Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4745

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 28 december 2011

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

BelgiŽ - Openbare telefooncellen - Evolutie - Gebruik - Verwijdering - Universele telefoondienstverlening

telefoon
universele dienst

Chronologie

28/12/2011Verzending vraag
28/4/2014Einde zittingsperiode

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2980

Vraag nr. 5-4745 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Met de opkomst van de GSM verdwijnen de openbare telefooncellen uit het straatbeeld.

Hierover de volgende vragen:

1) Hoeveel openbare telefooncellen zijn er vandaag nog in BelgiŽ? Hoe is dit geŽvolueerd de afgelopen tien jaar?

2) Heeft de geachte minister zicht op het gebruik van de bestaande telefooncellen? Worden er gegevens bijgehouden met betrekking tot het aantal oproepen van deze telefooncellen? Zo ja, kan zij een evolutie schetsen van het aantal uitgaande oproepen gedurende de afgelopen tien jaar?

3) Op basis van welke criteria wordt er beslist om al dan niet over te gaan tot de verwijdering van een bepaalde telefooncel?

4) Wat gebeurt er met de verwijderde telefooncellen? Bestaan er ideeŽn en plannen om de infrastructuur voor andere doeleinden te gebruiken?

5) Bestaan er richtlijnen om een passend aantal telefooncellen in stand te houden? Bestaat er spreidingsplan? Op welke wijze wordt de universele telefoondienstverlening verzekerd?