Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7664

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 8 januari 2013

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Fyra - Betrouwbaarheid - Performantie - Stand van zaken

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
grensoverschrijdend vervoer
reizigersvervoer
Nederland
snelvervoer
voertuig op rails
vervoersduur
officiŽle statistiek
prestatiemeting

Chronologie

8/1/2013Verzending vraag
22/4/2013Antwoord

Vraag nr. 5-7664 d.d. 8 januari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op maandag 7 januari 2013 werd de ondertussen beduimelde en verguisde reputatie van de Fyra weer gekenschetst. Eťn trein slaagde er 's morgens niet in om het station te verlaten. De volgende had een half uur vertraging. Die dag waren er heel wat andere moeilijkheden.

Deze nieuwe snelle verbinding Brussel - Antwerpen - Amsterdam werd met veel bombarie aangekondigd, maar in de praktijk maakte deze hoop plaats voor grote droefenis. Niet alleen betreuren vele forenzen het wegvallen van de gemakkelijke, toegankelijke "Amsterdammer", zonder meerkost en reservering. Ook de gebruikers van deze nieuwe verbinding klagen steen en been. Na een maand Fyra lijkt het verhaal op een systematisch probleem.

Hierover de volgende vragen :

1) Hoeveel ritten waren er volgens het spoorboekje voorzien in de eerste maand dat de Fyra reed? Het gaat hier over zowel de ritten Brussel - Amsterdam als deze van Amsterdam - Brussel.

2) Hoeveel van deze ritten werden afgelast, vonden niet plaats? Hoeveel percent van het totaal?

3) Bij hoeveel van deze ritten reed de trein geen volledig traject? Hoeveel percent van het totaal?

4) Hoeveel van de treinen bereikten de bestemming (Brussel of Amsterdam) niet en moesten de reizigers eerder droppen?

5) Hoeveel van de treinen vertrokken met meer dan 10 minuten vertraging?

6) Hoeveel van de treinen bereikten de geplande bestemming met meer dan 10 minuten vertraging?

7) Hoeveel ritten verliepen perfect zoals gepland in de spoorboekjes?

8) Welke zijn de belangrijkste oorzaken van vertragingen of afgelastingen?

9) Voor hoeveel percentage is de capaciteit van deze treinen gemiddeld gevuld?

Antwoord ontvangen op 22 april 2013 :

De Fyra dienst werd op 18 januari 2013 opgeschort. Statistieken werden dan ook opgesteld voor de hele rijperiode en niet voor één maand dienst.

1.   Het aantal geplande ritten Brussel – Amsterdam heen en terug bedraagt : 

 

09 december 2012 tot 31 december 2012

01 januari 2013 tot

17 januari 2013

Aantal geplande ritten

446

334

2.   Het aantal volledig afgeschafte ritten en het percentage van het geplande aantal ritten bedraagt :

 

09 december 2012 tot 31 december 2012

01 januari 2013 tot

17 januari 2013

Volledig afgeschaft

10

48

% van gepland

2,2 %

14,4 %

3.   Het aantal gedeeltelijk afgeschafte ritten en het percentage van het geplande aantal ritten bedraagt :

 

09 december 2012 tot

31 december 2012

01 januari 2013 tot 17 januari 2013

Gedeeltelijk afgeschaft

30

32

% van gepland

6,7 %

9,6 %

4.   Het aantal treinen dat het eindpunt niet bereikte bedraagt :

Treinen naar Amsterdam CS

09 december 2012 tot

31 december 2012

01 januari 2013 tot 17 januari 2013

Aantal gepland

223

167

Eindpunt niet bereikt

9

33

% van gepland

4,0 %

19,8 %

 

Treinen naar Brussel-Zuid

09 december 2012 tot

31 december 2012

01 januari 2013 tot 17 januari 2013

Aantal gepland

223

167

Eindpunt niet bereikt

17

34

% van gepland

7,6 %

20,4 %

5.   Het aantal ritten dat begon met meer dan 10 minuten vertraging bedraagt :

Treinen richting Nederland

Vertrek > 10 min vertraging

09 december 2012 tot

31 december 2012

01 januari 2013 tot 17 januari 2013

> 10 min

Totaal

%

> 10 min

Totaal

%

Vertrek van Brussel-Zuid

18

208

8,7 %

10

128

7,8 %

Vertrek van Brussel-Noord

6

8

75,00%

10

11

90,9 %

Vertrek van Antwerpen-C.

