S. 5-456 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende een krachtdadiger optreden van BelgiŽ met het oog op de universele afschaffing van de doodstraf
Vanessa Matz    Bert Anciaux   

motie van het Parlement
doodstraf

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-456/1 5-456/1 (PDF) Voorstel van resolutie 10/11/2010
5-456/2 5-456/2 (PDF) Amendementen 8/1/2013
5-456/3 5-456/3 (PDF) Verslag namens de commissie 8/1/2013
5-456/4 5-456/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 8/1/2013
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
10/11/2010   Indiening Doc. 5-456/1 5-456/1 (PDF)
9/12/2010   Inoverwegingneming
9/12/2010   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
10/1/2013   Inschrijving op agenda
17/1/2013   Algemene bespreking Hand. 5-88 Hand. 5-88 (PDF)
17/1/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-0/o5) Hand. 5-88 Hand. 5-88 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
9/12/2010   Verzending naar commissie
11/12/2012   Inschrijving op agenda
11/12/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Marie Arena, Piet De Bruyn
11/12/2012   Inleidende uiteenzetting door Vanessa Matz en Bert Anciaux
11/12/2012   Bespreking
8/1/2013   Inschrijving op agenda
8/1/2013   Bespreking
8/1/2013   Stemming over het geheel: geamendeerd (+11/-0/o0)
8/1/2013   Aanneming na amendering
8/1/2013   Vertrouwen rapporteur
17/1/2013   Mededeling aan bestemmeling(en)
aan de eerste minister en aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 17/1/2013
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 11/12/2012, 8/1/2013