Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6269

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 16 mei 2012

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

IsraŽl - Westelijke Jordaanoever - Ontwikkelingsprojecten - Belgische steun - Vernietiging

staatsopbouw
IsraŽl
Palestijnse kwestie
ontwikkelingshulp

Chronologie

16/5/2012Verzending vraag
27/6/2012Antwoord

Vraag nr. 5-6269 d.d. 16 mei 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Broederlijk Delen berichtte onlangs dat de staat IsraŽl sinds januari 2011 al meer dan zestig hulpprojecten voor de Palestijnen, gefinancierd door onder andere BelgiŽ, vernietigde. Voor meer dan 110 projecten werd een bevel voor afbraak gegeven. IsraŽl verwijst daarbij naar het ontbreken van bouwvergunningen, terwijl iedereen weet dat deze procedures bewust erg complex en tijdrovend worden gemaakt ten einde dergelijke projecten voor Palestijnen zo krachtig mogelijk tegen te werken. Anderzijds stellen juristen dat IsraŽl de Westelijke Jordaanoever bezet en dat de IsraŽlische wetgeving daar niet kan en mag gelden. Ondertussen verloor BelgiŽ al ruim 170 000 euro, geÔnvesteerd in projecten die inmiddels werden afgebroken.

Hierover de volgende vragen:

1) Bevestigt de minister de systematische en aanhoudende bestrijding en vernietiging van ontwikkelingsprojecten op de Westelijke Jordaanoever door de IsraŽlische overheden?

2) Bevestigt hij dat BelgiŽ daardoor al ruim 170 000 euro geÔnvesteerde hulp verloor omdat ondersteunde projecten werden afgebroken of vernietigd?

3) Op welke wijze kan en zal ons land deze aanpak van IsraŽl aan de kaak stellen en bestrijden? Zal de minister hierover zijn collega van Buitenlandse Zaken aanspreken teneinde deze vorm van staatsterrorisme op internationale fora te agenderen?

4) Zal hij bij zijn collega van Buitenlandse Zaken aandringen om de IsraŽlische ambassadeur hieromtrent te convoceren?

Antwoord ontvangen op 27 juni 2012 :

1 + 2) In het Zone C gebied, dat 62 % van de Westelijke Jordaanoever omvat, heeft de Israëlische overheid volgens de Oslo akkoorden de volledige controle over alle veiligheids- en civiele kwesties. De Israëlische overheid controleert de economische ontwikkeling en ontwikkeling van infrastructuur in dit gebied, waar de naar internationaal recht illegale nederzettingen zijn gevestigd.

Enkele Belgische projecten, die in het verleden in Zone C werden uitgevoerd, hebben recent een “demolition order” of vernielingsbevel gekregen:

Buiten bovenstaande gegevens, heeft de post in Jeruzalem geen weet van effectieve vernielingen van andere projecten, gefinancierd door de Belgische Staat. Onze diplomaten op post in Jeruzalem volgen bovenstaande problematiek grondig op en rapporteren hierover naar het hoofdbestuur. Er zijn ook bilaterale diplomatieke contacten.

3) Gezien de bredere politiek, waarbij Israël de controle op de ruimtelijke ordening in Zone C heeft en de socio-economische ontwikkeling van de Palestijnse dorpen in deze zone afremt, is een gecoördineerde aanpak binnen de Europese unie (EU) en de internationale gemeenschap nodig. De ontwikkeling van Zone C en de nood aan Palestijnse staatsopbouw is een cruciaal punt voor de politieke haalbaarheid van de tweestatenoplossing.

Dit standpunt werd versterkt in de conclusies van de Raad Buitenlandse Zaken van 14 mei 2012. In de conclusies stelt de EU het volgende over zone C:

The EU expresses deep concern about […] the worsening living conditions of the Palestinian population in Area C and serious limitations for the PA to promote the economic development of Palestinian communities in Area C. Social and economic developments in Area C are of critical importance for the viability of a future Palestinian state, as Area C is its main land reserve. The EU calls upon Israel to meet its obligations regarding the living conditions of the Palestinian population in Area C, including by accelerated approval of Palestinian master plans, halting forced transfer of population and demolition of Palestinian housing and infrastructure, simplifying administrative procedures to obtain building permits, ensuring access to water and addressing humanitarian needs. The EU calls upon Israel to work together with the PA to allow more access and control of the PA over Area C. The EU will continue to provide financial assistance for Palestinian development in Area C and expects such investment to be protected for future use. The EU will engage with the Government of Israel to work out improved mechanisms for the implementation of the donor funded projects for the benefit of the Palestinian population in Area C.”

De aandacht voor zone C heeft dan ook een onmiddellijke relevantie op onze bilaterale ontwikkelingssamenwerking met de Palestijnse Autoriteit. De beide prioriteitssectoren van de Belgische bilaterale samenwerking, onderwijs en lokale besturen, bieden de mogelijkheid om actief te zijn in het zone C gebied. In het nieuwe Indicatief Samenwerkingsprogramma 2012-2015 tussen België en de Palestijnse Autoriteit, ondertekend op 23 november 2011 te Ramallah, werd hiernaar verwezen. De Belgische overheid wil de Palestijnse Autoriteit steunen over het gehele Palestijnse gebied. Bij de formulering van de projecten worden de mogelijkheden in zone C onderzocht en besproken met de partner en BTC. Op deze manier heeft de Belgische samenwerking een concrete aandacht voor zone C, zoals ook opgenomen in de besprekingen omtrent het ISP 2012-2015. Met Israël wil België op zoek naar een verandering van het Israëlisch beleid op het vlak van vergunningen voor projecten in zone C.

In het algemeen, steunt België een beleid van internationale samenwerking dat alle geografische zones van het Palestijns Gebied omvat. Het recente Indicatief Samenwerkingsprogramma 2012-2015 maakt dit duidelijk:

4) Het is aan de minister van Buitenlandse Zaken om de Israëlische ambassadeur hieromtrent te convoceren. Tegelijkertijd zal de Consul Generaal te Jeruzalem moeten alert blijven voor deze problematiek.