S. 5-977 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 59/1 in de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966
Bert Anciaux   

strafsanctie
taalgebruik

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-977/1 5-977/1 (PDF) Wetsvoorstel 26/4/2011
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
26/4/2011   Indiening Doc. 5-977/1 5-977/1 (PDF)
5/5/2011   Inoverwegingneming
5/5/2011   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
5/5/2011   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd