S. 5-2337 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de toestand van de vrije meningsuiting en de mensenrechten in de Russische Federatie
Bert Anciaux    Marie Arena    Mieke Vogels    Benoit Hellings    Jean-Jacques De Gucht    Vanessa Matz    Johan Verstreken    Karl Vanlouwe    Jan Roegiers   

niet-gouvernementele organisatie
Rusland
discriminatie op grond van seksuele geaardheid
vrijheid van vereniging
motie van het Parlement
foltering
Mensenrechtenraad van de VN
rechten van de mens
vrijheid van meningsuiting
censuur
persvrijheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2337/1 5-2337/1 (PDF) Voorstel van resolutie 8/11/2013
5-2337/2 5-2337/2 (PDF) Amendementen 17/12/2013
5-2337/3 5-2337/3 (PDF) Verslag namens de commissie 17/12/2013
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/11/2013   Indiening Doc. 5-2337/1 5-2337/1 (PDF)
14/11/2013   Inoverwegingneming
14/11/2013   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
3/1/2014   Inschrijving op agenda
9/1/2014   Algemene bespreking Hand. 5-135 Hand. 5-135 (PDF)
9/1/2014   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag.
9/1/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+54/-0/o3) Hand. 5-135 Hand. 5-135 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
14/11/2013   Verzending naar commissie
26/11/2013   Inschrijving op agenda
26/11/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Yoeri Vastersavendts
26/11/2013   Inleidende uiteenzetting door Bert Anciaux
26/11/2013   Bespreking
17/12/2013   Inschrijving op agenda
17/12/2013   Bespreking
17/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
17/12/2013   Aanneming zonder amendering
17/12/2013   Vertrouwen rapporteur
9/1/2014   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste Minister en Vice-Eersteminister en Minister van Buitenlandse Zaken.
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 9/1/2014
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 26/11/2013, 17/12/2013