S. 5-1217 Dossierfiche K. 53-2609

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 433decies van het Strafwetboek ter verduidelijking van de bijzonder kwetsbare positie van een slachtoffer van huisjesmelkerij
Bert Anciaux   

krotwoning
verhuur van onroerend goed
slachtoffer
huisjesmelker

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1217/1 5-1217/1 (PDF) Wetsvoorstel 12/9/2011
5-1217/2 5-1217/2 (PDF) Verslag namens de commissie 15/1/2013
5-1217/3 5-1217/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 17/1/2013
K. 53-2609/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 18/1/2013
K. 53-2609/2 Verslag namens de commissie 4/3/2013
K. 53-2609/3 Tekst verbeterd door de commissie 4/3/2013
K. 53-2609/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 21/3/2013
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/9/2011   Indiening Doc. 5-1217/1 5-1217/1 (PDF)
11/10/2011   Inoverwegingneming
11/10/2011   Verzending naar commissie: Justitie
29/11/2012   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
10/1/2013   Inschrijving op agenda
17/1/2013   Algemene bespreking Hand. 5-88 Hand. 5-88 (PDF)
17/1/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-88 Hand. 5-88 (PDF)
17/1/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+61/-0/o0) Hand. 5-88 Hand. 5-88 (PDF)
Doc. 5-1217/3 5-1217/3 (PDF)
  Commissie: Justitie
11/10/2011   Verzending naar commissie
29/11/2012   Herverzending naar een andere commissie
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
29/11/2012   Verzending naar commissie
11/12/2012   Inschrijving op agenda
11/12/2012   Uitgesteld
8/1/2013   Inschrijving op agenda
8/1/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Dirk Claes
8/1/2013   Inleidende uiteenzetting door Dalila Douifi
8/1/2013   Bespreking
8/1/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0)
8/1/2013   Aanneming zonder amendering
15/1/2013   Inschrijving op agenda
15/1/2013   Goedkeuring verslag
eenparig - 9 stemmen
  [K2] Behandeling door Kamer
17/1/2013   Overzending Doc. K. 53-2609/1
4/3/2013   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-2607/4
21/3/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 136, p. 54-57
21/3/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 136, p. 81
Doc. K. 53-2609/4
21/3/2013   Aanneming zonder amendering
21/3/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
29/4/2013   Bekrachtiging en afkondiging
23/7/2013   Bekendmaking (45880)
14/5/2014   Erratum (39107)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 17/1/2013
Commissie: Justitie
Opnieuw verzonden  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 8/1/2013, 15/1/2013
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 21/3/2013
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 18/1/2013 60 27/3/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
29/4/2013 23/7/2013, blz 45880
Errata
Op 14/5/2014, blz 39107