Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2544

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 16 juni 2011

aan de minister van Justitie

Actieplan "De strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel" - Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie - Richtlijn - Gedetecteerde minderjarigen - Uitwisseling van gegevens

mensenhandel
minderjarigheid

Chronologie

16/6/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4675

Vraag nr. 5-2544 d.d. 16 juni 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Actieplan " De strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel 2008-2011 " vermeldt het voorstel, te implementeren door de geachte minister van Justitie, over het opstellen van een richtlijn voor het directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden, dienst Voogdij, over het in beeld brengen van actoren met specifieke opdracht naar gedetecteerde minderjarigen in de context van mensenhandel met een inventaris van hun opdracht en hun activiteiten met oog op een optimale doorstroming en / of uitwisseling van gegevens.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) In welke mate, op welke wijze en wanneer werd deze doelstelling als een opdracht geconcretiseerd?

2) Hoe wordt deze concretisering geŽvalueerd?

3) Hoe verloopt de concretisering van deze doelstelling momenteel? Zijn er op korte termijn nog concrete initiatieven gepland?