Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-908

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 27 januari 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid

Beleidscellen - Wagens - Merk - Verbruik - Uitstoot - Kostprijs

ministerie
automobiel
overheidsopdracht voor leveringen
materiaalkosten
overheidsopdrachten

Chronologie

27/1/2011Verzending vraag
5/7/2011Antwoord
16/6/2016Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-904
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-905
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-906
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-907
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-909
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-910
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-911
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-912
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-913
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-914
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-915
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-916
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-917
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-918
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-919
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-920
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-921
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-922
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-923
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-924
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-925

Vraag nr. 5-908 d.d. 27 januari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Graag had ik van de geachte ministers en staatssecretarissen vernomen welke wagens zij gebruikten tijdens de jaren 2007, 2008, 2009 en 2010, met de volgende vermeldingen:

- merk en type van wagens;

- verbruik van deze wagens;

- de uitstoot van deze wagens;

- de kostprijs van deze wagens.

Dezelfde vragen voor dezelfde periode over de wagens van hun beleidscellen en secretariaten.

Konden de geachte ministers en staatssecretarissen en / of de leden van de beleidscellen en / of secretariaten beschikken over wagens van de federale overheidsdiensten (FOD) of programmatorische federale overheidsdiensten (POD) die onder hun bevoegdheid vielen?

Zo ja, graag de antwoorden op dezelfde vragen als eerder gesteld.

Wat was de aanschafwaarde of de leasingkost voor de FOD's en POD's?

Hebben de geachte ministers, staatssecretarissen of hun beleidscellen en / of secretariaten bijzondere overeenkomsten gesloten met specifieke garages of firma's aangaande de levering, aanschaf of het gebruik van deze wagens? Zo ja, ontvang ik graag specificaties over de contracten of afspraken ter zake: kostprijs, wijze van gunning in verband met aankopen, leasingen en dergelijke meer. Welke firma's werden hiervoor aangeschreven en geraadpleegd? Waar werden de wagens geleast of aangekocht? Graag naam en plaats van de firma's en dit voor resp. 2007, 2008, 2009 en 2010.

Werden deze wagens ook gebruikt voor privégebruik door de geachte ministers en staatssecretarissen en de leden van hun beleidscellen en / of secretariaten? Werden er met deze wagens verplaatsingen uitgevoerd in het buitenland? Zo ja, door wie, naar welke bestemmingen en wanneer?

Antwoord ontvangen op 5 juli 2011 :

1 Hierbij het overzicht :

Merk en type/ marque et type

Verbruik/ consommation

Uitstoot/ émission

huurprijs/ maand – location/mois

Audi A3

3,80L/100KM

99

555,67

Audi A4 Berline

5,30l/100KM

124

843,42

Audi A4 Berline

5,50L/100KM

144

843,09

Renault Espace 2.0 dCi

10,6l/100KM

217

1323,55

VW Jetta

4,70L/100KM

122

515,74

VW Jetta

4,70L/100KM

122

515,74

VW Polo

4,50L/100KM

119

381,4

2 De minister / leden van de beleidscel konden niet beschikken over wagens van de Federale Overheidsdienst (FOD) WASO.

3 Alle voertuigen werden geleased bij D’Ieteren Lease NV uit Kortenberg. Het contract omvat de financiële huur, assistentie, het onderhoud, de vervanging van vier banden. De in de tabel vermelde prijzen komen overeen met de kost van de leasingcontracten. Er werden een aantal bestaande leasingcontracten overgenomen die nog werden gesloten met het kabinet van de vorige minister van Volksgezondheid. Voor wat betreft de nieuw afgesloten contracten werd telkens zowel door de Inspectie van Financiën als door de eerste minister voorafgaandelijk toestemming verleend.

4 De directeurs van de beleidscellen gebruiken hun wagen ook voor privé-verplaatsingen en brengen dit fiscaal in.

5 We overwegen om het automobielpark te verminderen en groener te maken.

Antwoord ontvangen op 16 juni 2016 :

Tekst nog niet beschikbaar.