Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7461

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 29 november 2012

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Vertrek van treinen zonder treinbegeleider - Aansprakelijkheid - Gevolgen - Maatregelen

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
veiligheid van het vervoer

Chronologie

29/11/2012Verzending vraag
28/4/2014Einde zittingsperiode

Vraag nr. 5-7461 d.d. 29 november 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Donderdagochtend, 29 november 2012, vertrok een trein uit Linkebeek zonder dat zich een conducteur aan boord bevond. Een trein mag niet vertrekken zonder treinbegeleider. Daarom moest deze trein een noodstop uitvoeren aan het eerstvolgende station, dat van Ukkel. Resultaat: een oeverloos probleem op het traject Brussel - Charleroi, met alle ondertussen overbekende irritante gevolgen voor vele honderden reizigers.

Hierover de volgende vragen:

1) Bevestigt de geachte minister dat de ochtend van 29 november jl. een trein uit Linkebeek vertrok zonder dat zich een treinbegeleider aan boord bevond?

2) Waarom bevond zich geen begeleider aan boord? Wie draagt hier aansprakelijkheid en zal/zullen de schuldige(n) worden bestraft?

3) Hoe zwaar waren de gevolgen van dit euvel? Hoeveel treinen liepen er vertraging op? Om welke treinen ging het?

4) Hoeveel keer per jaar, dit voor de jaren 2006 tot/met 2011, gebeurde het dat een trein zonder treinbegeleider vertrok?

5) Welke redenen geven aanleiding tot het vertrek van een trein zonder begeleider? Gaat het hier vooral om menselijke fouten of zijn er technische oorzaken?

6) Werkt de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) aan een beleid om dergelijke fouten structureel te voorkomen? Welke plannen, concepten of voorstellen liggen er hieromtrent op tafel?