Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3705

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 16 november 2011

aan de minister van Justitie

Adopties - Toezicht en controle - Misbruiken - Fraude - Zwendel - Strafrecht

adoptie
internationale adoptie
fraude
mensenhandel

Chronologie

16/11/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4709

Vraag nr. 5-3705 d.d. 16 november 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het beleid en toezicht op adopties behoort in grote mate de welzijnsministers van de gemeenschappen. Toch blijft er een gevoelige en gevaarlijke relatie tussen adoptie en het strafrecht. Niet alleen komen af en toe dossiers aan het licht waar sprake kan zijn van fraude en zwendel, ook blijft er de mogelijkheid dat adopties zich in de periferie of zelfs in de kern van mensenhandel ontwikkelen.

Hierover de volgende vragen:

1) Op welke wijze, in welke mate en met welke instrumenten monitort Justitie de ontwikkelingen en mogelijke misbruiken rond adopties?

2) In hoeveel gevallen jaarlijks, dit in de periode 2006 - 2010, moesten parketten optreden in adoptiedossiers, omwille van welke redenen en met welke gevolgen?

3) Beoordeelt de geachte minister de opvolging van en de controle op adopties in BelgiŽ, vanuit een strafrechtelijk oogpunt, als voldoende adequaat en slagkrachtig? Met welke argumenten onderbouwt hij zijn antwoord?