Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4732

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 28 december 2011

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Federale overheidsbedrijven - Typemachines - Gebruik en aanwezigheid

overheidsbedrijf
kantoormachine

Chronologie

28/12/2011Verzending vraag
28/4/2014Einde zittingsperiode

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2216

Vraag nr. 5-4732 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De productie van typemachines stopte volledig, er bestaat wereldwijd geen firma meer die deze machines produceert. De grootschalige introductie van de computers, nu twee decennia geleden, maakte deze machine overbodig.

Hierover de volgende vragen over het gebruik en de aanwezigheid van typemachines binnen de federale overheidsbedrijven:

1) In hoeveel federale overheidsbedrijven zijn er nog typemachines operationeel en voor welke opdrachten?

2) Bestaan er nog opdrachten die niet zonder het gebruik van een typemachine kunnen worden uitgevoerd?

3) Wat gebeurde er met de tienduizenden typemachines die ooit door de diensten werden gebruikt?