Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7689

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 11 januari 2013

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Bpost - Postbodes - Problemen met honden - Stand van zaken

postdienst
huisdier
officiŽle statistiek

Chronologie

11/1/2013Verzending vraag
17/4/2013Antwoord

Vraag nr. 5-7689 d.d. 11 januari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het lijken oude verhalen in zwart en wit, de postbode die wordt belaagd door de waakhond. Toch komen er nog steeds problemen voor.

Hierover de volgende vragen.

1) Hoeveel problemen tussen postbodes en honden worden er jaarlijks geregistreerd, dit voor de periode 2006 - 2012? Hoe evolueert dit aantal?

2) Kunnen er uit deze cijfers bepaalde vaststellingen worden afgeleid: geografisch (meer in rurale gebieden of niet), welk soort honden, welke gevolgen, enz?

3) Kan de schade die door problemen met honden wordt veroorzaakt (menselijke, materiŽleÖ) worden geraamd?

4) Worden de eigenaars van de honden die bij deze problemen zijn betrokken ook vervolgd? Hoeveel rechtszaken jaarlijks, met welke gevolgen?

5) Worden postbodes getraind in de omgang met honden?

6) Hoe wordt er omgegaan met meldingen van postbodes over mogelijks gevaarlijke honden?

Antwoord ontvangen op 17 april 2013 :

1. Agressie met honden: aantal en duur arbeidsongeschiktheid:


2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Aantal gevallen

60

46

54

42

47

48

31

Dagen afwezigheid

697

310

660

419

1.148

542

348

2. Uit de data kunnen geen algemene conclusies worden getrokken. Wel kan men stellen dat de meeste incidenten zich voordoen in landelijke en semi-landelijke gebieden.

3. bpost kent deze bedragen niet. Dergelijke incidenten worden gedekt door de arbeidsongevallenverzekering.

4. Indien de eigenaar van de hond gekend is zal de schade op hem/haar verhaald worden.

5. De uitreikers krijgen regelmatig tips om hun veiligheid tijdens de uitoefening van de job te verbeteren. Het omgaan met honden komt hierbij aan bod. Een specifiek trainingsprogramma is in ontwikkeling.

6. Indien een gevaarlijke hond wordt gesignaleerd, zal bpost de eigenaar aanspreken en hem aanmanen de nodige maatregelen te nemen. In voorkomend geval worden ook aan de gemeentelijke overheden of politiediensten gevraagd op te treden. bpost kan beslissen om de uitreiking op te schorten. De reglementaire bepalingen ontslaan bpost immers van de verplichting tot uitreiking van briefwisseling wanneer de brievenbussen niet vrij en zonder gevaar toegankelijk zijn.