Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6118

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 24 april 2012

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Gestrande reizigers - Verbeteren van de evacuatieprocedures

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
vervoersduur
consumentenvoorlichting

Chronologie

24/4/2012Verzending vraag
24/7/2013Rappel
28/4/2014Einde zittingsperiode

Vraag nr. 5-6118 d.d. 24 april 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Woensdag 18 april 2012 veroorzaakte een brand in een stroomcabine het stilleggen van vijf treinen tijdens de spitsuren. Zo'n 3 000 reizigers raakten geblokkeerd en moesten ruim twee en een half uur op de trein blijven zitten, alvorens te worden geŰvacueerd.

Al eerder stelde ik de erbarmelijke competentie van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) aan de kaak, waarbij een onafgebroken stroom van ronduit slecht georganiseerde evacuaties als weinig stichtende bewijslast geldt.

Al eerder vroeg ik naar een snellere, meer communicatieve en veel doeltreffender en doelmatige evacuatiedraaiboeken.

Al eerder antwoordde de minister dat het allemaal te moeilijk is en dat de NMBS afhangt van de omstandigheden.

Al eerder wees ik op de verantwoordelijkheid van de overheid voor de wijze waarop de overheidsinstellingen werken. En als deze slecht werken, dan moet de overheid, in casu de verantwoordelijke minister, hier zijn doelstellingen doordrukken.

Hierover de volgende vragen:

1) Op welke wijze heeft de geachte minister de NMBS, sinds mijn vorige bevraging van 15 februari 2012, de NMBS ge´nstrueerd om van de evacuaties een prioriteit te maken?

2) In welke mate, met welke instrumenten heeft de NMBS de evacuatieprocedures verbeterd, versneld en communicatiever gemaakt, sinds de vorige calamiteiten waarover ik hem ondervroeg, deze van 17 januari 2012?