2

2

100,00%

1

1

100,00%

Totaal

26

218

11,9 %

21

140

15 %

Volledig afgeschaft

 

5

 

 

27

 

Totaal gepland

 

223

 

 

167

 

 

Treinen richting België
Vertrek > 10 min vertraging

09 december 2012 tot

31 december 2012

01 januari 2013 tot

17 januari 2013

> 10 min

Totaal

%

> 10 min

Totaal

%

Vertrek van Amsterdam CS

37

218

17%

13

144

9%

Vertrek van Rotterdam CS

0

0

NA

1

2

50%

Totaal

37

218

17%

14

146

9,6%

Volledig afgeschaft

 

5

 

 

21

 

Totaal gepland

 

223

 

 

167

 

6.   Het aantal ritten dat de geplande bestemming met meer dan 10 minuten vertraging bereikte bedraagt :

Treinen richting Nederland
Aankomst > 10 min vertraging

09 december 2012 tot

31 december 2012

01 januari 2013 tot

17 januari 2013

> 10 min

Totaal

%

> 10 min

Totaal

%

Eindpunt Rotterdam Centraal

1

2

50,00%

5

5

100,00%

Eindpunt Schiphol

1

1

100,00%

0

0

NA

Eindpunt Amsterdam Centraal

57

214

26,6 %

30

134

22,4 %

Totaal

59

217

27,2 %

35

139

25,2 %

Grenspunt niet bereikt

 

1

 

 

1

 

Volledig afgeschaft

 

5

 

 

27

 

Totaal gepland

 

223

 

 

167

 

 

Treinen richting België
Aankomst > 10 min vertraging

09 december 2012 tot

31 december 2012

01 januari 2013 tot

17 januari 2013

> 10 min

Totaal

%

> 10 min

Totaal

%

Eindpunt Antwerpen-Centraal

1

1

100,00%

0

0

NA

Eindpunt Brussel-Noord

8

8

100,00%

10

10

100,00%

Eindpunt Brussel-Centraal

0

0

NA

0

1

0,00%

Eindpunt Brussel-Zuid

61

206

29,6 %

31

133

23,3 %

Totaal

70

215

32,6 %

41

144

28,5 %

Grenspunt niet bereikt

 

3

 

 

2

 

Volledig afgeschaft

 

5

 

 

21

 

Totaal gepland

 

223

 

 

167

 

7.   Het aantal ritten met een aankomst op het geplande eindpunt op tijd of met een vertraging van minder dan 6 minuten bedraagt : 

 Aankomst op het geplande eindpunt op tijd of met een vertraging < 6 minuten

09 december 2012 tot

31 december 2012

01 januari 2013 tot

17 januari 2013

Aantal

Gepland

%

Aantal

Gepland

%

Aankomst in Amsterdam Centraal

134

223

60,1 %

98

167

58,7 %

Aankomst in Brussel-Zuid

137

223

61,4 %

97

167

58,1 %

8.   De belangrijkste oorzaken van vertragingen of afschaffingen zijn de volgende : 

Oorzaken van vertragingen

09 december 2012 tot 31 december 2012

01 januari 2013 tot

17 januari  2013

min

%

min

%

Materieel

2 496

35,80%

1 628

34,5 %

Verkeer

943

13,50%

1 051

22,3 %

Infrastructuur

955

13,70%

484

10,3 %

 

Oorzaken van afschaffingen

09 december 2012 tot 31 december 2012

01 januari 2013 tot

17 januari 2013

Afgeschaft

%

Afgeschaft

%

Materieel

14

35,00%

43

54,4 %

Verkeer

2

5,00%

9

11,4 %

Infrastructuur

5

12,50%

8

10,1 %

Beschikbaarheid materieel

19

47,50%

19

24,10%

9.   Zonder reclamecampagne is de gemiddelde bezettingsgraad 36 %. Deze bezettingsgraad was iedere week aan het groeien en bereikte zelfs 43 % in de eerste week van januari 2013; sommige treinen waren zelfs voor 100 % gevuld.