Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6680

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 4 juli 2012

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Oeganda - Lijst van verboden niet-gouvernementele organisaties (NGO's) - Homoseksualiteit

Oeganda
seksuele minderheid
discriminatie op grond van seksuele geaardheid
niet-gouvernementele organisatie

Chronologie

4/7/2012Verzending vraag
21/8/2012Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6679

Vraag nr. 5-6680 d.d. 4 juli 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De regering in Oeganda gaat 38 niet-gouvernementele organisaties (NGO's) verbieden die volgens de overheid "promotie maken" voor homoseksualiteit. Op de lijst van verboden NGO's staan zowel Oegandese als internationale organisaties. Homoseksualiteit is illegaal in Oeganda. Eerder ondervroeg ik de (vorige) minister al verschillende malen over de onrustwekkende ontwikkelingen in Oeganda met betrekking tot de rechten van holebi's. Zo was er onder andere het wetsvoorstel om voor bepaalde homoseksuele handelingen de doodstraf in te voeren. Enkel door sterk internationaal protest werd dit voorstel uiteindelijk van de agenda verwijderd.

Oeganda neemt de vierde plaats in bij de achttien partnerlanden van onze directe bilaterale ontwikkelingssamenwerking. In 2010 ontving Oeganda 21,2 miljoen in ODA (Official Development Assistance) -hulp van BelgiŽ. Dat maakt een duidelijke veroordeling van de toenemende stigmatisering van holebi's in Oeganda noodzakelijk. Ongeacht de omvang van deze hulp wordt een veroordeling van Oeganda nog dringender en dwingender dan ooit, maar juist de grootte van deze hulp geeft ons land wellicht een belangrijke impact.

1) Is de geachte minister op de hoogte van deze ontwikkelingen waarbij de regering in Oeganda 38 NGO's verbiedt omdat ze homoseksualiteit zouden promoten? Klopt deze berichtgeving? Zo ja, deelt de minister de mening dat dit onacceptabel is, versterkt door de belangrijke ontwikkelingsrelatie die BelgiŽ met Oeganda heeft?

2) Zijn er onder deze 38 NGO's ook organisaties die steun ontvangen van de Belgische overheid? Wat zal er met deze middelen gebeuren nu deze NGO's verboden worden? Zal men ze zomaar heroriŽnteren naar organisaties die wel de goedkeuring van het regime wegdragen? Is de geachte minister bereid om bepaalde middelen uit protest op te schorten zolang deze NGO's verboden blijven?

3) Op welke wijze en wanneer zal de minister namens onze regering onze ongerustheid kenbaar maken bij de autoriteiten in Oeganda? Heeft hij deze kwestie reeds aangekaart bij de Oegandese ambassadeur? Zal de regering in dit verband stappen ondernemen op Europees en internationaal niveau? Welke andere stappen zal de minister nemen om deze hoogst verwerpelijke evolutie te counteren?

Antwoord ontvangen op 21 augustus 2012 :

1. De berichtgeving aangaande het eventueel verbieden door de regering van Oeganda van achtendertig niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) die volgens de overheid “promotie” zouden maken voor homoseksualiteit dient worden te genuanceerd.

In contacten met internationale journalisten en op een lokale radiotalkshow verklaarde de Oegandese minister van Ethiek Reverend (in feit ex-katholieke priester) LOKODO dat hij een lijst van achteendertig NGO’s had die hij zou laten verbieden. De minister van Ethiek heeft echter geen enkele macht om NGO’s te verbieden. Die macht ligt bij de NGO Board en die heeft de voorbije 20 jaar slechts vijf NGO’s gederegistreerd.

De Oegandese minister van Buitenlandse Zaken heeft aan de Europese unie (EU)-delegatiehoofden verklaard dat de regering de normale wettelijke weg zou volgen, en vooreerst zou nagaan of de betrokken NGO’s “genuine” waren, en binnen hun opgegeven activiteitsgebied waren gebleven of niet, en dat –zoals de wet voorschrijft- de NGO-board de uiteindelijke beslissingen moet nemen. De kans dat het dreigement van het verbieden van achtendertig NGO’s wordt uitgevoerd is echter klein. Binnen de donorgemeenschap wordt momenteel overleg gepleegd om te zien of er een reactie komt.

In diverse bilaterale contacten, zeker in de partnerlanden, wordt de problematiek op het vlak van de rechten van holebi’s, ter sprake gebracht. Om effectief te zijn, dient dit ook te gebeuren in samenwerking met andere donoren.

Tijdens de Gemengde Commissie van april 2012 heeft de Belgische ontwikkelingssamenwerking een nieuw budget van maximaal 74 miljoen euro vrijgemaakt voor de volgende vier jaar (2012-2016): 64 miljoen euro als basisbedrag en een mogelijke bijkomende incitatieve tranche van maximaal 10 miljoen euro, indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Eén van de drie voorwaarden voor de toekenning van de incitatieve schijf is een positieve evaluatie in het respect voor de mensenrechten tijdens de periode 2012-2014. Uiteraard zullen de ontwikkelingen in verband met de rechten voor holebi’s hierbij in overweging genomen worden.

2. Gezien de kans dat het dreigement van het verbieden van achtendertig NGO’s wordt uitgevoerd zeer klein is, lijkt het in de huidige situatie eerder voorbarig om over te gaan tot het nemen van maatregelen aangaande de middelen die werden toegekend aan NGO’s die mogelijk zouden kunnen verboden worden.