Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2614

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 23 juni 2011

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Transportkosten - Studenten ouder dan zesentwintig jaar - Kortingen - Stand van zaken

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
reizigerstarief
plaatsbewijs

Chronologie

23/6/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2514
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4739

Vraag nr. 5-2614 d.d. 23 juni 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Momenteel kan tot de leeftijd van zesentwintig jaar gebruik worden gemaakt van een Campuskaart. Mensen die ouder zijn, maar die door allerlei omstandigheden toch nog studeren of terug gaan studeren, beschikken niet meer over een reductiesysteem, want sinds 1 februari 2010 verdween de kortingskaart van 50 %. Voor oudere studenten kunnen de transportkosten sterk oplopen.

In zijn jaarverslag 2010 adviseert de Ombudsman van de Nationale maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) om een formule te zoeken die tegemoetkomt aan deze oudere studenten.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Erkent de geachte minister de nood aan een nieuw of aangepast reductie of passysteem voor studenten ouder dan zesentwintig jaar?

2) Volgt zij het advies van de Ombudsman om hieromtrent een aangepast systeem uit te werken? Gaf zij hieromtrent richtlijnen aan de NMBS? Zo ja, welke? Zo niet, waarom niet?

3) Wanneer zal de NMBS met dergelijk systeem klaar zijn en welke bepalingen en voorwaarden zullen aan het gebruik ervan worden verbonden?