S. 5-2476 Dossierfiche K. 53-3452

Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD FinanciŽn en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op een effectieve invordering van onderhoudsschulden
Cindy Franssen    Bert Anciaux    Ahmed Laaouej    FranÁois Bellot    Rik Daems    Vanessa Matz    Etienne Schouppe    Fauzaya Talhaoui   

kinderbescherming
hypotheek
rijbewijs
rechtsvordering
schuldenlast
strafsanctie
alimentatieplicht
echtscheiding
eenoudergezin
minimumbestaansinkomen
beslag op bezittingen
gescheiden persoon

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2476/1 5-2476/1 (PDF) Wetsvoorstel 6/2/2014
5-2476/2 5-2476/2 (PDF) Amendementen 12/2/2014
5-2476/3 5-2476/3 (PDF) Verslag namens de commissie 12/2/2014
5-2476/4 5-2476/4 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 12/2/2014
5-2476/5 5-2476/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 13/3/2014
K. 53-3452/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 14/3/2014
K. 53-3452/2 Amendement 24/3/2014
K. 53-3452/3 Verslag namens de commissie 4/4/2014
K. 53-3452/4 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 22/4/2014
K. 53-3452/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 22/4/2014
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
6/2/2014   Indiening Doc. 5-2476/1 5-2476/1 (PDF)
6/2/2014   Inoverwegingneming
6/2/2014   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
21/2/2014   Inschrijving op agenda
27/2/2014   Algemene bespreking Hand. 5-143 Hand. 5-143 (PDF)
27/2/2014   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-143 Hand. 5-143 (PDF)
13/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+44/-0/o10) Hand. 5-144 Hand. 5-144 (PDF)
Doc. 5-2476/5 5-2476/5 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
6/2/2014   Verzending naar commissie
12/2/2014   Inschrijving op agenda
12/2/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Marie Arena
12/2/2014   Bespreking
12/2/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+12/-0/o2)
12/2/2014   Aanneming zonder amendering
12/2/2014   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
13/3/2014   Overzending Doc. K. 53-3452/1
4/4/2014   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-3452/3
22/4/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 196, p. 5-21 + p. 60-61
22/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+79/-8/o26)
Integraal verslag nr. 196, p. 61-62
Doc. K. 53-3452/5
22/4/2014   Aanneming zonder amendering
22/4/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
12/5/2014   Bekrachtiging en afkondiging
30/5/2014   Bekendmaking (41946-41952)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 27/2/2014, 13/3/2014
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 12/2/2014
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 22/4/2014
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 14/3/2014 60 12/5/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
12/5/2014 30/5/2014, blz 41946-41952