Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2725

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 12 juli 2011

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Ticket voor het station Brussel-Nationaal-Luchthaven - Toeslag - Koppeling aan de afstand tot aan het station

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
reizigerstarief
luchthaven

Chronologie

12/7/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4742

Vraag nr. 5-2725 d.d. 12 juli 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In juni 2012 zal de Diabolo-treinverbinding met de Nationale Luchthaven operationeel zijn. De oorspronkelijke timing wordt daarmee gerespecteerd, waarvoor mijn felicitaties aan alle betrokkenen. De enorme meerwaarde van deze nieuwe verbindingen behoeft geen betoog. Niet alleen de indrukwekkende tijdswinst, zeker voor het verkeer dat over Mechelen loopt, maar ook de ontlasting van andere verkeersaders en de milieueffecten verantwoorden deze investeringen van ongeveer een half miljard euro.

De private investeerders vragen hiervoor return. De wet van 30 april 2007 houdende dringende spoorwegbepalingen (Diabolo-wet) verplicht nu al een opleg van 2,05 euro voor elk ticket met als bestemming het station van de Nationale Luchthaven. Deze opleg verdubbelt vanaf juni 2012, bij de operationalisering van de verbinding tot 4,1 euro per ticket.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel leverde opleg voor tickets met bestemming Nationale Luchthaven op in 2009 en 2010? Werden deze meerwaarden onverkort aan de investeerders doorgestort?

2) Hoe groot worden de inkomsten van deze opleg in 2011 geraamd?

3) Hoe groot worden de jaarlijkse inkomsten van deze opleg vanaf een volledige operationalisering (dus 4,1 euro per ticket) geraamd en hoe lang moet deze opleg worden geheven en aan de investeerders doorgestort?

4) Geldt deze opleg voor elke rit, ongeacht de afstand, met bestemming Nationale Luchthaven? Beaamt de geachte minister, indien dit het geval is, dat de opleg onrechtvaardig hoog is voor korte verplaatsingen en dus relatief onrechtvaardig laag is voor verre verplaatsingen? Waarom werd de opslag niet relatief, bijvoorbeeld gekoppeld aan de afstand tot de luchthaven, beslist?

5) Zullen in de toekomst alle infrastructuurwerken op deze wijze worden gefinancierd, zodat er in de feiten een privatisering van de infrastructuur optreedt?