S. 5-2750 Dossierfiche K. 53-3524

Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten betreffende het strafrechtelijk beleid en het veiligheidsbeleid
Regering E. Di Rupo I  

verdeling van de bevoegdheden
InterministeriŽle Conferentie
gerechtelijke vervolging
strafrecht
criminaliteit
bevoegdheidsoverdracht
openbaar ministerie
openbare veiligheid
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)
misdaadbestrijding

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2750/1 5-2750/1 (PDF) Wetsontwerp 18/3/2014
5-2750/2 5-2750/2 (PDF) Verslag namens de commissie 2/4/2014
K. 53-3524/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 3/4/2014
K. 53-3524/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 23/4/2014
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
18/3/2014   Indiening Doc. 5-2750/1 5-2750/1 (PDF)
18/3/2014   Verzending naar commissie: Justitie
27/3/2014   Inschrijving op agenda
3/4/2014   Algemene bespreking Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
3/4/2014   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
3/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+37/-0/o11) Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
  Commissie: Justitie
18/3/2014   Verzending naar commissie
26/3/2014   Inschrijving op agenda
26/3/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux
26/3/2014   Inleidende uiteenzetting
26/3/2014   Bespreking
26/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o3)
26/3/2014   Aanneming zonder amendering
2/4/2014   Inschrijving op agenda
2/4/2014   Lezing van het verslag
2/4/2014   Goedkeuring verslag
(8 stemmen bij 4 onthoudingen)
  [K2] Behandeling door Kamer
3/4/2014   Overzending Doc. K. 53-3524/1
3/4/2014   Aanneming in commissie (ongewijzigd, zonder verslag)
22/4/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 197, p. 6-7
23/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+92/-0/o33)
Integraal verslag nr. 198, p. 55-56
Doc. K. 53-3524/2
23/4/2014   Aanneming zonder amendering
23/4/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
12/5/2014   Bekrachtiging en afkondiging
17/6/2014   Bekendmaking (45548-45552)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 3/4/2014
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 26/3/2014, 2/4/2014
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 22/4/2014, 23/4/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
12/5/2014 17/6/2014, blz 45548-45552