterneerden?