S. 5-1736 Dossierfiche K. 53-3177

Ontwerp tot herziening van artikel 78 van de Grondwet
Bert Anciaux    Bart Tommelein    Dirk Claes    Marcel Cheron    Francis Delpérée    Christine Defraigne    Freya Piryns    Philippe Mahoux   

eenkamerstelsel
herziening van de grondwet
wetgevende procedure
evocatie
tweekamerstelsel
Eerste Kamer
initiatief tot een wet
institutionele hervorming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1736/1 5-1736/1 (PDF) Herziening van de grondwet 19/7/2012
5-1736/2 5-1736/2 (PDF) Amendementen 10/5/2013
5-1736/3 5-1736/3 (PDF) Amendementen 24/9/2013
5-1736/4 5-1736/4 (PDF) Verslag namens de commissie 19/11/2013
5-1736/5 5-1736/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 19/11/2013
K. 53-3177/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 29/11/2013
K. 53-3177/2 Amendementen 3/12/2013
K. 53-3177/3 Verslag namens de commissie 13/12/2013
K. 53-3177/4 Tekst verbeterd door de commissie 13/12/2013
K. 53-3177/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 19/12/2013
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
19/7/2012   Indiening Doc. 5-1736/1 5-1736/1 (PDF)
19/7/2012   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
21/11/2013   Inschrijving op agenda
26/11/2013   Algemene bespreking Hand. 5-125 Hand. 5-125 (PDF)
26/11/2013   Amendement opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
28/11/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-17/o0) Hand. 5-128 Hand. 5-128 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
19/7/2012   Verzending naar commissie
26/3/2013   Inschrijving op agenda
26/3/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Gérard Deprez, Martine Taelman
26/3/2013   Inleidende uiteenzetting door Bert Anciaux
18/4/2013   Inschrijving op agenda
18/4/2013   Bespreking
25/4/2013   Inschrijving op agenda
25/4/2013   Bespreking
23/9/2013   Inschrijving op agenda
23/9/2013   Niet behandeld
24/9/2013   Inschrijving op agenda
24/9/2013   Bespreking
24/9/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-4/o0)
24/9/2013   Aanneming zonder amendering
19/11/2013   Inschrijving op agenda
19/11/2013   Goedkeuring verslag
eenparig goedgekeurd (15 stemmen)
  [K2] Behandeling door Kamer
28/11/2013   Overzending Doc. K. 53-3177/1
13/12/2013   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-3161/3
18/12/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 176, p. 23-47 + nr. 177, p. 1-84
19/12/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 178, p. 143
19/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+106/-37/o0)
Integraal verslag nr. 178, p. 143-144
Doc. K. 53-3177/5
19/12/2013   Aanneming zonder amendering
19/12/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
6/1/2014   Bekrachtiging en afkondiging
31/1/2014   Bekendmaking (8567-8568)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 26/11/2013, 28/11/2013
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 26/3/2013, 18/4/2013, 25/4/2013, 24/9/2013, 19/11/2013
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 18/12/2013, 19/12/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
6/1/2014 31/1/2014, blz 8567-8568