Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1135

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 1 februari 2011

aan de minister van Klimaat en Energie

Samenwerkingsakkoord - Federale Staat en gewesten - Beheer van vrijgegeven afvalstoffen

beheer van afvalstoffen
afval
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)

Chronologie

1/2/2011Verzending vraag
3/3/2011Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1136

Vraag nr. 5-1135 d.d. 1 februari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 17 oktober 2002 sloten de Federale Staat en de gewesten een samenwerkingsakkoord over het beheer van vrijgegeven afvalstoffen.

Kan de geachte minister mij een stand van zaken over de uitvoering van dit samenwerkingsakkoord verstrekken, met hierbij onder andere de volgende gegevens:

1) Hoe wordt dit samenwerkingsakkoord aangestuurd, wie zorgt voor de regie? Hoe evalueert de geachte minister de kwaliteit van de synergie? Behoudt dit akkoord de noodzakelijke relevantie?

2) Welke kosten zijn er aan dit samenwerkingsverband verbonden op gebied van personeel, administratieve en technische werkingskosten, investeringen, eventuele subsidies, Ö? Hoe evolueerden deze kosten jaarlijks sinds 2006? Hoe evalueert en duidt de geachte minister deze ontwikkelingen?

3) Tot welke concrete maatregelen, plannen en systemen leidde dit samenwerkingsakkoord? Kan de geachte minister deze detailleren en evalueren?

4) Vervullen de betrokken partners op een gelijkwaardige wijze hun opdrachten binnen dit samenwerkingsverband, of stelt hij verschillen vast? Zo ja, welke en met welke redenen?

5) Hoe wordt de afbakening van bevoegdheden gerespecteerd in deze samenwerking? Beweegt de federale overheid zich niet oneigenlijk binnen de actieradius van de gewesten?

Antwoord ontvangen op 3 maart 2011 :

Ik heb de eer het geachte lid te antwoorden dat deze vraag tot de bevoegdheden van de minister van Binnenlandse Zaken behoort.