S. 5-829 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de democratiseringsbewegingen in de Maghreb en het Midden-Oosten
Karl Vanlouwe    Piet De Bruyn   

democratisering
misdaad tegen de menselijkheid
vrijheid van vereniging
TunesiŽ
Maghreb
motie van het Parlement
Midden-Oosten
Europese Dienst voor extern optreden
internationale sanctie
Egypte
politiek geweld
Unie voor het Middellandse Zeegebied
politieke islam
rechten van de mens
herziening van een overeenkomst
vrijheid van meningsuiting
LibiŽ
persvrijheid
vrijheid van godsdienst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-829/1 5-829/1 (PDF) Voorstel van resolutie 9/3/2011
5-829/2 5-829/2 (PDF) Amendementen 9/5/2011
5-829/3 5-829/3 (PDF) Amendementen 16/5/2011
5-829/4 5-829/4 (PDF) Amendementen 20/5/2011
5-829/5 5-829/5 (PDF) Amendementen 24/5/2011
5-829/6 5-829/6 (PDF) Amendementen 9/6/2011
5-829/7 5-829/7 (PDF) Verslag namens de commissie 14/6/2011
5-829/8 5-829/8 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 14/6/2011
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/3/2011   Indiening Doc. 5-829/1 5-829/1 (PDF)
24/3/2011   Inoverwegingneming
24/3/2011   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
23/6/2011   Inschrijving op agenda
30/6/2011   Algemene bespreking Hand. 5-28 Hand. 5-28 (PDF)
30/6/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+63/-0/o1) Hand. 5-28 Hand. 5-28 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
24/3/2011   Verzending naar commissie
5/4/2011   Inschrijving op agenda
5/4/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux, Marie Arena
5/4/2011   Hoorzitting met de heer Sami Zemni, professor, Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen, UGent
5/4/2011   Hoorzitting met de heer Jef Lambrecht, gewezen journalist VRT
5/4/2011   Hoorzitting met de heer Eric David, professor, Centrum voor Internationaal Recht, ULB
5/4/2011   Gedachtewisseling
27/4/2011   Inschrijving op agenda
27/4/2011   Niet behandeld
17/5/2011   Inschrijving op agenda
17/5/2011   Bespreking
25/5/2011   Inschrijving op agenda
25/5/2011   Bespreking
31/5/2011   Inschrijving op agenda
31/5/2011   Bespreking
14/6/2011   Inschrijving op agenda
14/6/2011   Bespreking
14/6/2011   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
14/6/2011   Aanneming na amendering
14/6/2011   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-829/7 5-829/7 (PDF)
14/6/2011   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 5-829/8 5-829/8 (PDF)
30/6/2011   Mededeling aan bestemmeling(en)
eerste minister, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 30/6/2011
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 5/4/2011, 17/5/2011, 25/5/2011, 31/5/2011, 14/6/2011