S. 5-2166 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende het gebrek aan vrede en veiligheid in Congo en de ondersteuning van de democratische ontwikkeling in het land
Jean-Jacques De Gucht    Marie Arena    Armand De Decker    Johan Verstreken    Bert Anciaux    Bertin Mampaka Mankamba    Yoeri Vastersavendts   

democratisering
politieke oppositie
winning van delfstoffen
mijn
geweld
Democratische Republiek Congo
Midden-Afrika
motie van het Parlement
multinationale strijdmacht
straffeloosheid
rechten van de mens
verkiezing
burgeroorlog
scheiding der machten
oorlogsmisdaad

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2166/1 5-2166/1 (PDF) Voorstel van resolutie 26/6/2013
5-2166/2 5-2166/2 (PDF) Amendementen 24/10/2013
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
26/6/2013   Indiening Doc. 5-2166/1 5-2166/1 (PDF)
27/6/2013   Inoverwegingneming
27/6/2013   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
27/6/2013   Verzending naar commissie
9/7/2013   Inschrijving op agenda
9/7/2013   Niet behandeld
16/7/2013   Inschrijving op agenda
16/7/2013   Niet behandeld
12/11/2013   Inschrijving op agenda
12/11/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Benoit Hellings, Sabine Vermeulen
12/11/2013   Inleidende uiteenzetting door Jean-Jacques De Gucht
12/11/2013   Bespreking
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd 12/11/2013